Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening

Dansk Militærhistorisk Køretøjs Forening
Formand: Jesper Wilhelmsen
E-mail: formand@dmkf.dk
Telefon: 53643161
Hjemsted:
Post nr.: Landsdækkende
Hjemmeside: http://www.dmkf.dk
http://www.dmkf.dk
https://www.facebook.com/DMKF-Dansk-Milit%C3%A6rhistorisk-K%C3%B8ret%C3%B8js-Forening-409044845822726/
Email

Om klubben

DMKF er en landsdækkende forening der blev stiftet i 1995 med det formål "at bevare og udbrede interessen for militærkøretøjer af enhver art og oprindelse, og det til disse hørende udstyr; - samt at skabe kontakt mellem medlemmerne til gensidig støtte ved restaureringsprojekter og lignende".

Vi henviser til foreningens hjemmeside for yderligere information

Er der fejl eller mangler i disse oplysninger, så kontakt gerne klubben det omhandler, eller Motorhistorisk Samråds sekretariat.

SENESTE MEDLEMMERE: