Det motorhistoriske foreningsdanmark

Motorhistoriske klubber i Danmark.

Alle ved jo, at Danmark er et udpræget foreningsland. Dette gælder selvfølgelig også inden for det motorhistoriske område.

Motorhistorisk Samråd har gennem længere tid søgt at klarlægge, hvor mange motorhistoriske foreninger og klubber, der faktisk eksisterer i Danmark. Detektivarbejdet har indtil videre resulteret i et antal på 311, og det er endda kun de klubber og foreninger, der er organiserede med formålsparagraffer, vedtægter og hjemmesider.

Af de 311 er 241 automobilklubber, hvoraf de fleste er mærkeklubber, men flere og flere bliver også organiseret på tværs af automobilmærkerne og optager både veteraner, klassikere og motorcykler, når blot interessen og en tilpas entusiasme er til stede.

Af de 241 automobilklubber er en stor andel amerikanerbilklubber, nemlig i alt 63 De fleste er organiseret under paraplyorganisationen Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA). FDA formår at samle klubberne, blandt andet hver andet år til et stort fælles arrangement på Roskilde Dyrskueplads kaldet ”Viking Run” som Roskilde Amerikaner Bil Klub står for. Her er der også deltagere fra andre lande, især Sverige, hvor amerikanerbilkulturen er særlig udpræget.
Næststørste islæt er VW-klubberne, der tilsammen tæller 22. Mærkeklubberne er meget forskellige i størrelse, idet de spænder sig fra fem til flere hundrede medlemmer.

De ”blandede klubber” udgør 29, hvor Dansk Veteranbil Klub er langt den største med over 5.000 medlemmer og også en af de ældste, da den blev stifter i 1954.

Hertil kommer et mindre antal museer, der også må medtages som en del af den motorhistoriske kulturarv.

Motorcykel- og knallertklubber udgør i øjeblikket 70, hvoraf Nimbusklubberne alene tæller 27. Tallet er kraftigt stigende, idet knallertklubber, specielt af mærket Puch vinder hastigt frem. Senest kunne man på TV i programmet ”Ingemann og Vestkysten” opleve Peter Ingemann på knallerttur langs Vestkysten, herunder hans besøg i klubben ”Maxi Maniacs” i Esbjerg. Det er en helt ny kultur, vi skal vænne os til og glæde os over, som startede med filmen ”Polle fra Snave”.

Et andet nyt fænomen er opstået som følge af de sociale medier, idet man i stedet for at etablere egentlige klubber, danner f.eks. Facebook-sider, hvor interesserede kan holde sig i løbende kontakt med hinanden og hurtigt kan etablere kontakter til ligesindede og afholde events uden den større planlægning og organisation. På den måde kan man mødes uden vedtægter, regler og kontingenter og alligevel dyrke sin passion. Det kommer vi til at se mere af i fremtiden.

Nu til klubberne og Motorhistorisk Samråd. 119 af de organiserede klubber er optaget i MhS, og der kommer heldigvis flere til. Ikke alle er veteranbilklubber, men næsten alle har biler med veteranbilstatus. Så ser vi på det antal vi faktisk kunne være, kan jeg kun opfordre til, at de klubber, som endnu ikke er medlem, melder sig ind, så vores organisation kan blive endnu stærkere i en tid, hvor specielt bilismen kan imødese strengere lovkrav, restriktioner på vores kørsel og en kedelig mangel på forståelse for vores motorhistoriske kulturarv.

Vel mødt i Motorhistorisk Samråd.

Ole Nørretranders
BestyrelsesmedlemDer er forskel på registreringspapirer

Når man stiller med et importeret køretøj til det der hedder et toldsyn, som er køretøjets første syn i Danmark, så skal man blandt andet medbringe de udenlandske registreringspapirer. De papirer skal Motorstyrelsen have, så de kan blive deponeret. Afhængig af hvor i verden bilen kommer fra, så skal du gøre forskelligt med papirerne bagefter. Vi har spurgt Skatteministeriet om hvorfor.

Registreringsattester for brugte køretøjer afleveres til Skatteforvaltningen, med henblik på registrering af køretøjerne i Danmark. 

Da registreringsattester fra EU/EØS-lande i stort omfang er harmoniserede, har nummerpladeoperatører mulighed for at modtage og verificere disse, med henblik på køretøjernes registrering.  

Der er dog ikke samme harmonisering for registreringsattester uden for EU/EØS-lande. Registreringsattester fra stater uden for EU/EØS skal afleveres til Skatteforvaltningen, fordi Skatteforvaltningen har behov for de originale attester for som myndighed at kunne verificere attesterne med henblik på at lade køretøjerne registrere i Danmark. Derudover skal registreringsattesterne anvendes til at kontrollere, at der er afregnet moms og told for køretøjer importeret fra stater uden for EU/EØS. 

Kort fortalt så betyder det at kommer køretøjet fra et EU/EØS-land, så kan man synshallen modtage registreringsdokumenterne. Men kommer køretøjet fra et land uden for EU/EØS, så skal dokumenterne afleveres ved et af de fire af Motorstyrelsens ekspeditionskontorer. De er placeret i Aalborg, Århus, Odense og Høje Tåstrup.

Motorhistorisk Samråd har derfor foreslået at disse registreringsattester fra lande uden for EU/EØS, også skal kunne afleveres hos synshallen, som registreringsattester fra EU/EØS-lande. Skatteministeriet har dog vurderet at det ikke er hensigtsmæssigt at imødekomme forslaget. Dog bemærkes det, at de originale registreringsdokumenter kan sendes til Motorstyrelsen med post.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk SamrådSENESTE NYT: 

Politisk aftale indgået, om at fjerne originalitetskravet for køretøjer ældre end 35 år

På et møde afholdt fredag den 26. april på Sommers Automobile Museum i Nærum, orienterede Skatteminister Karsten Lauritzen og Dansk Folkepartis medlem af Folketinget Rene Christensen, at man vil arbejde på en regelforenkling der skal gøre reglerne for hobbykøretøjer ældre end 35 enklere og mere retfærdige.

Det næste nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd, vil bringe meget mere information om dette helt aktuelle emne. Næste nyhedsbrev udkommer 3. juni.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...