Blandet nyt fra motorhistorien

Det gratis nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd – Oktober 2022

Møder du et af disse emaljeskilte, så er du på besøg på et museum der er med i Motorhistorisk Samråds museumsnetværk, for de danske motormuseer.

Møder du et af disse emaljeskilte, så er du på besøg på et museum der er med i Motorhistorisk Samråds museumsnetværk, for de danske motormuseer.

MhS på museum- eller museer i MhS?

Gennem flere år har vi i Motorhistorisk Samråd haft øje på den fælles interesse MhS har med diverse motor- og veterankøretøjsmuseer rundt omkring i landet. Derfor har vi langsomt og på det seneste noget hurtigere taget kontakt til forskellige museer, egentlig begyndende med Den Gamle By i Aarhus. Museumsinspektør Erik Nielsen fortalte for nogle år siden ved et årsmøde om 1974 afdelingen, hvor ”Veteranlauget” stiller med tidstypiske køretøjer i weekender i sommersæsonen.

Sidenhen er der kommet adskillige museer til som støttemedlemmer. I MhS vedtægter har vi i § 2a skrevet følgende:
Museer, organisationer og virksomheder, der direkte eller indirekte kan tilslutte sig formålet i § 1, kan optages som støttemedlem i MhS.
(§ 1 anfører, at MhS formål er at fremme bevarelsen og fritidsanvendelsen af motorkøretøjer af kultur- og motorhistorisk interesse.)

I forbindelse med støttemedlemsskabet fandt vi, at det var en god ide at synliggøre de respektive museers, organisationer og virksomheders medlemskab af MhS. Derfor har vi fået fremstillet emaljeskilte, som kan skrues op, f.eks. ved indgangen. Skiltene ser ud som på billedet, og måler 10 X 30 cm:

I løbet af efteråret kommer medlemmer af bestyrelsen rundt til der forskellige museer, der allerede er medlem, og afleverer et emaljeskilt til ophængning, og for nye, kommende støttemedlemmer, vil de få et emaljeskilt udleveret, når de er blevet medlem.

I dag findes der mere end 60 offentlige og private motormuseer i Danmark. Du kan finde en samlet oversigt på hjemmesiden motorhistorisk.dk/museer.

Hvis dit museum, din organisation eller din virksomhed kunne have lyst til at blive støttemedlem, bedes du henvende dig til MhS sekretariat, som kan fortælle om, hvad det indebærer at være støttemedlem.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


To eksempler fra vores nummerpladeplakat, med bogstavserierne AX og BD, som nogle af de serier der kan komme i spil igen, inden for en kortere årrække end før.

To eksempler fra vores nummerpladeplakat, med bogstavserierne AX og BD, som nogle af de serier der kan komme i spil igen, inden for en kortere årrække end før.

Karenstiden halveres

Motorstyrelsen har orienteret Motorhistorisk Samråd om, at den tid et afmeldt nummer ikke kan genbruges – karenstiden -, nedsættes fra 12 til 6 år. Det sker i en snarlig opdatering af det digitale motorregister (DMR).

Især ved alle de nye nummerpladetyper, gule plader, nummerplader til campingvogne og trailere, etc., der blev indført i 2019, har det været et problem. De nye nummerserier til brug for de nummerplader har ikke været reserveret til historiske plader, fra idriftsættelsen af DMR tilbage i 2008. Det har således faktisk ikke været muligt at tildele historisk korrekte gule nummerplader for vare- og lastvogne fra 1958 til 1966/68 fra Københavns Amt (med bogstavet A), Frederiksborg Amt (bogstavet B) og Holbæk Amt (bogstavet C), simpelthen fordi alle de relevante numre var blevet brugt til nyere køretøjer siden 2008.

Nogle af disse nyere køretøjer er naturligt nok imidlertid afmeldt igen. Med nedsættelsen af karenstiden til 6 år betyder det nu, at registreringsnumrene for alle relevante køretøjer, som er afmeldt før 2016, nu vil kunne genbruges til historiske nummerplader.

Helt galt har det vist sig for påhængsvogne og campingvogne, hvor der ud over de 3 amter tillige har været udsolgt for Ringkøbing Amt (bogstavet D) det meste af Sorø Amt (med bogstavet E) og alle numre fra perioden hvor Centralregisteret blev indført og frem.

