Enighed gør stærk

Til Motorhistorisk Samråds abonnenter

Nyhedsbrev til abonnenterne – August 2021 (Næste nyhedsbrev udsendes 1. september 2021)

 Repræsentanterne for DSRA, FDA, MhS og DASU deltog i et møde ved Nyborg, hvor vi både så bagud på de seneste 3 år, men også frem mod de næste opgaver.

Repræsentanterne for DSRA, FDA, MhS og DASU deltog i et møde ved Nyborg, hvor vi både så bagud på de seneste 3 år, men også frem mod de næste opgaver.

Enighed gør stærk

I en bog om talemåder findes det ovennævnte udtryk. Nogen har forvekslet det med udtrykket ”Ene gør stærk”, men det er nu ikke noget vi i Motorhistorisk Samråd med vilje har dyrket. I det mindst ikke de seneste tre år. Som mange sikkert vil vide, er det netop det tidsspand, hvor vi har arbejdet sammen med andre organisationer i det vi efterhånden omtaler som Motorfællesskabet.

Den grundlæggende årsag til at etablere et fællesskab med andre ligesindede var, at selv om vi i MhS har ca. 33.000 medlemmer i de næsten 120 klubber, der er medlem, så var der mange andre, der ikke faldt indenfor rammen af det formål MhS har, og derfor har deres egen organisation. På den måde har vi indadtil forskellige formål, som ikke nødvendigvis kolliderer, men som heller ikke entydigt trækker i samme retning.

Udadtil, derimod, har vi fokus på det samme, nemlig at sikre at vore interesser tilgodeses bedst muligt overfor myndighederne. Og det er her vi bliver stærke, når vi står sammen. Det har vi vist flere gange, når vi fremsender fælles høringssvar på foreslåede lovændringer. Og selv om vi ikke altid går efter det samme mål, er det en del af ”håndfæstningen”, vi indgik for tre år siden, at vi ikke modarbejder hinanden.

Og vi kan se, at det har båret frugt. Med den seneste lovændring, der trådte i kraft her den 1. juni, blev såvel originalitetskravet som brændstofafgiften afskaffet. Og så kan man spørge om vi så er færdige – både med at fremsætte ønsker om flere forbedringer og fjernelse af åbenbare urimeligheder for motorfolket – og med samarbejdet i Motorfællesskabet? Svaret er entydigt: Nej!

På det seneste afholdte fællesmøde i slutningen af juni, var alle enige om at fortsætte det gode samarbejde, hvor vi står sammen overfor myndighederne, og i fællesskab forsøger at forklare dem, at det vi beskæftiger os med, er hobbykøretøjer, som til sammen udgør hele den levende underskov af motorhistorisk kulturhistorie. Det vil vi fortsat arbejde sammen om at bevare – og det er derfor at enighed gør stærk.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, lytter interesseret da formand for Dansk Veteranbil Klub, Dorte Stadil fortæller om arbejdet med det omfattende bibliotek

Motorstyrelsens direktør, Jørgen Rasmussen, lytter interesseret da formand for Dansk Veteranbil Klub, Dorte Stadil fortæller om arbejdet med det omfattende bibliotek

Dialogmøder som fundament for fremtiden

Op til sommerferien har vi i Motorhistorisk Samråd taget initiativ til, og deltaget i, en række dialogmøder. Tanken er, at de mange møder skal udgøre fundamentet for det arbejde, vi skal i gang med, når vi går i gang igen efter en kort sommerpause.

FDM
En af de organisationer vi har et stærkt og mangeårigt fællesskab med, er FDM. For nogle år siden bød vi for første gang os selv indenfor på kaffe hos FDM, og siden har vi mindst en gang årligt haft et godt møde, hvor vi ser på den aktuelle status i den del af branchen, der har med veterankøretøjer at gøre.

Således havde vi for nylig Afdelingschef Torben Lund Kudsk, fra FDM’s Økonomisk Politisk Sekretariat, og chefkonsulent Dennis Lange til sådan et statusmøde på vores kontor i Nærum. Vi er meget glade for at FDM lytter til de udfordringer vi kan lægge frem, for med deres størrelse og tyngde er deres bidrag uvurderligt.

Hobbykøretøjer
For tre år siden tog vi initiativ til at indkalde til det første møde for alle de organisationer, der har med køretøjer at gøre; køretøjer, der på den ene eller anden måde ikke bruges til hverdagskørsel. Initiativet kom af en specifik lovmæssig udfordring, en opgave der nu er blevet løst med vedtagelsen og ikrafttrædelsen af det, der kaldes Bilpakken 2021 per 1. juni. Her forsvandt såvel brændstoftillægget som originalitetskravet.

Vi indkaldte derfor organisationerne i netværket til nyt møde, og ligesom det første møde, blev det også denne gang afholdt i Nyborg. Det blev et godt møde, hvor vi fik bekræftet, at der stadig er behov for at stå sammen. Vi fik desuden trukket nogle overskrifter frem, hvad det er der rør sig lige nu.

