Sådan er reglerne for betaling af registreringsafgift ved import af veteranbilPå det seneste er Motorhistorisk Samråd blevet gjort opmærksom på en fejl som SKAT er kommet til at begå i forbindelse med en afgiftsberegning, vi vil derfor her bruge denne mulighed til at præcisere reglerne omkring fastsættelsen af værdigrundlaget og om proceduren for betaling af registreringsafgift.

Som det er de fleste bekendt, fastsættes værdigrundlaget på et køretøj der er ældre end 35 år, til det man kalder brugsværdien. Den afgiftspligtige værdi af et køretøj der er mere end 35 år gammelt, og som fremtræder som ved første registrering, er køretøjets brugsværdi, som der står i registreringsafgiftsloven. Den tilknyttede bekendtgørelse fortæller så, at det man ansætter brugsværdien til, er den afgiftspligtige værdi, som er 40 pct. af nyprisen

Ved nyprisen på brugte køretøjer forstås prisen ved salg til køber her i landet, inklusive moms, men uden afgifter. Dette er også forklaret i såvel loven som i bekendtgørelsen. For køretøjer nyere end 35 år, fastsættes værdien ud fra den aktuelle handelspris for et tilsvarende køretøj, også denne pris fastsættes inkl. moms men uden registreringsafgift

Der er set eksempler på at værdien fastsættes til den samme som man eventuelt kan finde i årbøger som “Bilrevyen” eller “Bilårbogen”, disse prisoplysninger er dog inklusive moms og afgifter, hvorfor de derfor skal udtrækkes inden man kan beregne en registreringsafgift på et nyimporteret køretøj.

SKAT har samlet størstedelen af deres nybilspriser i et stort arkiv i Høje Taastrup, det er også her de fleste afgiftsberegninger af veterankøretøjer foregår. Når køretøjet er toldsynet, og dermed registreret i systemet, kan man anmode om beregning af registreringsafgift ved at gå til SKATS motorregister https://motorregister.skat.dk og logge på med sit NemID.

Afgiften for brugte personbiler, motorcykler og varebiler bliver i princippet beregnet på samme måde som for nye. Afgiftsværdien og fradrag og tillæg for udstyr mv. bliver nedsat med den procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret siden ny, altså værditabet på køretøjet. Nedsættelsen for værditab gælder dog ikke for tillægget til registreringsafgiften beregnet ud fra køretøjets brændstofforbrug, hvis køretøjet er ældre end 35 år, der udregnes dette tillæg altid som 100 %.

Brændstofafgiftstillægget betyder at registreringsafgiften tillægges med 1000 kroner for hver liter et køretøj forbruger mere end 16 km pr. liter. Da der på veterankøretøjer og andre ikke altid er en EU standardiseret norm, så beregner forbruget ud fra køretøjets vægt med denne formel:

kg x 0,5 % +3 = forbrug pr. 100 km der efter 100 divideret med forbrug pr. 100 km = km/l

Det forbrug man kommer frem til kan i sagens natur godt være forskellig fra køretøjet reelle forbrug, men det er altid denne formel der ligger til grund for tillægget. Kommer man eksempelvis frem til at køretøjet ifølge formlen forbruger 10 km/l, så vil tillægget til registreringsafgiften være 6000 kroner.

Når selve afgiftsværdigrundlaget (40 % af nyprisen inklusive moms, men uden registreringsafgift) er fastlagt, beregnes afgiften med følgende satser og tillægges til sidst med brændstofafgiften:

Personbiler

105 % af afgiftsværdien op til 80.500 kr. og 180 % af resten

Motorcykler

105 % af afgiftsværdien mellem 9.100-25.400 kr. og 180 % af resten

For varebiler, taxier og limousiner m.v. er der andre beregninger, man kan se de specifikke tal på SKATs hjemmeside.

Er man i tvivl om hvilket afgiftsniveau der er på et køretøj man påtænker at importere, så kan man søge tilsvarende modeller i SKATs database over tidligere vurderinger, som er tilgængelig på nettet. Man skal dog her være opmærksom på at der kan være en del fejlagtige modeloplysninger og at prisfastsættelserne kan variere. Gå til SKATs Database i Motorregisteret her

Sagsbehandlingstiden for beregning af registreringsafgift på et importeret køretøj varierer, men er typisk op til tre uger. Man kan bede SKAT om et bindende svar, det koster kr. 400,- og sagsbehandlingstiden er for dette sat til tre måneder. Man bruger her en særlig formular, som man kan hente via dette link: Formular 21.078

Det er muligt at klage over en afgiftsfastsættelse. Det gøres ved at gå til Skattestyrelsens klageportal, Motorankenævnet vil derpå behandle klagen. Man skal dog her være opmærksom på at behandlingstiden i Motorankenævnet er meget lang, og kan vare op til et år eller to. Man skal endvidere være opmærksom på at hvis man vælger at betale for den fastsatte afgift og der på indregistrere køretøjet, så vil man ikke få mulighed for at få registreringsafgiften retur. Da man ikke kan få betalt registreringsafgift tilbage for køretøjer ældre end 35 år, så fanger bordet når der kommer nummerplader på, afgiftsrefundering kan man kun på køretøjer nyere end 35 år.

Motorhistorisk Samråd hører gerne om oplevelser med systemet, fra sagsbehandling til indregistrerings og klager, således vi kan medvirke til en politisk forståelse for en mere retfærdig og gennemskuelig ordning.