Vi ved ikke helt endnu præcis hvad det indebærer i øvrigt – for eksempel om de gamle registreringer slettes (hvilket vi ikke er særligt ikke glade for), eller der bare vil forekomme flere registreringer med samme registreringsnummer. Vi ved at systemet kan håndtere dette. Hvis de gamle registreringer slettes, kræver det en lovændring, men det har vi ikke set noget til endnu.

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem
Nummerpladespecialist
Motorhistorisk Samråd


Gentofte Brandmuseum bestyrelsesformand Anders Holde, viser med stolthed en af de 4 danskbyggede Triangel-vogne museet i dag råder over.

Gentofte Brandmuseum bestyrelsesformand Anders Holde, viser med stolthed en af de 4 danskbyggede Triangel-vogne museet i dag råder over.

Glem ikke den rullende kulturarv

Motorhistorisk Samråd benyttede sig af Gentofte Brandmuseums gæstfrihed, da vi i slutningen af august skulle mødes med Enhedslistens kulturordfører Søren Søndergaard.

Det veldrevne museums imponerende rammer, lagde et godt fundament til en snak om de historiske køretøjers anerkendelse og motormuseernes eksistensberettigelse.

Mødet var kommet i stand gennem formanden for yderligere et museum, Thue Lundgaard Curry fra Frederiksværk Brandværnsmuseum. Thue Lundgaard Curry sidder i Halsnæs Byråd, valgt ind for Enhedslisten der.

Vi oplevede en god forståelse for de punkter vi fremførte, og fik konstruktive kommentarer retur. Vi orienterede de to politikere om FIVAs Torino Charter, vedr. den fælles motorhistorisk kulturarv. Charteret, der er sanktioneret af UNESCO, vakte en del nysgerrighed. Vi enedes om at fortsætte dialogen ved kommende møder på Christiansborg.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Rigsarkivets udsendte var lutter brede smil, ved turen i Ford T, den smukke sensommerdag i Nærum

Rigsarkivets udsendte var lutter brede smil, ved turen i Ford T, den smukke sensommerdag i Nærum

Motorhistorien skal digitaliseres

En møderække er igangsat, der skal skabe fundamentet for et stort projekt i samarbejde med Statens Arkiver. Projektet omhandler de hundredetusindevis af toldregistreringer der i dag forefindes i fysisk form, i tykke håndskrevne bøger på Rigsarkivet nær Christiansborg i København.

Disse toldjournaler indeholder oplysninger om alle de køretøjer der er indført, og dermed fortoldet, afgiftsberigtiget, dvs registreringsafgift betalt, i Danmark i perioden fra 1924 og frem til omkring 1970, hvor oplysningerne derefter gemmes i Centralregisteret for Motorkøretøjer i stedet.

Det bliver en meget stor og dyr opgave, men de første spæde skridt er allerede taget. Flere møder har allerede været holdt på Rigsarkivet og for nylig afholdt vi et møde på Sommers Museum i Nærum. Her kunne vi vise Rigsarkivets tovholdere rundt på museet, og i Dansk Veteranbil Klubs imponerende bibliotek. Ved en tidligere lejlighed havde bestyrelsesmedlem Michael Deichmann lovet at stille op med en Rolls-Royce, men da alle de ejere vi havde fat i var arbejdsramt, stillede vi med Dyrlægens ”Rollse-Røjse” fra filmen Dyrlægens plejebørn, en Ford T pick-up, så de selv kunne opleve lyden og lugten af en fuldt funktionsdygtig motorhistorie.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


— Breaking News! —

Motorstyrelsen har i dag publiceret deres længe ventede nyhedsbrev og vejledning vedrørende registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab på biler.

Du kan læse nærmere her:

Nyhedsbrev https://skat.dk/data.aspx?oid=2364999

Vejledning https://skat.dk/data.aspx?oid=2365000

Som den eneste eksterne organisation, er Motorhistorisk Samråd blevet inviteret af Motorstyrelsen til at medvirke til at udfærdige og færdiggøre en vejledning på dette vigtige område. Vi er dermed godt bekendt med produktet der nu er udkommet fra Motorstyrelsen. I det næste nyhedsbrev for november måned, vil vi gennemgå materialet, og orientere nærmere om det.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...