Danmarks Nimbus Touring

Danmarks Nimbus Touring
Kontaktperson: Brian Esdahl Sørensen
E-mail: dnt@nimbus.dk
Telefon: 22933921
Hjemsted: Hobro
Post nr.: Landsdækkende
Hjemmeside: https://www.nimbus.dk

Om klubben

”Danmarks Motorcykle”

Engang blev Nimbus kaldt ”Danmarks Motorcykle”. Først var der fra ca. 1920 ”Kakkelovnsrøret”, siden kom i 1934 ”Humlebien”, Selv om A/S Fisker & Nielsens motorcykelproduktion hørte op i 1959, blev Nimbus i mange år derefter brugt som små firmaers varemaskine, som militært køretøj samt ved postvæsenet og politiet.

Stort set samtidig med, at Nimbus som brugskøretøj udgik midt i 1970’erne, blev Danmarks Nimbus Touring - i daglig tale DNT - oprettet som en landsdækkende mærkeklub. Som følge heraf er der i dag flere end fire tusinde Nimbus motorcykler på nummerplade her i landet og op mod tusinde i udlandet.

Danmarks Nimbus Touring udgiver fem gange om året et meget populært medlemsblad, Nimbus Tidende. Hvert forår er der generalforsamling og om sommeren holdes over flere dage det store årstræf. Begge dele på skift forskellige steder i landet. Desuden driver DNT i Horsens et lille, velbesøgt Nimbus-Museum, der har åbent på helligdage og lørdag-søndage i sommerhalvåret.

De mange Nimbus motorcykler holdes kørende dels takket være udvalgte reservedele, som DNT lader fremstille, dels fordi et udstrakt samarbejde med Nimbusforhandlerne er med til sikre et rimeligt lager for Nimbuskørere.

Er der fejl eller mangler i disse oplysninger, så kontakt gerne klubben det omhandler, eller Motorhistorisk Samråds sekretariat.

SENESTE MEDLEMMERE: