30 år er godt, rummelighed er bedre

30 år er godt, rummelighed er bedre

4. april 2017

En gang i en meget nær fremtid bliver det en nødvendighed i et eller andet omfang, at ombygge eller ændre på de historiske køretøjer, hvis vi i det hele taget skal kunne benytte dem.

Nødvendigheden kommer af forskellige veje. Det kommer af nye lovkrav, af ændrede miljøvilkår og grundet tekniske problemstillinger der er uoverstigelige. I Danmark er vi så ”uheldige” at vi har en meget stringent fortolkning af reglerne for det der i daglig tale kaldes veterankøretøjer. Lovgivningen omtaler et veterankøretøj der for at være ”originalt” skal ”fremstå som ved første registrering”, eller som Færdselstyrelsen forklarer det i synsvejledningen ”at køretøjet fremtræder i en udførelse, som da det forlod fabrikken eller opbyggeren inden første ibrugtagning”. Langt de fleste om ikke alle danske veterankøretøjer lever ikke op til den definition.

 

Godt forarbejde fra FIVA

Heldigvis har vores internationale organisation, FIVA, arbejdet målrettet på at få en ny definition på historiske køretøjer indføjet i EU landenes lovgivninger. Den definition giver lidt flere muligheder for ændringer på køretøjerne, så vi kan holde dem rullende, uden at gå på kompromis med det historiske og det vi selv opfatter som historiske køretøjer.

Et væsentligt punkt i det arbejde FIVA har gjort er med EU’s harmonisering af periodesyn af køretøjer i EU. Her vil politikerne egentlig gerne undtage de historiske køretøjer for periodesyn, og for at gøre det ens har der været behov for en ens definition på et historisk køretøj.

 

Små nuancer, stor virkning

EU definition om historiske køretøjer fortæller at de er 30 år eller ældre, og at det er »historisk bevaret og vedligeholdt i original stand, samt at der er ikke foretaget væsentlige ændringer af hoveddelenes tekniske specifikationer«. På et nyligt møde mellem Motorhistorisk Samråd og Færdselsstyrelsen blev man enige om at historiske køretøjer i forhold til EU aftalen godt kunne defineres som »historisk bevaret og vedligeholdt i tidssvarende stand, tilstræbt original stand«. Det er bittesmå nuanceforskelle, også i forhold til nuværende dansk lovgivning, men ikke desto mindre meget væsentlige for at bevare køretøjerne for eftertiden.

Nu er EU aftalen om periodesyn kommet så langt, at den er kommet i høring her hjemme. Blandt andet Motorhistorisk Samråd, har afgivet nok et af de vigtigste høringssvar i nyere tid. Høringssvaret i sin helhed kan man læse via dette link. 

 

Myndighedernes forståelse af historiske køretøjer

På trods af aftalen på mødet med Færdselstyrelsen, så er det ikke alle EU politikernes gode intentioner om historiske køretøjer der er kommet med over i Færdselsstyrelsens foreslåede ændringer, hvilket vi naturligvis gør opmærksom på i vores høringssvar. Det er sådan set kun ændringen af årgangen til 30 år, der er kommet med, og det kun i den ene paragraf, i forhold til bevarelsen af de historiske køretøjer, der er den ikke mere anvendelig end de nuværende 35 års grænse. Det er rummeligheden i reglerne, og ændringen af originalitetsbegrebet, der har den store betydning.

Motorhistorisk Samråd vil nu gå i dialog med styrelsen om vores holdninger til periodesyn af historiske køretøjer. Det er et håb at de intentioner der kommer fra EU’s køretøjsikkerhedspakke, også bliver realitet i dansk lovgivning inden for overskuelig fremtid, og helst inden udviklingen skader bestanden af historiske køretøjer og den fælles motorhistoriske kulturarv vi er her for at forvalte.

SENESTE NYHEDER

Når man køber projekter er det vigtigt at sikre sig de er komplete, og at dele der bruges er de originale, ellers koster det kassen i afgifter
Når standen påvirker prisen, påvirkes afgiften
Mange ting kan have indflydelse på prisen når man køber i udlandet, men når først bilen eller motorcyklen er her ...
Læs Mere
Udskydelse af Årsmøde 2020
Udskydelse af Årsmøde 2020
Det skal herved meddeles, at bestyrelsen i enighed har valgt at udskyde vores årsmøde, som skulle have været afholdt den ...
Læs Mere
Mangler du i statistikken?
Mangler du i statistikken?
I de her dage er der præcis en måned til afslutningen af FIVA’s undersøgelse omkring brugen og ejerskabet af historiske ...
Læs Mere
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Transportminister Rita Saffioti i den australske stat Western Australia, har meddelt at man fra 2021 vil indføre nye regler for ...
Læs Mere
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
I et høringsoplæg fra Skatteministeriet, vælger Motorhistorisk Samråd ikke at svare på det der bliver spurgt om. Vi giver istedet ...
Læs Mere