De motorhistoriske klubber tilbage i vante netværksrammer

Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen var årets oplægsholder på Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Præsentationen, og den efterfølgende spørgsmål/svar sektion, blev mødt med udbredt tilfredshed. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)

Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen var årets oplægsholder på Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Præsentationen, og den efterfølgende spørgsmål/svar sektion, blev mødt med udbredt tilfredshed. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)

De motorhistoriske klubber tilbage i vante netværksrammer

2021 udgaven af det Motorhistoriske Årsmøde var meget ventet efter vi havde måtte springe et år over, grundet problemerne med Coronaen, der udviklede sig i vinteren 2020.

Men den 27. november var vi klar igen. Invitationer og dagsordner var sendt ud til medlemsklubberne. Der var aftaler om bespisning og tidsplan for dagen, og de betydningsfulde gæster fra Motorstyrelsen var sikret deres deltagelse. Mere end 100 delegerede satte den morgen kurs fra hele landet til Comwell hotel og konferencecenter ved Middelfart. Så var vi i gang.

Det Motorhistoriske Årsmøde i 2021 fulgte den samme drejebog, som har været brugt de senere år. Vi startede med en fælles stående morgenmadsbuffet, hvor der blev hyggesnakket over små caféborde på tværs af de deltagende klubber. Derefter trak vi ind i det store konferencelokale og vores formand Steen Rode-Møller, tog fat på sin gennemgående beretning fra året der gik. Dette årsmøde gav dog også de delegerede en status på det, der var sket i det år, hvor årsmødet måtte undværes.

Jørgen Rasmussens præsentation var fyldt med relevant fakta, der var gravet frem i dagens anledning. Her lidt om det seneste års antal nyregistrerede veterankøretøjer i alt

Jørgen Rasmussens præsentation var fyldt med relevant fakta, der var gravet frem i dagens anledning. Her lidt om det seneste års antal nyregistrerede veterankøretøjer i alt

Efter en pause hvor den gode kaffe flød frit, blev ordet givet til vores bestyrelsesmedlem Lars Genild. Han kunne der, i sin egenskab af vicepræsident i FIVA, og formand for den meget væsentlige Legislation Commision, give de delegerede indblik i, hvad der rører sig på lovgivningsområdet i EU i relation til vores interesseområde. Han kom også forbi den store internationale socio-økonomiske undersøgelse, blandt andet den del der vedrørte de spændende svar fra klubberne.

Comwells køkken holder en høj standard, hvilket vi fik at nyde til frokosten. De senere år har vi haft inviteret en relevant oplægsholder, der med udgangspunkt i vedkommendes egen platform, giver årsmødedeltagerne indsigt i hvordan veterankøretøjsbevægelsen ser ud derfra. I år var denne oplægsholder direktøren for Motorstyrelsen Jørgen Rasmussen, der havde medbragt to af styrelsens ansatte, til at hjælpe med svar på forsamlingens mange gode spørgsmål.

Trods de seneste Corona-restriktioner, så blev det igen et velbesøgt årsmøde i Comwells flotte rammer. (Foto; Jens Møller Nicolaisen)

Trods de seneste Corona-restriktioner, så blev det igen et velbesøgt årsmøde i Comwells flotte rammer. (Foto; Jens Møller Nicolaisen)

Jørgen Rasmussen havde forberedt et godt, sagligt og relevant indlæg, hvor han havde kigget nøje på køretøjsstatistikkerne og de specielle forhold der gælder på afgifts- og registreringsområdet. Motorstyrelsen direktør havde desuden fundet tre højaktuelle emner som han gav os særligt indblik i. Det handlede om de nærmest uoverstigelige udfordringer der er med datakvaliteten i DMR, og om det arbejde som nu snart skal i gang med at definere hvordan det afgiftsmæssige ID-tab kan få betydning for veterankøretøjerne. Begge er problemstillinger hvor Motorhistorisk Samråd bidrager til arbejdet og den bedre forståelse. Sluttelig kom Jørgen Rasmussen også ind på afgiftsager og på hvad det betyder for Motorstyrelsen og borgerne at Forbrugerombudsmanden har stillet spørgsmål ved Motorstyrelsens manglende partshøring. Det var i det hele taget et fantastisk godt indlæg, der blev fulgt op af rigtig mange gode spørgsmål fra salen.

