Årsmødet: Mads Thyregod genopstiller ikke

Den 13. november 2010 mødes vi igen til årsmøde i Motorhistorisk Samråd. Der er sket rigtig meget siden sidste årsmøde, hvor vi bl.a. fik mandat og økonomi til at ansætte en sekretariatsleder. Vi har kort sagt fået en væsentlig forbedring af rammer og ressourcer for vore aktiviteter. Og aktivitetsniveauet har været stærkt stigende både på politisk og organisatorisk plan siden da.

Læs mere

 

Høringssvar om ejerskiftesyn på veterankøretøjer

Motorhistorisk Samråd (MhS) er som høringsberettiget organisation blevet bedt om at komme med en udtalelse til Trafikstyrelsen om, hvordan MhS stiller sig til forslaget om, at der for veterankøretøjer kun skal være syn ved ejerskifte.

Læs mere

 

De nordiske lande vil optræde i enighed

Ved mødet i Stockholm mellem de nordiske motorhistoriske organisationer var der vidtrækkende enighed om de fleste spørgsmål. Siden 1983 har de motorhistoriske organisationer fra Danmark, Norge, Sverige og Finland mødtes en gang om året for at drøfte spørgsmål af fælles interesse og for at inspirere hinanden. Ved mødet i september i  Stockholm var forholdet til den internationale paraplyorganisation, FIVA, et væsentligt punkt på dagsordenen.

Læs mere

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...