Beredskabsplaner

For at imødekomme et ønske fra dele af vores medlemsklubber har MHS fået udarbejdet de følgende vejledninger som gerne skulle kunne være en hjælp for klubberne, når de står overfor at arranger større arrangementer.

Der er et næsten uoverskueligt sæt af sikkerhedsregler der skal overholdes når der afholdes større motortræf.

Der er dog ingen grund til at fortvivle, hvis man følger nogle ganske få råd, og informerer de relevante myndigheder i god tid, vil man i de fleste tilfælde opleve, at man let og smertefrit bliver ledt gennem processen. Under udarbejdelsen af MHS-vejledninger har vi hovedsageligt brugt den information vi har kunnet hente via politiet, politiets publikationer samt Bygningsreglementet.

Har du som klub brug for den forsikringsaftale der er en del af jeres klubkontingent til MhS, kan man læse mere om aftalen med Alm. Brand her

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...