Brev til miljøministeren

Vedr. Lovforslag L 210 – udvidelse af miljøzone.

Kære Miljøminister Karen Ellemann (V).

Vi, Motorhistorisk Samråd (MhS), skriver til dig efter behagelig samtale og vejledning af fuldmægtig Katja Asmussen fra Miljøstyrelsen i forbindelse med lovforslag L 210 – udvidelse af miljøzoner.

Vi er blevet opmærksomme på, at der muligvis er et ”hul” i lovforslaget omkring vores interesseområde: Motorhistoriske køretøjer. I de nuværende regler er tunge, motorhistoriske køretøjer allerede undtaget. Vi vil med denne henvendelse gerne sikre os, at alle veterankøretøjer også i fremtidige miljøzonereguleringer er sikret adgang uden restriktioner – selvfølgelig mod behørig attest af, at der er tale om et veterankøretøj.

Som folketingsdebatten den 13. april 2010 omkring veterankøretøjer, B 142, viste, er samtlige partier i Folketinget enige om, at de motorhistoriske køretøjer, er en vigtig og vægtig del af den danske kulturarv. De gamle køretøjer er levende museumsgenstande i gadebilledet og spreder overalt glæde. Allerede i dag er der mere end 90.000 registrerede køretøjer med mere end 30 år på bagen – og i løbet af få år vil der komme mange flere. MhS mærker en stærk stigende interesse for de motorhistoriske køretøjer. De motorhistoriske køretøjer forurener i øvrigt ganske lidt, da de typisk kun kører ca. 1500 km om året.

MhS vil derfor gerne sikre sig, at det også i fremtiden vil være muligt at have:
GÅRSDAGENS KØRETØJER PÅ MORGENDAGENS VEJE

Motorhistorisk Samråd (MhS) er paraplyorganisation for de motorhistoriske veterankøretøjsklubber i Danmark. MhS har i dag 61 klubber (med i alt 32.000 enkeltmedlemmer) som medlem. MhS varetager de overordnede motorhistoriske interesser for disse klubber og har blandt andet kontakten til myndigheder etc. MhS er desuden den danske repræsentant for den internationale motorhistoriske køretøjssammenslutning FIVA (Fédération Internationale des Veéhicules Anciens), som har 62 medlemslande i hele verden. MhS administrerer tillige de historiske nummerplader i henhold til registreringsbekendtgørelsen.

Efter anbefaling er dette brev også sendt til Miljøudvalget.

Vi ser frem til at høre fra dig, og stiller selvfølgelig gerne op, hvis der skulle være yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen
Motorhistorisk Samråd (MhS)

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...
Er Styrelser en forkortelse af ”forstyrrelser”?
Er Styrelser en forkortelse af ”forstyrrelser”?
Mange vil sikkert mene det, for hvis man skal finde ud af hvilken styrelse, der behandler et historisk køretøj, er ...