Guide til veteranregistrering

Dato:

 

Siden 2005 har der i Danmark været mulighed for at registrere sit køretøj til veterankørsel når det er blevet 35 år gammelt.

Der er visse fordele ved ordningen, men tillige visse begrænsninger, derfor er det frivilligt at tilmelde sig ordningen, lige som det er muligt at melde køretøjet fra ordningen igen.

Biler der er omfattet af pligt til periodisk syn, kan registreres til veterankørsel, hvis de er registreret første gang for mere end 35 år siden, og kun benyttes lejlighedsvis. Den begrænsede anvendelse medfører, at biler, der er registreret til veterankørsel, indkaldes til periodisk syn hvert 8. år.

I reglerne hedder det om begrænsning i anvendelse, at en bil der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis, og den må ikke benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Som hovedregel er der ikke fra forsikringsselskabernes side et krav om “registrering til veterankørsel”, for at tegne en veteranforsikring, trods at brugsbetingelserne er nogenlunde enslydende. Faktisk er de fleste forsikringselskabers krav lidt strengere i det de fleste opererer med en kørselsforbudsperiode. Notér at en sådan, er der ikke i forbindelse med bekendtgørelsen om veterankørsel.

Køretøjer der registreres til veterankørsel vil der efter kun blive indkaldt til periodisk syn hvert 8. år (Motorcykler kan ikke registreres til veterankørsel, da disse ikke er underlagt periodisk syn, men synes kun ved ejerskifte)

En bil der er registreret til veterankørsel, skal til periodisk syn første gang 40 år efter første registrering og derefter hvert 8. år. Hvis man registrerer sit køretøj til veterankørsel når det runder de 35 år, så vil næste synsindkaldelse komme i forbindelse med at køretøjet bliver 40 år gammelt, og næste gang, når det er 48 år gammelt.

Registrerer man der imod et køretøj der eksempelvis er 37 år gammelt til veterankørsel, så vil den næste synsindkaldelse komme 8 år efter den dato, altså når det er 45 år gammelt.

Registrering til veterankørsel, kan man gøre enten via en lokal synsvirksomhed, eller via et af Skats fire motorcentre. Skat oplyser til Motorhistorisk Samråd at “Veterankørsel” er en såkaldt tilladelse, som sættes i Motorregistret. Hvis en synsvirksomhed skal sætte en tilladelse til veterankørsel, kan de kun gøre det i forbindelse med et syn eller registrering af køretøjet. Sådan er reglerne defineret i Motorregistret.

Skat har en mulighed for kun at sætte tilladelsen veterankørsel. Dette koster ikke noget, men forudsætter at synsfristen er overholdt. Det betyder, at Skat ikke kan sætte tilladelsen, hvis bilen skulle have været til periodisk syn efter de almindelige regler.

Skat har noteret et ændringsønske til DMR, om at det skal være muligt for ejeren selv at sætte og slette tilladelsen veterankørsel elektronisk via TastSelv, men denne ændringsanmodning er endnu ikke prioriteret, så vi kan ikke oplyse om, eller hvornår den bliver gennemført. Det kan dog oplyses at man ikke fysisk behøver begive sig til et motorkontor, for at foretage ændringen. Man kan blot sende Skat en mail via deres hjemmeside, og så klarer de sagerne ganske uden omkostning.

Se også

Er du veteran-ejer?

Der hersker stor forvirring blandt ejere af historiske køretøjer, om det de har rent faktisk er en veteranbil. Det er der ikke noget at...

Dato: