Bliv medlem

Hvem er Motorhistorisk Samråd? 

Motorhistorisk Samråd (MhS) er en interesseorganisation lidt i lighed med FDM. Vi varetager specifikt veteranfolkets interesser med henblik på at bevare og forbedre vilkårene for vores rullende kulturarv. Det gælder hvad enten man interesserer sig for historiske biler, motorcykler, knallerter, busser, lastvogne, campingvogne eller traktorer.

MhS er en organisation med 120 tilknyttede klubber, der tilsammen tæller op mod 33.000 medlemmer. Men på landsplan findes over 300 større eller mindre motorklubber, så vores organisation kunne blive endnu mere handlekraftig, hvis flere meldte sig under fanerne.

Hvad er det vi vil?

Vores motto er: ”Bevar gårsdagens køretøjer på morgendagens veje”.  Vi arbejder for den fortsatte bevarelse af de historiske køretøjer, og at den viden der er om dem, viderebringes til vores efterkommere.

Generelt har de historiske køretøjer gode vilkår i Danmark. Politikere og offentligheden er almindeligvis interesserede i, at sikre denne del af vores fælles kulturarv. De politiske rammevilkår er dog konstant under pres, ikke nødvendigvis af ond vilje, men vi bliver simpelthen ”glemt” i lovarbejdet, da vi ikke udgør en stor gruppe i det politiske spil. Det er her MhS træder til, for det er væsentligt, at der findes en organisation der kan følge politiske udmeldinger og myndigheders krav til gamle bevaringsværdige køretøjer. Vi holder øje med, hvilke beslutninger der tages hos myndighederne (Motorstyrelsen, Færdselsstyrelsen, Justitsministeriet, Kulturministeriet osv.), hos politikerne på Christiansborg og ikke mindst i Bruxelles.

Det her kommer vi med til din klub

Motorhistorisk Samråd består af en frivilligt arbejdende bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter. Vi driver dertil et lønnet sekretariat med en ansat, der forestår den daglige kontakt til medlemmer, myndigheder, pressen og offentligheden.

Hver måned sender vi et fyldigt nyhedsbrev ud til vores medlemmer og til medierne

MhS har desuden etableret er formelt samarbejde med organisationer som FDM, brancheorganisationen SKAD, Forenede Danske Amerikanerbilklubber, Hot rod folkene i DSRA og DASU, så vi står stærkere, når vi forhandler med politikerne. Så vi taler reelt på vegne af ejerne til både nuværende og kommende veterankøretøjer.

Et medlemskab inkluderer forskellige forsikringer, for klubben og klubbens medlemmer. En erhvervsansvarsforsikring der dækker klubbens gæster, en arbejdsskadeforsikring der dækker klubbens egne medlemmer, medens de arbejder for deres klub, samt en netbankforsikring der dækker de midler der er indestående på klubbens bankkonti.

Motorhistorisk Samråds formidler også tildeling af numre til historiske nummerplader. En ordning der omfatter nummerplader til personvogne og motorcykler, gule plader, papegøjeplader, lastvognsnummerplader, nummerplader til påhængsvogne og campingvogne og traktornummerplader.

Skulle vi ikke tage og mødes?

Hvis du synes det ovenstående lyder interessant, og noget som den klub du er medlem af burde støtte, så har vi skrevet et brev du kan hente via linket herunder, og sende til din bestyrelse. Brevet indeholder mange flere informationer om, hvad du som medlem og I som klub kan få ud af et medlemskab. Vi møder også gerne op på en af klubbens bestyrelsesmøder, eller på en generalforsamling, for at redegøre yderligere for samrådets vigtige arbejde.

MEDLEMSFORMULAR