Født i går?

Født i går?

3. juli 2017

Færdselstyrelsen har i dag barslet med en ny synsvejledning, der som vanligt indeholder en del små og store ændringer. En af ændringerne kommer ud af den nye registreringsbekendtgørelse, at den automatiske datering ændres fra 31. december til 1. januar i produktionsåret.

Det har længe været et ønske fra Motorhistorisk Samråds side at det skulle være muligt at ændre den automatiske datering. Vi har også fundet at der hvor et køretøj fastsættes til en automatiske datering der hedder 31. december, der svarer dette ikke altid overens med køretøjets faktiske årsmodel.

Det er typisk ved import fra eksempelvis USA, at køretøjerne ikke kommer med en specifik dato for første registrering, men kun modelår eller et produktionsår. Det har så hidtil været sådan at da der skal fremgå en specifik dato i Danmark for første registrering, så har det været fastlagt til den sidste dag i året. Da fabrikkerne typisk skifter årsmodel, i slutningen af året, vil det årets første dag altså være mere korrekt for en datering end årets sidste dag.

Fra MhS ønske til effektuering

Motorhistorisk Samråd genfremførte vores ønske i foråret, i forbindelse med et møde i SKATs brancheudvalg, Motorkontaktudvalget, og her blev vi mødet med forståelse for vores argumentation. Ønsket er siden taget med i sagsbehandlingen i forbindelse med den nye registreringsbekendtgørelse. Hvor vi i høringen takkede for at vores ønsker blev taget i betragtning, men samtidig spurgte til hvordan dem der allerede var dateret med 31. 12 skulle forholde sig med hensyn til en ønsket ændring til 1.januar. Vores ønsker fra høringen er nu også taget i betragtning, og vi kan derfor melde at de nye dateringsregler er indført per 1. juli, og at synshallen kan hjælpe med at få ændret den allerede indtastede dato, hvis det skulle være ønskeligt.

I den nye ’Vejledning om syn af køretøjer’ i afsnit 14.05.7 på side 645 står der nu:

Anvendes et køretøjs fabrikationsår, anses køretøjet for registreret første gang på den første dag i fabrikationsåret. Ved indtastning i DMR benyttes feltet »Ibrugtagningsdato«, og der anføres 01.01.xxxx (xxxx er det aktuelle fabrikationsår, eller modelåret, hvis kun dette kendes). Køretøjer, som er registreret før 2012, og som har 31. december som første registreringsdato, kan ved syn få ændret denne dato til 1. januar det pågældende år.

Sådan gør man hvis man har importeret for nylig

I Færdselstyrelsen bemærkninger til ændringerne forklares der hvordan man skal forholde sig hvis ens køretøjer er registreret i 2012 og der efter ”… For nyere køretøjer vil der skulle ansøges hos Færdselsstyrelsen, så det kan kontrolleres, at der ER tale om en administrativ fastsættelse af 31. december som første registreringsdato og ikke en ”korrekt” dato for køretøjets første registrering”.

Ud over at de tekniske forhold kan være udslagsgivende ved at have en forkert datering på køretøjet, så har det også en effekt i forhold til bestilling af historiske nummerplader. Motorhistorisk Samråd har fået en del henvendelser om denne ændring, da importerede biler og motorcykler fra 1976, har hidtil, med den automatiske datering sidste dag i året, måtte kigge i vejviseren efter sorte historiske nummerplader. Nu kan man kigge i kalenderen i stedet. Da køretøjet så med en datering til 1. januar vil være gammel nok til historiske nummerplader.

Motorhistorisk Samråd er meget glade for at blive hørt og for den forholdsvis korte proces der har vist sig at være, fra det bliver fremført overfor SKAT, til det er effektueret.

SENESTE NYHEDER

Når man køber projekter er det vigtigt at sikre sig de er komplete, og at dele der bruges er de originale, ellers koster det kassen i afgifter
Når standen påvirker prisen, påvirkes afgiften
Mange ting kan have indflydelse på prisen når man køber i udlandet, men når først bilen eller motorcyklen er her ...
Læs Mere
Udskydelse af Årsmøde 2020
Udskydelse af Årsmøde 2020
Det skal herved meddeles, at bestyrelsen i enighed har valgt at udskyde vores årsmøde, som skulle have været afholdt den ...
Læs Mere
Mangler du i statistikken?
Mangler du i statistikken?
I de her dage er der præcis en måned til afslutningen af FIVA’s undersøgelse omkring brugen og ejerskabet af historiske ...
Læs Mere
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Australsk ordning vil tilskynde ejerskab af historiske biler
Transportminister Rita Saffioti i den australske stat Western Australia, har meddelt at man fra 2021 vil indføre nye regler for ...
Læs Mere
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
Om at svare på det man ikke bliver spurgt om
I et høringsoplæg fra Skatteministeriet, vælger Motorhistorisk Samråd ikke at svare på det der bliver spurgt om. Vi giver istedet ...
Læs Mere