EU ændrer våbendirektivet

halftrack1

-Umiddelbart skulle man ikke tro, at det havde den store indflydelse på vores hobby, vi er jo uhyre venlige og fredelige mennesker. Men faktisk er der især blandt ejerne af militærhistoriske køretøjer en del, der kan blive ramt af de nye ændringer. De kan blive tvunget til at indlevere deres ellers deaktiverede våben, fortæller Lars Genild, Bestyrelsesmedlem i MhS, og Danmarks repræsentant i FIVAs Legislation Commision.

Baggrunden for direktivændringerne er de tragiske terrorhandlinger i Paris, hvor det senere viste sig at en del af de anvendte våben var tidligere ukampgjorte våben, som siden atter var gjort kampdygtige.
Derfor ønsker man i EU af få gjort det ulovligt for privatpersoner og private museer at eje og/eller udstille våben, også selvom disse er deaktiverede og dermed ukampdygtige.

-Lidt paradoksalt vil man forbyde lovlydige borgere, at besidde ukampgjorte og dermed ubrugelige våben, i håb om at terrorister, der ikke på nogen måde føler sig hæmmet af loven, vil kunne gøre brug af våben, der atter gøres kampdygtige, forklarer Lars Genild og fortsætter:

-Logisk nok var der en del interessenter i Europa, der fandt dette noget urimeligt, og fandt at skulle der gøres noget, måtte det logisk nok være orienteret omkring selve den metode våben bliver gjort ukampdygtige, snarere end at fokusere på ejeren. En Sherman Tank uden kanontårn eller en fejring af D-dagen uden de historisk korrekte våben monteret på køretøjerne, vil jo i den grad blive en tam forestilling. Faktisk var der så megen modstand indenfor EU, at der fremkom mere end 800 ændringsforslag til det reviderede direktiv.

Desværre blev de positive takter bombet tilbage til udgangspunktet da Bryssel i Belgien blev næste terrormål. Ingen troede reelt på, at man nu kunne komme igennem med nogen form for ændringer, da disse uforståelige terroraktioner begyndte at hærge dybt inde i Europa, og man begyndte at tale om nye normaler.

Positivt nok tyder det dog ikke desto mindre på, at det Europæiske Parlaments Interne Markeds Komité skulle have inkluderet alle de ændringer, der tilgodeser samlere, og herunder samlere af historiske militærkøretøjer med deaktiverede våben.

-Det der herefter skal sikres er et fortsat pres på vore parlamentarikere, så disse ændringer ikke atter falder ud under de kommende høringer og direktivredigeringer – en opgave som vi i Motorhistorisk Samråd sammen med FIVA vil gøre en fortsat aktiv indsats for at lykkes, slutter Lars Genild.

Når SKAT bliver et godt værktøj

Siden december 2015, har Motorhistorisk Samråd siddet med i SKATs såkaldte Motorkontaktudvalg. Udvalget er et forum, hvor SKAT mødes med udvalgte brancheorganisationer som bilimportørerne, FDM autoophuggerne og mange andre.

Møderne finder fysisk sted 2 gange om året, forår og efterår, på SKATs hovedkontor i København. Man forbereder møderne med en række principielle spørgsmål til SKAT, inden for vores virkeområde, og stiller forslag om ændringer til de eksisterende metoder. Ud over de to fysiske møder om året, så giver det os i dagligdagen en indgangsvinkel til de relevante personer i SKAT, der kan svare på mere konkrete spørgsmål. Desuden er der det evigt væsentlige, at netværke med andre inden for branchen.

Vi har for nyligt stillet to spørgsmål til SKAT gennem motorkontaktudvalget, det ene omhandler muligheden for at forkorte processen for bestilling af historiske nummerplader, det andet er en række spørgsmål under et, der omhandler et rygte vedrørende forskellige tillæg til registreringsafgiften. I fald et sådant rygte har noget på sig, skal vi naturligvis arbejde politisk med at få det afværget i videst muligt omfang.

Motorhistorisk Samråd er rigtig glad for nu at være blevet en del af det udvalg, da det giver os en god indgangsvinkel overfor SKAT, det betyder også, at man anser os som en del af branchen, og at vores input til løsningsforslag tages med i det videre arbejde.

Samrådets bestyrelse arbejder med eventuelle emner til Motorkontaktudvalget i god tid forud for den endelige dagsorden, hvor det er en aktuel vurdering af hvilke problematikker, der er væsentlige at få bearbejdet for tiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...