Motorkontaktudvalget
Motorhistorisk Samråd er en del af et brancheudvalg under Motorstyrelsen. 2-3 gange om året inviteres vi til møder med en lang række repræsentanter for autobranchens parter. Her debatteres aktuelle problemstillinger og vi har mulighed for direkte dialog både med de andre deltagere og ikke mindst med ledelsen i Motorstyrelsen. I den forbindelse, og fordi vi havde en række uafklarede spørgsmål, havde vi for nylig inviteret Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen til at besøge os i Nærum. Besøget skulle inkludere en fremvisning af DVKs imponerende tekniske bibliotek, og en rundtur iblandt de mange smukke køretøjer, der er opstillet i Sommers Automobile Museum.

Det var Dansk Veteranbil Klubs formand Dorte Stadil der viste rundt i biblioteket, der nu igen er ved at være oppe i det vanlige tempo efter en meget lang nedlukning. Formand Steen Rode-Møller og bestyrelsesmedlem Christian Vegger Therkelsen stod for rundvisningen på museet.

På det lange møde efterfølgende fik vi drøftet vores mangeartede spørgsmål, som flittigt blev noteret af Louise Krabbe Andersen fra Motorstyrelsens ledelsessekretariat, til besvarelse senere. Vi fik også en aftale om at deltage i et nyt møde, hvor vi sammen med Motorstyrelsen skal se på reglerne omkring afgiftsmæssigt ID-tab, en bekymring der fylder ret så meget for tiden.

De andre netværk
Motorhistorisk Samråd har dertil dialog med en række andre personer og organisationer. De indgår alle i den samlede mængde af netværk, som udvikles konstant. Eksempelvis var vi, også for helt nyligt, deltagere i et meget interessant opstartsmøde, noget vi sikkert vil kunne bringe mere information om, når det bliver formaliseret lidt mere.

Vi arbejder også selv på et nyt netværk, for hvem tager sig egentlig af de danske motormuseer, og de udfordringer der ganske givet er der. Her vil MhS gerne være dem, der også tager initiativet. Motormuseerne har et naturligt tilhørsforhold under vores paraply. Hvem, hvorfor og hvordan vil vi også vende tilbage til snarest.

Det går ikke at liste dette netværksarbejde, uden at nævne det måske vigtigste netværk af dem alle, det mellem alle ejere af historiske køretøjer, deres klubber og dertil deres medlemskab i MhS. Uden det netværk ville de andre netværk ingen værdi have.

For Motorhistorisk Samråd er dialogen det ”våben”, der skal sikre os de bedste muligheder for at eje og bruge historiske køretøjer også i fremtiden. Dialogen trives, der samtales og der lyttes, og i langt de fleste tilfældes er forståelsen der også. Det store skridt er, når dialog skal blive til en aktivitet der skal udmøntes i noget konkret. Vi tror på det nok skal lykkes hen ad vejen. Ellers kender vi nogen, der kan hjælpe os.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Anders Peder Nielsen

Det er med stor sorg at vi i bestyrelsen erfarer at Anders Peder Nielsen, kaldet AP, er død af et hjertestop onsdag den 16. juni i sin hjemby Randers.

Motorhistorisk Samråd sætter stor pris på det store arbejde AP har lagt i med udbredelsen af de historiske køretøjer i Danmark. Primært de senere år med hobbyens helt store trækplaster, veteranmesserne i Fredericia 2 gange årligt.
Motorhistorisk Samråd har et flertal gange været gæst rundt om på messens stande, og har derfor også et utal af gange oplevet den ild der så lysende klart var drivkraften når talen faldt på alle slags veterankøretøjer.

Vi er helt sikre på at messerne nok skal forsætte, men uden AP’s entusiasme, det gode humør, og de åbne døre, som Anders Peder Nielsen altid var garanten for. Her bliver opgaven blot det større.

Hvil i fred.

Bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd


ANNONCE

To flotte plakater til dit værksted eller din garage
Motorhistorisk Samråd har udgivet et sæt virkelig flotte plakater, der vil pynte på hvert et værksted, og i hver en garage. På denne side vil du kunne købe og bestille dem til levering.

I forbindelse med, at ordningen med historiske nummerplader blev udvidet i april 2020, og en lang række småfejl i samme omgang blev rettet på de eksisterende emaljenummerplader, så har vi lagt de gamle nummerpladeplakater på hylden, og taget et nyt smukt plakatdesign frem.

De nye nummerpladeplakater kommer som et sæt, den ene beskriver ordningen og mulighederne, og den anden viser de mange flotte typer af nummerplader der er tilgængelige i dag til alle køretøjer

Læs mere, og bestil de flotte plakater HER!


 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af

Tilmeld dig den månedlige udgivelse af nyhedsbreve fra Motorhistorisk Samråd. Find link til tilmelding på forsiden www.motorhistorisk.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...