Kolding Gear Boxers

Kolding Gear Boxers
Formand:
E-mail: vwheino@hotmail.com
Telefon:
Hjemsted:
Post nr.:
Hjemmeside: http://www.vwklubkolding.dk/
http://www.vwklubkolding.dk/
Email

Om klubben

Er der fejl eller mangler i disse oplysninger, så kontakt gerne klubben det omhandler, eller Motorhistorisk Samråds sekretariat.

SENESTE MEDLEMMERE: