En for alle, alle for én

Originalitetsreglerne for veterankøretøjer, er meget omfattende, og praktisk taget alle køretøjer ældre end 35 år er inkluderet uanset køretøjstype og importtidspunkt.

 

Der hersker en del forvirring omkring, hvem der egentlig risikerer at have noget i klemme i spørgsmålet om veterankøretøjernes originalitet. Desværre må det konstateres at det ikke kun er enkelte køretøjstyper, eller blot de køretøjer der er importeret efter en given dato, der for nuværende er belagt med et krav om originalitet, et krav der, som det ser ud nu, alene tolkes som fabriksoriginalitet.

Der er så uendeligt mange facetter i originalitetsdebatten, at det involverer praktisk taget alle ejere af veterankøretøjer i Danmark, og gøre resten så forvirrede, at det vil kunne skade vores hobby på ubestemt tid.

Veteranbestemmelsen om originale veterankøretøjer er indført i lovgivningen i 1990. Hvis man forsøgsvis grupperer dem, vil det se sådan her ud:

 • Det er de veterankøretøjer der er importeret de seneste 30 år, hvor lovteksten om ”Fremstå som ved første registrering” nu håndhæves som fabriksoriginalitet. På trods af den tidligere Skattestyrelses mere eller mindre tilfældige tilgang til det krav, så håndhæver den nye Motorstyrelse deres egen tolkning, også med bagudvirkende kraft.
 • Det er i et vist omfang også køretøjer der er solgt som ny i Danmark, eller taget til landet som almindelig brugt bil. Der skal man være sikker på at der ikke er sket en ændring til en anden model, eller det på anden vis er opdateret.
 • Endelig så er det alle køretøjer på kvart vægtafgift, hvor det ifølge lovgivningen tillige også er en betingelse at de er originale.

Motorstyrelsen påstår at de blot gør som man altid har gjort i Skattestyrelsen. Et stort antal opslag i det Digitale Motorregister vidner dog om, at det ikke er tilfældet. Man kan dermed ikke vide sig sikker på om der betalt det i afgift der skulle betales ved importen, da tolkningen af den gamle bestemmelse er taget op på ny og der nu er lagt en anden vinkel for dagen.

Der er, i samarbejde med organisationer, igangsat et arbejde i Motorstyrelsen der skal afklare hvor grænserne går for originalitet. Det er Motorstyrelsens forhåbningen, at denne vejledning skal udkomme her til begyndelsen af sæsonen.

Indtil da, har vi kun Motorstyrelsens afgørelser i kontrol- og afgiftssager at læne os op ad. Vi må konstatere, at man har fokus på det vi anser for mindre og uvæsentlige detaljer, når de skal vurdere om et veterankøretøj overholder bestemmelsen om originalitet.

Følgende har faktuelt været udslagsgivende for de seneste sager afgjort af Motorstyrelsen:

 • Uoriginale og bredere fælge og dæk
 • Bredere skærmkanter
 • Ændret udstødning
 • Ikke original metallak
 • Forsæderne anses for at være uoriginale
 • Karburator udskiftet
 • Luftfilter ændret
 • Uoriginalt rat
 • Ekstra omdrejningstæller
 • Ændret motorhjelm
 • Monterede tågelygter
 • Uoriginal radio

De ovenstående emner har i faktuelle sager været udslagsgivende for om et køretøj helt har mistet afgiften, og der derpå skal foretages en ny beregning. Hele præmissen, og den internationalt anerkendte forståelse af, hvornår et køretøj er historisk, er beklageligvis slet ikke en parameter i hverken lovgivningen eller tolkningen af den.

Med til det ovenstående skal tages at Motorstyrelsen alene tager udgangspunkt i fabriksoriginalitet. Man har indtil videre ikke været modtagelig for vores argumenter om, at der kan være foretaget noget ved køretøjet før første registrering.

Der er mange flere facetter i det her, end man kan opliste her. Ud over det ovenstående, så er forskellen mellem synsvejledning og registreringsafgiftslov et andet eksempel. Et andet er at myndighederne har destrueret mange afgiftsoplysninger, og lagt den dermed nærmest umulige bevisbyrde på ejeren.

Der foregår lige nu et intenst og omfattende lobbyarbejde for at få Skatteministeren og Folketinget til at indse hvor forkert det hele er, og hvor langt vi er fra den opfattelse af et historisk køretøj der burde være fremherskende. Den hvor køretøjet lever et hverdagsliv som brugt bil eller motorcykel, for ved en given alder at overgår til et liv som historisk veterankøretøj.

Vi vil opfordre til arbejdsro til organisationerne og især til sammenhold blandt ejerne. Selv om frustrationerne er store og man mest har lyst til flere mediehistorier, så er det ikke nødvendigvis det, der bringer os længst. Problemerne berører praktisk taget os alle, og sammenhold er den eneste vej frem til en ændring.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Invitation

http://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2020/02/Motorstyrelsen_Invitation_til_veteranbilevent.pdf


Breaking News

Organisationerne på området står stadig skulder ved skulder, for at få ryddet denne absurditet af vejen.
Senest har vi alle modtaget, og besvaret, Motorstyrelsen oplæg til en vejledning og en såkaldt “positiv-liste”, til kommentering.
Det er Motorstyrelsens plan, at vejledningen skal udkomme i forbindelse med dette års sæson start.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...