Brexit, eller er det bare exit?

 

Brexit medførte at veterankøretøjer der skulle deltage i britiske løb, skulle toldbehandles når de ankom til landet på en trailer, men ikke når de kørte selv. Med FIVAs mellemkomst er der nu fundet en løsning.

Brexit medførte at veterankøretøjer der skulle deltage i britiske løb, skulle toldbehandles når de ankom til landet på en trailer, men ikke når de kørte selv. Med FIVAs mellemkomst er der nu fundet en løsning.

Brexit, eller er det bare exit?

Som det med sikkerhed er gået op for alle, forlod England den resterende del af EU-samarbejdet med effekt ved indgangen til 2021. Det har givet en del overraskende og typisk kedelige effekter, da de fleste jo lykkeligt har glemt hvorledes alt blev håndteret indtil 1972, og nok endnu mere før 1993.

Der skal svares moms af varer til og fra England – det havde de fleste nok fanget, men at det pludselig blev uhyre vigtigt at reservedelsleverandøren angiver den rette produkttoldkode på varen, kom lidt bag på en del. Det kom nok ikke så meget bag på så mange, at de nye forhold med sikkerhed ville komme bag på myndighederne, men mange er alligevel blevet noget overrasket over procestider på over seks uger for at få varer ind- eller ud-fortoldet. På den engelske side kom det bag på dem, at sender man lastbilchaufførerne ud ad landet, kan man pludselig mangle nogen til at køre varer frem og retur.

En ting som derimod er kommet totalt bag på især ejere af historiske køretøjer er, at et indregistreret køretøj pludselig håndteres ganske forskelligt afhængigt af hvorledes den krydser grænsen.

Kører bilen eller motorcyklen ved egen drift over grænsen, krydser den grænsen i begge retninger uden nogen form for papirbøvl og fortoldning. Stilles det samme indregistrerede køretøj på en trailer eller ind bag i en varevogn skifter det derimod status til gods og vil skulle toldbehandles som gods, der kun kortvarigt er i landet. Dette kræver typisk udfyldelse af et Carnet Card.

Dette åbenbare EU/UK-dilemma havde ingen reelt forudset, Desuagtet af lande som Schweitz og Norge også har særlige regler, da de er udenfor EU. Pludselig vil deltagelse i et engelsk rally mildest talt blive noget bøvl, hvis ikke køretøjet føres over grænsen.

Rygtebørsen på barselsgangen har haft kronede dage hen over foråret, og bedre er det ikke blevet af at der ikke rigtigt har været nogen, som kunne henvise til regulære cirkulærer eller lignende om emnet. I FIVA har vi haft fat i alle mulige og umulige folk omkring situationen, og vi har ligeledes haft fat i flere MEP’ere i EU.

Englænderne har nu løst problemet for europæerne først, og har fået et cirkulære, der gør at et indregistreret køretøj vedbliver med at være et indregistreret køretøj uanset om det køres eller transporteres over grænsen og nu er der ligeledes lavet et cirkulære fra EU’s side, som giver de samme rettigheder fra England til EU.

Reglerne fra EU ind i UK:
“Means of transport brought into the fiscal territory of the Union may not be subject to Value Added Tax (VAT) upon import if the goods fulfil the conditions mentioned in Article 212 UCC-Delegated Act to be declared for temporary admission with total relief from import duty”

Reglerne fra UK og ind i EU:
”Means of transports entering the EU temporarily and leaving back to the United Kingdom after a few weeks can be placed under temporary admission and declared to customs by the sole act of crossing the frontier (please refer to Article 158(2) of the Union Customs Code1, Articles 139(1) and 141(1)(d)(iv) UCC-Delegated Act) whether they are for exhibitions, other events or just for holidays”

Fra EU’s side er der derforuden lavet en mere detaljeret guide med eksempler indenfor dette område. https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-07/Note%20on%20means%20of%20transport.pdf

Vigtigst er dog, at der ikke skulle være nogen problemer ved at krydse grænsen imellem EU og UK uanset om man krydset grænsen med et indregistreret køretøj kørende eller transporterer køretøjet på en trailer/i en varevogn.

