Sager om veteranbiler bliver behandlet hurtigere hos Motorstyrelsen

Dato:

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af det der kaldes Bilpakken (lov 1195 af 14. november 2017), vedtog man samtidig med at sagsbehandlingstiden skulle forkortes betragteligt for veterankøretøjer der importeres og afgiftsberegnes i Danmark.

 

Det er derfor overordentligt glædeligt at vi nu har modtaget en pressemeddelelse fra Motorstyrelsen, der fortæller at Styrelsen nu har nået Folketingets og Skatteministerens målsætning om en sagsbehandlingstid på blot 2 uger.

 

I pressemeddelelsen beskriver Styrelsen at ventetiden på at få behandlet en sag om veteranbiler er blevet markant lavere, efter at Motorstyrelsen har prioriteret sagerne højere end tidligere.

 

Endvidere står der i pressemeddelelsen:

Hvis du har importeret en veteranbil til Danmark, skal du ikke længere vente op til syv uger på at få din sag behandlet hos Motorstyrelsen. Sagsbehandlingstiden er bragt ned til omkring to uger hos den nye styrelse, der blandt andet tager sig af sager vedrørende veteranbiler.

Motorstyrelsen er i stand til at afgøre sager hurtigere end tidligere, fordi man i de seneste måneder har opprioriteret området i styrelsen.

 

Underdirektør i Motorstyrelsen, Jørgen Rasmussen, udtaler i den forbindelse:

– Vi er meget tilfredse med at have nedbragt sagsbehandlingstiden til cirka to uger. Det satser vi meget på at kunne opretholde, så ejerne hurtigere kan komme ud at køre i deres veteranbiler.

 

Er man interesseret i at læse hele Motorstyrelsens pressemeddelelse, kan man finde den via dette link: https://www.motorst.dk/aktuelt/nyheder/sager-om-veteranbiler-bliver-behandlet-hurtigere-hos-motorstyrelsen/

 

I Motorhistorisk Samråd har vi stadig et fokus på at registreringsafgifterne på veteranbiler, ikke bare helst skal leveres hurtigt, men også være gennemskuelige før et køb, og være kendetegnet ved ensartede afgørelser.

 

Billede leveret af Motorstyrelsen, fotograf Lars Horn/Baghuset.

Se også