Ændrede told & moms regler ved import fra ikke EU-lande

Hermed en kort orientering i relation til sagen om de ændrede told- & momsregler nævnt i nyhedsbrev nr. 6. udsendt den 26. november 2009.

I den forgangne uge er det blevet meddelt fra SKAT at der pr. 13. november 2009 er ændret praksis vedr. moms og told på importerede køretøjer mere end 30 år gamle fra ikke EU – lande. Denne ændring af praksis er opstået som følge af en meddelelse fra EU – Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende som ses i sin fulde længde herunder. Udgangspunktet er nu, at der skal betales fuld moms og told.

Som nævnt er MhS allerede i kontakt med Skatteministeriet og vi arbejder på snarest at få fastlagt rimelige retningslinjer for den fremtidige praksis, herunder overgangsregler for de, der allerede har disponeret i tillid til den indtil nu gældende praksis.

Forklarende Bemærkninger til Toldtariffen.

Den Europæiske Unions Tidende, C 272

 

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...
Er Styrelser en forkortelse af ”forstyrrelser”?
Er Styrelser en forkortelse af ”forstyrrelser”?
Mange vil sikkert mene det, for hvis man skal finde ud af hvilken styrelse, der behandler et historisk køretøj, er ...