Inden 15. november 2015 skal man have monteret sine nummerplader på køretøjet, så nummerpladerne ikke kan tabes eller fjernes. Kravene gælder kun person og varebiler med hvide eller gule reflekterende nummerplader. Der er ingen krav om fastgørelse på køretøjer med emaljeplader, hvilket vi kunne berette om sidste år, efter ministeriet glædeligt valgte at følge vores opfordring til undtagelse. Undtagelsen gælder dog naturligvis IKKE historiske køretøjer med reflekterende plader.

De vedtagede regler om fastgørelse af nummerplader siger:

1) Nummerplader skal være solidt monteret på dit køretøj. Nummerplader på person- og varebiler skal du fastgøre med mindst to skruer eller bolte. Det er valgfrit på andre køretøjer.

2) Fastsætningen må ikke gå ud over nummerpladens læselighed. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor du fastgør dem. Hætten skal sidde så godt fast, at den kun kan fjernes med værktøj.

Nummerplader fra før 1. april 1976 og historiske nummerplader er fritaget for at opfylde kravene. De skal fastgøres på en måde, der passer til køretøjet

På vegne af Rover Owners Club, sendte deres redaktør Poul Badura en forespørgsel til SKAT vedrørende fastgørelse af nummerplader, specielt møntet på ‘teknikken’ omkring montagen. Redaktøren har sendt SKATs svar til MhS, så vi kan bruge informationerne her på siden til almen oplysning.

Fastgørelse af nummerplader i forbindelse med syn

Vi har den 10. juni 2015 modtaget din henvendelse vedrørende fastgørelse af nummerplader.

Du oplyser, at i er mange der har fastgjort nummerpladerne længe før det overhovedet blev lovfæstet, og det vil sige, at pladerne kan være fastgjort på mange forskellige måder, f. eks. med popnitter, gennem-gående bolte med bagsidefæste, eller andet som gør, at de ikke umiddelbart kan skrues af med tilgængeligt værktøj.

I forbindelse med ovennævnte vil du gerne have oplyst, hvad der sker med disse biler når de skal til syn efter 15. november 2015, hvis ikke de lever op til reglerne i registrerings-bekendtgørelsens § 69 om montering af nummerplader.

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer er Trafikstyrelsens kompetenceområde, og bekendtgørelse om registrering af køretøjer er SKATs kompetenceområde.
Det vil sige, at når et køretøj skal godkendes hos en synsenhed er det ikke montering af nummerpladerne de skal godkende, det er ikke deres kompetenceområde.

Hvis et køretøj bliver standset af politiet efter den 15. november 2015, og politiet finder at nummerpladerne ikke er monteret korrekt, af den ene eller den anden årsag jf. § 69 i ovennævnte bekendtgørelse, kan de rette henvendelse til SKAT om forseelsen, eller de kan selv tage stilling til forseelsen.

På SKATs hjemmeside kan man læse yderligere om kravene, her under de fire godkendte alternative monteringsmuligheder, se mere her: www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2134706&vId=0