Indførelsen af Euro4-norm for motorcykler og knallerter fra 2017

Dato:

Dette emne har på det sidste medført flere henvendelser til Motorhistorisk Samråd fra bekymrede medlemmer, ikke mindst med baggrund af artikler i medier om emnet og almindelig bekymring.

Det er denne formulering som afstedkommer henvendelserne:

Euro 4 og 5 norm for knallerter og motorcykle (pkt. 7.06.031, 7.06.032 og 7.06.040)

 Det foreslås, at nyregistrerede motorcykler (to-hjulede, tre-hjulede og to-hjulede med sidevogn) fra 1. januar 2017 skal opfylde luftforureningsnorm Euro 4. Fra 1. januar 2018 skal knallerter opfylde luftforureningsnorm Euro 4. Fra 1. januar 2021 foreslås der en yderligere skærpelse til luftforureningsnorm Euro 5 for både knallerter og motorcykler. Kravene svarer til bestemmelserne i forordning 168/2013/EU.

Euro4-normen omhandler såvel udledning, som et sikkerhedsaspekt. Der er derfor også krav til ABS bremser i reglerne, ud over udledningskravene.

Som udgangspunkt mener vi i MhS ikke, at der er påviselig grund til disse bekymringer, når vi ser på de historiske køretøjer.

Indførelsen af Euro-normerne for motorcykler og knallerter gælder nyindregistrede køretøjer, adskiller sig ikke nævneværdigt fra de forandringer historiske køretøjer blev udsat for i 90-erne, hvor lignende regler blev implementeret for biler.

Dengang var det også et regelsæt målrettet nye køretøjer og selv køretøjer, som for eksempel tidligere militærkøretøjer der aldrig tidligere havde været indregistreret, kunne indregistreres uden krav om overholdelse af de nye regler, alene på basis af en årgangsfastsættelse ud fra produktionsdatoen.

Vi i MhS vil naturligvis følge implementeringen af denne nye lovgivning for motorcykler og knallerter tæt, så vi aktivt har muligheden for at henvende os til rette myndigheder, såfremt vi observerer et skred i den praktiske eksekvering af lovteksten.

Men umiddelbart er der ikke noget der tyder, på at denne lovgivning rent administrativt skulle gennemføres på anden vis en lovgivningen blev for bilerne, og vi tror derfor heller ikke at ejere af historiske motorcykler og knallerter vil blive ramt af lovteksten.

Lars Genild, Motorhistorisk Samråd

Se også