Lars Genild
Bestyrelsesmedlem, Motorhistorisk Samråd
Præsident for Legislation Commision, FIVA


Dokumentation fra Danmarks Nimbus Touring Klub vedrørende placering af stelnummer

Dokumentation fra Danmarks Nimbus Touring Klub vedrørende placering af stelnummer

Syn af NIMBUS med sidevogn

Motorhistorisk Samråd, MhS, har været inviteret til møder med både Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen, og har således haft mulighed for at drøfte mulighederne for at afklare den ofte forekommende problematik i synshallerne som opstår, når en yngre synsmedarbejder skal syne en NIMBUS motorcykel med sidevogn.

For at imødegå disse problemer har to personer i Danmarks Nimbus Touring, DNT, udarbejdet er meget grundigt materiale, som klart beskriver hvor stelnumre er på hhv. motorcyklen og på sidevognen. MhS sendte en mail til vicedirektøren for Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach, med følgende ordlyd:

Jeg fremsender hermed de papirer som Danmarks Nimbus Touring (DNT) har udarbejdet med relation til syn af NIMBUS med sidevogn. For også at imødegå unge synsfolks krav om ihugning af stelnummer ved kronrøret på MC før 1956 (hvilket også ved flere lejligheder har været en anstødssten) er referencen også nævnt i papirerne. DNT beder mindeligt om at det fremsendte materiale kommer til synhallernes kendskab, så både ejere af NIMBUS motorcykler og synsfolk hurtigt og smertefrit kan få gennemført et syn.

Som et positivt biprodukt kan vi også få udbredt kendskabet til en væsentlig del af dansk motorcykelproduktion til dem, der måske ikke er helt opdaterede indenfor den danske rullende kulturarv.

Jeg skal også oplyse, at de tegninger, der er på dokumentet, har Knud Jørgensen copyright på. Knud Jørgensen har været med fra starten af DNT, men han har meddelt mig, at i den gode sags tjeneste afgiver han gerne sin copyright, blot dokumentet kommer til de rettes kendskab. Jeg håber meget, at Motorhistorisk Samråd på denne måde – i samarbejde med DNT – kan hjælpe Færdselsstyrelsen og dermed synshallerne med at gennemføre syn af NIMBUS og NIMBUS med sidevogn helt smertefrit i fremtiden. Hvis du/I får tid vil jeg meget gerne have en tilbagemelding om, hvad der sker videre frem i sagen.

Nogle få dage senere modtog MhS følgende mail fra vicedirektør Jesper Høgh Bach:

Efter at have modtaget din mail, har jeg fået undersøgt reglerne med hensyn til stelnummer. Det er klart beskrevet i afsnit 2.01.001 Vejledning om syn af køretøjer, at før den 1. juli 1956 kan stelnummeret være anbragt på en plade, der er nittet eller skruet på køretøjet. Det undrer mig derfor, at det giver anledning til problemer. Men det bør kunne løses ved at henvise synsmedarbejderen til dette punkt, såfremt I oplever problemer i forbindelse med syn af et køretøj, der er ældre end denne dato.

Færdselsstyrelsen kan desværre ikke tilbyde at videresende det vedhæftede materiale. Vi modtager flere anmodninger, bl.a. fra køretøjsimportører, om at videresende information til synsvirksomhederne, og det gør vi af princip aldrig. Årsagerne til at vi afviser dette er primært, at hvis vi skal videreformidle dokumentation, der indgår som synsgrundlag i forbindelse med godkendelse af et køretøj, skal vi forinden selv tage stilling til, om dokumentationen kan anvendes som synsgrundlag, og det er ikke vores, men synsvirksomhedernes opgave. Færdselsstyrelsen udstikker retningslinjer for, hvilken dokumentation der kan anvendes, men vi tager ikke stilling til en konkret dokumentation, da afgørelser truffet af synsvirksomhederne kan påklages til os, og vi derfor kan risikere at være inhabile i forbindelse med en klagesagsbehandling.

Jeg vil foreslå, at I kontakter de teknisk ansvarlige i de synsvirksomheder, I oftest benytter i forbindelse med syn af jeres køretøjer. Den teknisk ansvarlige kan vurdere en konkret dokumentation og evt. videreformidle den til synsvirksomhedens medarbejdere.
God sommer.
Venlig hilsen
Jesper Høgh Bach,
Vicedirektør Transport, køretøjer og klima

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...