Privatlivspolitik for Motorhistorisk Samråd

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

[Indsæt foreningens/organisationens navn] er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Formand Steen Rode-Møller
Adresse: Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum
CVR: 32808719
Telefonnr.:+45 98 24 75 25 / +45 23 80 23 81
Mail: srm@motorhistorisk.dk
Hjemmeside: www.motorhistorisk.dk

Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: motorhistorisk.dk

Nødvendig (4)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Navn

Domæne

Udløber

Formål

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

motorhistorisk.dk

1 år.

Cookie som holder styr på hvilke cookies du tillader.

wp-settings-time-4

motorhistorisk.dk

1 år.

Dette bruges til at tilpasse visning af administratorgrænsefladen og hovedwebsgrænsefladen.

wp-settings-time-5

motorhistorisk.dk

1 år.

Dette bruges til at tilpasse visning af administratorgrænsefladen og hovedwebsgrænsefladen.

__cfduid

.motorhistorisk.dk

2 mdr.

hjælper Cloudflare med at opdage ondsindede besøgende på websitet og minimerer blokering af legitime brugere.

cerber_groove_x_pRhsLZDoKPxl6IgkJciqHn1rtBAY4

motorhistorisk.dk

1 md.

Beskytter webstedet mod hackere, cyberkriminelle, spammere og bots.

cookielawinfo-checkbox-necessary

motorhistorisk.dk

1 md.

Indstillet af GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendig".

wp-settings-5

motorhistorisk.dk

1 år.

Kontrollere om din webbrowser er indstillet til at tillade eller afvise cookies samt at tilpasse din visning af administratorgrænsefladen, og evt. hovedwebsens interface.

CookieLawInfoConsent

motorhistorisk.dk

1 år.

Cookien bruges til at gemme ja / nej markeringen af samtykket givet til cookie brug. Det gemmer ingen personlige data.

cerber_groove

motorhistorisk.dk

1 md.

Beskytter webstedet mod hackere, cyberkriminelle, spammere og bots.

_ga

.motorhistorisk.dk

2 år.

Identificere unikke brugere, drosle anmodningstakten. Disse cookies er indstillet på det øverste domæne, så brugerne automatisk kan spores på tværs af underdomæner uden nogen ekstra konfiguration.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer
 • fødselsdato, mailadresse
 • Kontonummer på medlem eller medlemsklub
Oplysninger om frivillige:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • kontooplysninger til udbetaling af udgiftsgodtgørelser, samt billede. Bestyrelsesmedlemmets billede og telefonnummer opgives på hjemmesiden.
Oplysninger om ansatte:
 • Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser
 • kontooplysninger til udbetaling af udgiftsgodtgørelser, samt billede. Den ansattes billede og telefonnummer opgives på hjemmesiden.
 • Cpr-nummer og den ansattes kontonummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

 • Offentlige myndigheder, fx nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn
 • Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At kunne levere varer og ydelser du har bestilt
 • At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Nyhedsbrev

Indsamling og opbevaring af oplysninger sker gennem tredjepart: Mailchimp. Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til at vi må kontakte dig på oplyste e-mail med nyheder fra foreningen. Du kan til enhver tid framelde dig vores nyhedsbrev i linket i bunden af nyhedsmailen.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.
Revisor modtager navn, telefonnummer og mailadresse på kassereren og banken modtager oplysninger på den ansatte til lønudbetaling mv. Skat modtager foreningens informationer i forbindelse med momsregnskab.

Der indhentes derudover:

Abonnement på nyhedsbrev via Mailchimp: Dette foregår ved personlig tilmelding på hjemmesiden og mulighed for afmelding via nyhedsbrevet man har modtaget.
Bestilling af nummerpladeerklæring på hjemmesiden: Der indhentes oplysninger om navn, postadresse, mailadresse, telefonnummer, samt oplysninger om køretøjet. Ved betaling indhentes også oplysninger om kontonummer.
Henvendelser, enten via mail, telefon, hjemmeside eller sociale medier: Der indhentes navn og mailadresse via direkte mailhenvendelser og via hjemmesiden. Telefoniske henvendelser gemmes ikke. Ved henvendelser via Facebooks beskedservice indhentes navn og Facebook oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:
Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.
Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.
Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.