Drømmen om et realistisk afgiftsystem

I sommeren 2017 havde vi i Motorhistorisk Samråd et skarpt fokus på at få ændret lovgivningen omkring registreringsafgifterne på veterankøretøjer, vi havde også et fokus på at få nedjusteret det såkaldte brændstoftillæg, og ikke mindst ønskede vi en ændring af aldersgrænsen fra 35 til den 30 års grænse der er gældende de fleste andre steder i EU.

Vi havde i god tid før det skærpet vores argumentation, og på flere møder havde vi præpareret politikerne på Christiansborg med vores holdninger. I flere høringssvar, fremmøde for det skattepolitiske udvalg, ja sågar et møde med Skatteminister Karsten Lauritzen havde vi brugt til at fremføre det behov vores medlemmer havde sagt vi skulle holde fokus på, ved et gruppearbejde på vores årsmøde; En enkel, gennemskuelig og retfærdig registreringsafgift for veterankøretøjer.

MhS forslag var levedygtigt, men ikke godt nok
Efterhånden som vi kom ud på efteråret 2017, og tiden nærmerede sig for Regeringens aftale om det kommende års finanslov, og deri en aftale om ændring af registreringsafgifterne for alle biler, fandt vi at MhS var så tæt på begivenhedernes centrum, at vores forslag, efter egen vurdering, var levedygtigt.

Motorhistorisk Samråd havde et forslag, der i alt sin enkelhed gik ud på en enhedsafgift på 5.000 kr. for alle veterankøretøjer. Vi mente ikke det ville være retfærdigt at foreslå en højere afgift, da mange så ville opleve en afgiftsforhøjelse. Vi mente også at en enhedsafgift var god medicin for et SKAT, der havde nok af andre ting at bekymre sig om end det her lillebitte område.

Det viste sig så at politikerne ikke ville understøtte vores ide. Motorhistorisk Samråd blev sendt hjem med særligt to forhold forhandlingsdeltagerne ikke kunne se sig selv i: Lav enhedsafgift på dyre luksusbiler, og den potentielle miljøbelastning, de så ved flere gamle biler på vejene. Politikerne sagde til os, at man ikke kunne retfærdiggøre hvis dyre sportsvogne og luksusbiler skulle slippe afsted med en billig afgift på 5.000 kr. Man var også bange for at den billige afgift ville betyde at nogle ville vælge en 35 år gammel bil til daglig transport.

Et år med hjemmearbejde i Motorhistorisk Samråd
Den tilbagemelding måtte vi tage til efterretning og har derfor arbejdet med et nyt forslag det seneste års tid. Vi er nu ved at være fremme til en ny omgang finanslovsforhandling her i 2018, og har derfor, med fornyet rettidig omhu, præsenteret de folkevalgte for et revideret forslag. Det nye forslag tager hånd om politikernes ønsker blandt andet til miljøet, og om at statskassen ikke skal blive for slunken. Vi bliver nødt til at gå på kompromis med kompleksiteten og gennemskueligheden, men mener dog vi har en model der er betydelig mere enkel for både køretøjsejere og Motorstyrelsen at arbejde med end den hidtidige.

Vi ved fra Finansministeriet at Statens årlige provenu på afgiftsområdet for veterankøretøjer, samlet er 22 mio. kr. Vi ved også at der kommer 1.000-1.100 køretøjer ind om året der er ældre end 35 år. Fra nylige undersøgelser ved vi også at de yngste veterankøretøjer, oftest vil køre flere årlige kilometer end de ældste.

Behovet for en udgiftsneutral løsning
Den overordnede ide med vores forslag er derfor at konstruere en model der baseret på bilens nypris, og som fordeler sig så de yngste bilmodeller betaler forholdsmæssigt mere end de ældste, og hvor vi gør op med bestemmelsen om 40% brugsværdi der har været grundlaget i mange år, men som ikke er korrekt i forhold til det reelle forbrugsmønster. Med data fra Motorstyrelsens seneste 4 års importsager, vil vi så kunne fremstille en model, hvor man med statens 22 mio. kroners provenu kan skabe en udgiftsneutral løsning.

Den første parameter er nyprisen
Motorhistorisk Samråd vil samle alle de nybilspriser der er offentligt tilgængelige, for eksempel fra Bilårbogen og Bilrevyen, og med det lave en offentlig søgebar database. Den vil placere alle de mest almindelige bilmodeller i cirka 5 kolonner, hvor dem i kolonne 1 så skal betale (måske) 2.000 i samlet afgift, og dem i kolonne 5 skal betale (måske) 50.000 i samlet afgift.

Den anden parameter er brugsværdien
Jo ældre et veterankøretøj er, jo mindre anvendeligt er det til daglig kørsel. Derfor bør der være en afskrivning af brugsværdien i 10% intervaller. Man starter her måske med 50%, der efter en nedskrivning til 40%, så 30%, 20%, og så videre. Når man når ned på 70 år, vil køretøjet have en effektiv brugsværdi og afgift på 0 kr. Det tillæg til registreringsafgiften vi har i dag, efter bilens brændstofforbrug, får samme nedskrivning i 10% intervaller (altså 200 kr. pr. interval), som den nedskrivning der er på brugsværdien. Se gerne nedenstående skema.

Sådan vil man kunne bruge vores afgiftsmodel

På en tysk salgsside ser man den lækreste Ford Taunus, lige den model farfar havde som firmabil, og i samme brune metallic-farve. Man finder databasen der er tilgængelig på nettet. Fremsøger modellen i kolonne 2, og ved derfor at nyprisen er xx kroner. Da det er en 82’er og altså en af de yngste modeller, så ved man at det beløb skal reduceres med 50%, og tillægget fremgår af skemaet. Man ved også, at hvis nu man i stedet for at søge afgift, så passer på den nogle år mere, så kan man vente med at indregistrere den, hvorefter brugsværdien og tillægget vil være faldet yderligere.

Med velvillig hjælp fra Motorstyrelsen og Skatteministeriet, har vi for nylig modtaget et stort excel-regneark med alle afgiftsafgørelse for de seneste 3 år. Den store mængde data er vi i skrivende stund i gang med at kategorisere og sortere. Vi arbejder benhårdt på at kunne præsentere den færdige model, for de delegerede på Årsmøde 2018, i Middelfart.

Det har været benhårdt at komme her til med vores nye forslag, men det er først nu det mere alvorlige arbejde starter, at overbevise politikerne om at det er på tide med paradigmeskifte på veteranbilsområdet.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...