Positiv høring af synsvejledningen

Dato:

Færdselsstyrelsens omfattende synsvejledning har netop været i høring, hvor Motorhistorisk Samråd naturligvis har givet et høringssvar der berører de foreslåede ændringer.

Ofte indeholder en parts høringssvar om ændringer til de eksisterende regler, en kritik ved de nye regler. Denne gang indleder vi dog vores høringssvar med at konstatere, at der faktisk er en lang række ændringer til synsvejledningen der er af positiv karakter for de historiske køretøjer.

Først og fremmest så er det positivt at Færdselstyrelsen har lyttet til den problemstilling som Motorhistorisk Samråd har gjort opmærksom på der var i den gamle vejledning. Den gamle synsvejledning kunne nemlig tolkes sådan, at der skulle stilles med det der hedder en dataerklæring på et køretøj uden alder, såfremt man havde fået tilladelse til syn uden papirer. Når den nye synsvejledning bliver sat i værk, så er det krav fjernet.

Vi har, som det sig hører til også et par kommentarer til ændringerne, som ikke helt passer os, og som vi derfor håber at Færdselstyrelsen vil tage til sig. Det ser blandt andet ud til at historiske traktorer kan blive pålagt moderne krav til deres udstyr, herunder lygteføringen. Traktorer der er ældre end 35 år, er som andre køretøjer en del af vores fælles kulturarv. Dem skal vi passe på ikke at modernisere, idet det vil udvande den kulturværdi de besidder.

Vi stiller også spørgsmålstegn ved de omfattende ændringer der er kommet til afsnit 18.05, vedrørende reglerne for ombyggede køretøjer.

Har du lyst til at læse hele vores høringssvar så kan det hentes via dette link.

Se også