Efter endnu en kaffepause i det tilstødende lokale, med mere snak ved de små borde om både sæsonen der nu er gået, og indlægget fra Motorstyrelsen vi netop havde hørt, var vi klar til at gå til den sidste afdeling af Det Motorhistoriske Årsmøde 2021. Her skulle 8 klubber, samt 3 museer optages i Motorhistorisk Samråd. Klubberne fordelte sig på tre lokalklubber, en mærkeklub, to mc-klubber, en motorsportsklub og en US-bilklub. Vi rundede dagen af med at få genvalgt bestyrelsen, der trods udfordringerne med at få corona-aflysningen fra 2020 til at passe til virkeligheden og vedtægterne, betød at alle kunne genvælges, og to nye opstillede suppleanter kunne indvælges uden kampvalg. Samtidig sagde vi farvel til bestyrelsesmedlem Ole Nørretranders og suppleant H.C. Thing.

De delegerede blev sendt hjem til deres klubber med et sæt af de nye fantastisk flotte nummerpladeplakater til ophæng i deres klublokaler, eller blot som trofæ for deltagelsen i endnu et stort Motorhistorisk Årsmøde. Vi prøver igen til næste år, så sig til din klub hvis du godt vil være delegeret.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

Motorhistorisk Samråd


Motorhistorisk Samråd formand Steen Rode-Møller, gav de delegerede et indlæg der spredte sig ud over de seneste par års aktiviteter. I dette indlæg fabulerer han lidt over året der kommer. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)

Motorhistorisk Samråd formand Steen Rode-Møller, gav de delegerede et indlæg der spredte sig ud over de seneste par års aktiviteter. I dette indlæg fabulerer han lidt over året der kommer. (Foto: Jens Møller Nicolaisen)

Tankens indhold ved årsskiftet

I forbindelse med det netop afholdte årsmøde i Middelfart, havde vi Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, samt to af hans håndgangne folk på besøg. Vi havde bedt Jørgen Rasmussen fortælle lidt om de problemer Motorstyrelsen står med bl.a. manglende oplysninger i Det Digitale Motorregister (DMR) i forbindelse med afgørelser om et køretøj har mistet sin identitet – eller ikke.

Siden Motorstyrelsens fødsel i 2018 har vi oplevet en stadig stigende vilje til både at lytte og samarbejde. Og Motorstyrelsens tilstedeværelse og lysten til åbent at svare på de mange spørgsmål, er med til at understrege den forbilledlige relation, der er mellem MhS og Motorstyrelsen. Dette bliver yderligere udbygget med en møderække, der skal klarlægge de krav, der skal til for at en bil ikke mister sin afgiftsmæssige identitet. Det første møde er berammet til den 11. januar 2022.

Efter to år uden årsmøde var det en stor glæde at se det store antal fremmødte delegerede fra de mange klubber. Og efterhånden som vi også kommer rundt på besøg i klubberne som ønsker at høre, hvad vi laver, hvem vi har kontakt med og hvilke sejre og nederlag vi oplever, og kommer på besøg på de forskellige klubstande til bilmesserne i Fredericia, kommer jeg til at kende flere og flere, høre om klubbernes problemer og om spændende køretøjer, der pludselig dukker frem fra hjørnet i en lade.

Som formand er det nok noget af det mest berigende ved at træffe så mange entusiastiske og dedikerede ejere og elskere af gamle køretøjer. Tak for det!

Men, jeg ser også (ikke mindst i spejlet) at ingen af os bliver yngre. Og derfor skal mit nytårsønske være: Lad nu de unge komme til! Giv dem den unikke chance for at få lov til at køre i eller på et veterankøretøj, for lige så meget som vi selv ynder at benytte det, lige så meget skal vi have den glæde til at spredes til de yngre generationer. Ellers ender vores elskede, rullende klenodier på museum eller i skrotpressen. Og det må ikke ske. De hører hjemme på landevejene – også morgendagens landeveje!

Godt Nytår!

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


 

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...