Har du husket at betale for dine airbags

Dato:

mercedes-airbagsIgennem vores netværk af klubber og andre organisationer, blev vi for nogle måneder siden, gjort opmærksom på at der ved beregning af registreringsafgift på en veteranbil, altid skal medregnes at køretøjet har to airbags, det til trods for at så gamle køretøjer naturligvis ikke har den slags moderne konstruktioner… ikke endnu i hvert fald.

Vi blev opmærksom på dette, da SKAT på en Hot Rod havde opkrævet en ekstra afgift for manglende airbags. Organisationen (Danish Street Rod Association) der håndterede denne sag for ejeren, havde så kontakt til Motorhistorisk Samråd, da der kunne blive tale om at princippet med betaling af en ekstra afgift for manglende airbags, vil kunne blive bredt ud over andre typer af historiske køretøjer.

Vi tog sagen op med SKAT, gennem vores deltagelse i SKATs Motorkontaktudvalg. Efter at have gennemgået materialet, kunne deres jurist efterfølgende meddele os principperne i tillægget og fradraget. De fortalte os også at der kunne være tilfælde hvor SKAT ikke havde brugt den rigtige beregningsmodel, og tilbød os en model for hvordan vi fik fejlberegningerne rettet.

Da veteranbiler generelt ikke har airbags, kan det synes forkert at medregne disse i den samlede beregning af en registreringsafgift ved import, det har dog sin forklaring. Har et køretøj 0 eller 1 airbag, tillægges en strafafgift for manglende airbags, men har køretøjet 3 eller flere airbags så får man et fradrag i registreringsafgiften. Derfor skal SKATs medarbejdere altid huske på ved beregningen af registreringsafgiften på et veterankøretøj, at indsætte i beregningsmodellen at veterankøretøjet har 2 airbags. Således vil gennemsnittet af tillæg og fradrag totalt give 0 kroner i beregningen.

Vi har desværre oplevet at SKAT ved enkelte tilfælde har glemt dette forhold, og at ejeren derfor har skulle betale den ekstra afgift, der beløber sig til kr. 7.450. Er du en af dem der har betalt afgift for manglende airbags, så kan man rette henvendelse til sekretariatet, med behørig dokumentation, så skal vi nok hjælpe med at få sagen overgivet til en person hos SKAT, der kan håndtere genberegning med afkrydsning i de rigtige felter.

Se også