Ændrede told & moms regler ved import fra ikke EU-lande – opfølgning

Vi omtalte i tidligere nyhedsbrev, at der var kommet ændrede told- og moms-regler ved import fra ikke EUlande.
SKAT har nu meddelt, at alle køretøjer ældre end 30 år, der er købt og betalt til og med den 18/11 2009 vil blive behandlet efter toldposition 97.05 pr. automatik.
Køretøjer der er købt og betalt efter dette tidspunkt, vil blive genstand for Skats vurdering ifølge den nye meddelelse fra EU-kommissionen (2009/C 272/02).
Vi arbejder naturligvis fortsat på at få diskuteret tolkningen af disse regler med myndighederne.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...