Sekretariatsleder med entusiasme, ildhu og nyt kontor

Sekretariatsleder med entusiasme, ildhu og nyt kontor

19. november 2012

Motorhistorisk Samråd har pr. 19. november ansat Johnny Berg Rasmussen i stillingen som sekretariatsleder.

Det er bestyrelsens målsætning med ansættelsen at styrke organisationens indsatser i forhold til de problematikker, der ofte lægger hindringer i vejen for en aktiv veterankøretøjsbevægelse. Det er endvidere en målsætning at udvide informationsniveauet og klubbernes deltagelse i samrådets arbejde.

bgoode mhs_smallJohnny Berg Rasmussen har 30 års erfaring med klassikere og veterankøretøjer. Fra han som ung knøs meldte sig under fanerne i Roskilde Amerikanerbil Club, og indtil i dag, hvor han mest er aktiv i Dansk Veteranbil Klub. De fleste af årene har han været tilknyttet en eller flere klubtidskrifter, og under pseudonymet “Johnny B. Goode”, har han været en del af redaktionen på Klassiske Bil & MC. Johnny bringer megen ildhu og stor entusiasme med ind i jobbet sammen med et indgående kendskab til de love og regler, veterankøretøjsejerne er underlagt .

“Tiden er moden til en gennemgang, og en generel opfriskning af regelsættet”, siger han. “Ser man eksempelvis på afgiftsdelen, og hvad de er baseret på, så er de regler i sig selv gamle nok til at blive sendt på pension. Hvor registreringsafgifterne for nyere brugte biler er blevet revideret et antal gange de senere år, så har veterankøretøjslovgivningen på det punkt stået helt stille”, konkluderer Johnny endvidere. “For eksempel kan det i visse tilfælde bedre betale sig at betale et køretøj frit, inden det bliver gammelt nok til at være en veteran, da veteranafgiften vil være betydelig højere end brugtvognsafgiften”.

“Blandt politikkerne nyder organisationen, og de klubber, der er underlagt, stor respekt for det kulturbevarende arbejde, de udfører”, er den nye sekretariatsleders vurdering. “Jeg er overbevist om, at der på Christiansborg er velvilje til at ville se på, hvilke behov vi har, og at der generelt er opbakning til at “bevare gårsdagens køretøjer på morgendagens veje”, som er denne organisations slogan” slutter han.

Motorhistorisk Samråd er parablyorganisation for de danske veterankøretøjsklubber og arbejder på at skabe det rum og den forståelse, der skal til, for at vi kan bevare den meget væsentlige del af vores kulturmæssig arv, som bilismen er i Danmark.

I den umiddelbare fremtid vil Motorhistorisk Samråd fokusere på den motorhistoriske hobbys samfundsmæssige betydning med hensyn til værdiskabelse, miljøpåvirkning samt bevaring af den kulturhistoriske arv. Samtidig arbejder vi på en afskaffelse af benzinafgiften på importerede, historiske køretøjer og en ændring af afgiftsfastsættelsen ved import og forenkling af importreglerne. MhS er også optaget af definitionen af et historisk køretøj, noget som spiller en stor rolle i forbindelse med tekniske krav og afgiftsfastsættelse. Alle disse initiativer kræver historisk og teknisk indsigt.

Motorhistorisk Samråd har fra samme dato indgået aftale med Dansk Veteranbil klub og Ole Sommer om at oprette kontor på Sommers Automobil Museum i Nærum, der også huser Dansk Veteranbil Klubs lokaler. Adressen er: Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

SENESTE NYHEDER

Når man køber projekter er det vigtigt at sikre sig de er komplete, og at dele der bruges er de originale, ellers koster det kassen i afgifter
Når standen påvirker prisen, påvirkes afgiften
Mange ting kan have indflydelse på prisen når man køber i udlandet, men når først bilen eller motorcyklen er her ...
Læs Mere
Udskydelse af Årsmøde 2020
Udskydelse af Årsmøde 2020
Det skal herved meddeles, at bestyrelsen i enighed har valgt at udskyde vores årsmøde, som skulle have været afholdt den ...
Læs Mere
Mangler du i statistikken?
Mangler du i statistikken?
I de her dage er der præcis en måned til afslutningen af FIVA’s undersøgelse omkring brugen og ejerskabet af historiske ...
Læs Mere
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Transportminister Rita Saffioti i den australske stat Western Australia, har meddelt at man fra 2021 vil indføre nye regler for ...
Læs Mere
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
I et høringsoplæg fra Skatteministeriet, vælger Motorhistorisk Samråd ikke at svare på det der bliver spurgt om. Vi giver istedet ...
Læs Mere