Enklere regler på vej for veterankøretøjerne


Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.

Veteranbiler skal i dag fremstå som de gjorde, første gang de rullede ud over kantstenen for mindst 35 år siden. Ellers bortfalder de gunstige skattevilkår, der gælder for veteranbiler. Det kan imidlertid ofte være svært at afgøre, hvorvidt en bil reelt er ændret – især hvis der er tale om biler, der har mange år på vejene bag sig.

Derfor foreslår skatteminister Karsten Lauritzen sammen med MF Rene Christensen (DF) nu at forenkle reglerne. Forslaget indebærer, at veteranbiler kun skal leve op til et krav om, at de er over 35 år gamle, mens det såkaldte originalitetskrav afskaffes.

”Med de regler, jeg sammen med Dansk Folkeparti lægger op til, vil det blive nemmere og billigere for bilejerne at kunne nyde deres veteranbiler, ligesom det også bliver lettere at administrere reglerne for Motorstyrelsen. For mig er det en win-win-situation”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Dansk Folkepartis Rene Christensen glæder sig over, at danske veteranbilejere fremover kan se frem til mindre komplicerede regler. ”Det har længe været et ønske fra Dansk Folkeparti at forenkle reglerne for ejerne af veteranbiler. Som det er i dag, er reglerne for komplicerede.”

Motorhistorisk Samråd er meget glade for dette tiltag, der kommer efter et årelangt arbejde med at få ændret lovgivningen.

Forenede Danske Amerikanerbilklubber, brancheforeningen SKAD, Dansk Automobil Sports Union DASU, Danish Street Rod Association og FDM, har sammen med MhS arbejdet hårdt for denne ændring, der ikke blot kommer til gavn for vores medlemmer, men for alle ejere af hobbykøretøjer i Danmark.

Aftalen mellem Skatteministeren og Dansk Folkeparti blev præsenteret ved et møde på Sommers Automobile Museum i Nærum. Her fik organisationerne også overdraget et notat, med opfordring til at kommentere indholdet. Et arbejde vi nu er i fuld gang med.

Skatteministeren har således bedt om vores kommentarer til udspillet. Samtidig skal man huske, at det er embedsværkets fornemmeste opgave at give ministeren en oversigt over de konsekvenser der er ved at ændre lovgivningen, det være sig økonomiske, miljømæssige eller andre konsekvenser. Ministeriets embedsfolk giver også ministeren en løsning på at reducere de negative konsekvenser. I det her tilfælde har man indarbejdet en årlig kørselsbegrænsning for veterankøretøjerne på 4.000 km. I det løsningsforslag må man antage, at de sandsynligvis også har indarbejdet en vurdering af, hvad der skal til for at forslaget kan vinde flertal i Folketinget.

Sammen med de andre organisationer, sidder vi derfor lige nu og skriver på det svar Skatteministeren venter på. Der vil vi selvfølgelig gå i rette med de 4.000 km, og foreslå dem andre løsningsmodeller, det kan være flere årlige kilometer, eller måske skulle man bare holde fast i den begrænsning der er i ”lejlighedsvis kørsel”, som man bruger i forvejen, eller måske noget helt andet? Vi må se hvad det ender med, også i forhold til et Folketingsvalg.
Det eneste der er helt sikkert, er at i Motorhistorisk Samråd der lægger vi os ikke på den lade side. Der er fortsat meget arbejde i at få gennemført disse forslag. Men husk også: det er ikke kommet over natten, men er et resultat af flere års påvirkning af myndigheder, embedsfolk og politikere.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk SamrådUpolitisk med en politisk agenda

En leder af Motorhistorisk Samråds formand Steen Rode-Møller

Om et par dage skal vi til valg. Og selv om Motorhistorisk Samråd (MhS) er en upolitisk organisation, interesserer vi os voldsomt meget for hvad der foregår på Christiansborg.

I omtalen ovenfor kan I læse om en begivenhed, der fandt sted ved Sommers Automobile Museum i Nærum den 26. april. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og skatteordfører René Christensen (DF) havde stukket hovederne sammen og fundet ud af at reglerne for veteranbiler er alt for komplicerede og totalt uigennemskuelige. De ville gerne offentliggøre deres planer for et større publikum, og MhS, støttet af DVK, tilbød at stille området ved museet til rådighed.

Efter et møde med alle parter i den gruppe, der siden den 19. april 2018 har stået sammen og i fællesskab har lagt fælles pres på politikerne, udsendte Skatteministeriet en pressemeddelelse

Hvoraf det fremgår at der endnu ikke er andre partier involveret, men begge politikere har lovet, at fremsætte forslaget i det nye folketing. I MhS vil vi, så snart vi kender den nye regeringskonstellation, tage kontakt til relevante ministre og politikere, således at vores mærkesager bibeholder deres aktualitet og politikernes bevågenhed. Også selv om vi skulle få en anden regering. Og som nævnt er MhS en upolitisk organisation, men vores øjne hviler tungt på de politikere fra alle partier, som kan hjælpe os med at holde gårsdagens køretøjer på morgendagens veje.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...