Uklarhed omkring historiske plader til last- og varevogne fjernet

Dato:

Motorhistorisk Samråd har tidligere annonceret, at efter en klagesag i Landsskatteretten havde SKAT bøjet sig og åbnet for historiske plader til last- og varevogne fra før 1. juli 1950. Disse køretøjer var udstyret med sorte nummerplader ligesom personvogne. Deres særlige status fremgik af en lille rød plade med politihånden placeret ved siden af nummerpladen, men selve nummerpladen var ligesom den til personvognene.

Det viste sig imidlertid at SKAT ikke havde lukket posen helt op. Af uforklarlige årsager ændrede SKAT sit interne styringssignal til, at kun hvis man kunne dokumentere det oprindelige registreringsnummer til en sådan lastbil, kunne man få historiske plader – ellers ikke. For importerede køretøjer eller tidligere militær- eller beredskabskøretøjer er det jo ikke muligt, så det var en afgørelse, der ikke var praktisk mulig at efterleve og efter vores bedste overbevisning også i strid med ånden i Landsskatterettens afgørelse.

Da Motorhistorisk Samråd blev kontaktet af SKAT vedrørende en erklæring MhS havde lavet på en militærlastvogn fra 1948, var det i den grad i modstrid med SKATs efterlevelse af Landsskatterettens afgørelse hvilket blev gjort meget klart for medarbejderen fra SKAT. Vi erfarer nu, at efter et internt møde i SKAT, er det interne styringssignal nu ændret til, at man skal have en erklæring fra MhS for at kunne få historiske nummerplader til last- og varevogne ældre end 1. juli 1950. Denne ændring finder vi tilfredsstillende.

Disse erklæringer bestilles på vores hjemmeside på http://motorhistorisk.dk/historiske-nummerplader/

(Billedet forestiller en Volvo lastvogn fra ca. 1937-38, som blandt andet kørte på fragtruten Stege – Nykøbing F. Billedet er taget ud for Hjelm Købmandsforretning på Møn. Personen ved bilen er chauffør Johannes Krogh og er venligst stillet til rådighed af John Damgaard Steffensen, hvis far ejede Volvoen)

Se også