Årsmøde runder 2018 af

Årsmøde runder 2018 af, og ser frem mod et spændende 2019

Motorhistorisk Samråd afholdte sidst i november årsmøde, der igen var forlagt til de gode rammer hos hotelkæden Comwell i Middelfart. Det blev et rigtig godt og velbesøgt årsmøde, hvor næsten 90 repræsentanter fra medlemsklubberne, skulle orienteres om arbejdet i samrådet.

Datid, nutid og fremtid med formanden
Formand Steen Rode-Møllers årsberetning var omfattende og gav et godt indblik i hvad bestyrelsen har bokset med året der gik, om samtaler med politikere og embedsfolk, der ikke alle var lige frugtbare men trods alt konstruktive. Steen Rode-Møller fortalte også en del om hvad den nærmeste fremtid ville byde på, især om et meget omfattende forslag til ændring af det registreringsafgiftssystem vi kender i dag.

Steen Rode-Møller kunne også berette om et godt samarbejde som Motorhistorisk Samråd har sat gang imellem andre organisationer på dette smalle område. Et par gange har vi nu mødtes med repræsentanter for Danish Street Rod Association, Forenede Danske Amerikanerbilklubber, Dansk Automobil Sports Union, Autoskade- og Køretøjsbyggerbranchen i Danmark og Forenede Danske Motorejere.

Afslutning skal give en ny begyndelse
Formanden fortalte yderligere om det langvarige arbejde, der nu vil se sin afslutning i året der kommer. Afslutningen skal markere en ny begyndelse på området for historiske korrekte emaljenummerplader. I året der er gået, har Motorhistorisk Samråd afleveret en rapport til Skatteforvaltningen, over de fejl vi oplever med de nuværende nummerplader. Nu er vi ved at samle de sidste informationer sammen. Det bliver en specifikation over hvordan såvel de nuværende emaljeplader til personbiler og motorcykler skal se ud, som hvordan de nye typer til traktorer, campingvogne, gul-plade køretøjer og endnu flere til. Ifølge Skatteministeren vil der blive mulighed for at bestille disse fra april i 2020.

Gode råd om lobbyisme
Motorhistorisk Samråd har været særdeles aktive på den politiske scene i år, hvor vi igen har fundet god assistance i FDM. Derfor havde bestyrelsen inviteret forbrugerorganisationens dygtige jurist, Torben Lund Kudsk, til at give deltagerne et indblik i en lobbyists arbejde med de politiske udfordringer, og også de muligheder det giver.

Lars Genild er den danske repræsentant i det internationale samarbejde, FIVA, og han gav et indblik i de udfordringer der ses i EU, og med veterankøretøjsbevægelsen overordnet på verdensplan. Lars Genild kunne blandt andet fortælle om hvordan Danmark adskiller sig fra andre Europæiske lande i vores lovgivning omkring kørekort til motorcykler, der betyder at godt kan se andre europæere gæste Danmark på deres veteranmotorcykler, hvor de unge danske MC-entusiaster pænt må vente i garagerne til de er gamle nok.

Underskud kommer tilbage i 2019
Selve generalforsamlingensdelen forløb ganske efter bogen, da hele bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. Regnskab og budget blev også godkendt, selv om regnskabet fremviste et overskud, hvor der rent faktisk var regnet med et underskud ifølge sidste års budget. Måske bestyrelsen når sin målsætning i 2019, da der igen er beregnet et mindre underskud.

Man oplever fortsat en tilgang af nye klubber, således blev lokalklubben Hjørring Veteranklub optaget i samrådet, samt den landsdækkende klub Renault Veteranerne.
Det var således et roligt årsmøde, hvor alt forløb som forventet. Under den afmålte overflade lurede dog ikke et oprør, men en hel del aktivitet. Arbejdsiver og de mange forestående aktiviteter for 2019 tegner et billede af et meget spændende år for veterankøretøjsbevægelsen.

Et detaljeret referat vil snart være at finde på Motorhistorisk Samråds hjemmeside

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...