Ændrede told & moms regler ved import fra ikke EU-lande – opfølgning

Vi omtalte i tidligere nyhedsbrev, at der var kommet ændrede told- og moms-regler ved import fra ikke EUlande.
SKAT har nu meddelt, at alle køretøjer ældre end 30 år, der er købt og betalt til og med den 18/11 2009 vil blive behandlet efter toldposition 97.05 pr. automatik.
Køretøjer der er købt og betalt efter dette tidspunkt, vil blive genstand for Skats vurdering ifølge den nye meddelelse fra EU-kommissionen (2009/C 272/02).
Vi arbejder naturligvis fortsat på at få diskuteret tolkningen af disse regler med myndighederne.

SENESTE NYHEDSBREVE
Den nye vicedirektør for Færdselstyrelsen, Benedicte Christoffersen og Jørgen Rasmussen, direktør for Motorstyrelsen, ledte de mange branchefolk gennem et møde vedrørende styrelsernes snitflader.
Mellem to forstole
Nyhedsbrevet fra Motorhistorisk Samråd udsendes hver måned, omkring den 1. i måneden. Det er gratis at abonnere på det, hvor ...
Læs Mere
Tanker ved nytårstide
Tanker ved nytårstide
Tanker ved nytårstide Efter et vel overstået årsmøde den 26. november, er det tid til at gøre sig lidt tanker ...
Læs Mere
Årsmøde gav virkelig noget at tænke over
Årsmøde gav virkelig noget at tænke over
Årsmøde gav virkelig noget at tænke over Det Motorhistoriske årsmøde 2022 blev den sidste weekend i november afviklet med flot ...
Læs Mere