Opdaterede informationer om Årsmøde 2015

Af Johnny B. Rasmussen – Sekretariatsleder, Motorhistorisk Samråd

 

Motorhistorisk Samråds hjemmeside er gået ned.

MhS er blevet ramt af it-alderens velsignelser, hjemmesiden er gået ned. Heldigvis er vi næsten færdige med den nye hjemmeside. Så i løbet af kort tid vil alle kunne glæde sig over en ny og bedre fungerende hjemmeside. Adressen vil være den samme: www.motorhistorisk.dk Indtil den nye hjemmeside fungerer, kan de der ønsker at bestille erklæring om historisk korrekte nummerplader gøre det telefonisk på 71703525, hverdage mellem 18 og 19.

 

Ændringer i bestyrelsen

Ved seneste bestyrelsesmøde var der enighed om at oprette en stilling som næstformand, som kan lette formanden i det daglige arbejde. Der var også enighed om, at den mest velegnede til denne post var Steen Rode-Møller. Da han var suppleant, kunne han imidlertid ikke umiddelbart besætte posten. Niels Jonassen tilbød derfor at trække sig fra bestyrelsen, så der kunne blive plads til Steen Rode-Møller. Bestyrelsen vil gerne beholde Niels Jonassens arbejdskraft, så han stiller ved det kommende årsmøde op til valg af suppleanter.

 

Årsmøde 14. november

MhS afholder årsmøde i Middelfart lørdag 14. november. Indkaldelse med dagsorden er udsendt til alle medlemsklubber. Der erindres om at sidste frist for tilmelding til årsmødet, er mandag 2. november.
Rettet version af budgetforslag 2015 Ved en ekstra gennemregning af budgettet for 2015-2016, er der fundet et par fejl i sammentællingerne. Dette skyldes nogle omposteringer, som ikke var blevet konsekvensrettet. Det korrekte budget fremsendes, sammen med dette nyhedsbrev.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...