Fælles indsats gav bedre løsning for historiske køretøjer

Brændstoftillægget er en helt urimelig afgift der pålægges historiske køretøjer. Det er derfor glædeligt at det nu er lykkedes for organisationerne at stå sammen som bolværk mod beslutningerne fra Christiansborg.
Med den seneste lovændring er endnu flere køretøjer kommet med i gruppen der maksimalt kan blive pålagt det lave brændstoftillæg. Yderligere køretøjer kan komme med, når gruppen af organisationerne i netværket færdiggør deres arbejde med en ny definition på historisk interessante køretøjer.

Den 3. Oktober 2017 blev der fremsat forslag, som en del af finansloven, om at hæve det daværende brændstoftillæg fra 1.000 kr. per km/l til 6.000 kr. per km/l på alle køretøjer. Siden da har såvel Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre organisationer, kæmpet for at fra holde historiske køretøjer fra denne ændring.

I første omgang lykkedes det kun at friholde de helt originale veterankøretøjer, men siden forslaget blev vedtaget i 2017, har organisationerne stået sammen om et vedvarende pres på politikerne, for at få dem til at indse at ombyggede køretøjer ikke skal afgiftsbelastes i den grad som det blev tilfældet. Det førte til en lovændring i december 2018 med positivt udkomme.

Med lov 1431 af 5. december 2018, er det nu blevet sådan at køretøjer registreret i Danmark før det oprindelige forslag (3. oktober 2017), ikke kan pålægges et højere tillæg, end det der var gældende den gang, altså satsen på de 1.000 kr. per km/l. Dette gælder uanset et køretøj er ombygget eller ej.

I dette skema kan man se forskellen på tillægget, om bilen er original eller ombygget. Da tillæg og fradrag påvirkes af forskellen mellem nypris og nuværende pris, altså om der har været et værditab eller en værdistigning siden bilen var ny, er den faktor taget med i skemaet.

Skemaet kan downloades i større format på http://motorhistorisk.dk/wp-content/uploads/2019/02/Braendstoftillaeg_eksempler.png

Flere historiske køretøjer på vej
Det har været en lang proces, men arbejdet stopper ikke her. Sammen med de andre organisationer (Forenede Danske Amerikanerbilklubber, SKAD, Danish Street Rod Association, DASU og FDM) har Motorhistorisk Samråd presset på for at få udvidet definitionen for et veterankøretøj, så den ikke kun indeholder de allermest originale køretøjer. En ændring der er en gammel mærkesag for MhS.

Skatteminister Karsten Lauritzen, har i et samlet brev til alle organisationerne givet udtryk for at han nu er parat til at se på sådan en ændring, og han ønsker at en sådan ændring af lovgivningen vil kunne fremsættes i den kommende folketingssamling.

På den baggrund satte organisationerne sig sammen på et nyligt møde, for at se om ikke man kunne komme overens om en sådan ny definition. Det er ekstra glædeligt, at vi kan meddele at det var et frugtbart møde, hvor alle var klar til at mødes i et kompromis, og at vi netop er ved at finpudse den endelige tekst, så vi kan sende forslaget til ministeren.

Motorhistorisk Samråd tog initiativ til at foreslå et samarbejde mellem organisationerne, det skete med et indledende møde i april 2018. Siden da har sammenhold og velvilje vist, at vi har et fælles mål om at skabe bedre forhold for alle historisk interessante køretøjer.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Succes efter 5 år lang kamp i EU

Sidst i januar besluttede man i Europa-Parlamentets udvalg om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) et forslag om forsikring af køretøjer der ikke er registrerede.

Med baggrund den såkaldte Vnuk-sag, hvor en landbrugsmedhjælper på en Slovakisk gård søgte erstatning da han blev væltet ned af en stige af en bakkende traktor og vogn, blev der stillet forslag om at alle køretøjer skulle være forsikrede uagtet de var registreret eller ej, uanset hvor de køretøjer blev brugt og uanset om de blev brugt eller ej.

Det var tilbage i 2014, og siden da har FIVA og andre organisationer presset hårdt på for at få afværget et  årligt forsikringskrav i millionklassen. Motorsporten har været i oprør, da kravet således også skulle gælde kørsel på lukkede baner, det skulle gælde køretøjer under langvarig restaurering, de mange køretøjer på museerne og flere til.

Det siger nærmest sig selv, at de eneste der vinder ved at en stillestående bil eller motorcykel på et museum forsikres, er forsikringsselskaberne. På trods af dette tydelige misforhold mellem risikoen for uheld og den potentielt store regning til ejerne, så tog det altså hen ved 5 år før IMCO-udvalget ændrede i teksten og holdt racerbiler, veterankøretøjer og museumsgenstande ude fra forslaget.

FIVA har arbejdet med dette, og senest har Motorhistorisk Samråd her i januar, op til afstemningen i IMCO, sendt de danske medlemmer af IMCO, Christel Schaldemose (Socialdemokratiet) og Morten Løkkegaard (Venstre), en redegørelse over vores holdning til forslaget, som nu heldigvis er faldet ud til vores fordel.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Gedigent benarbejde

Som det fremgår af denne måneds nyhedsbrev, kan vi allerede i starten af året se, at gedigent benarbejde betaler sig. Vi har opnået to sejre til gavn for alle, der interesserer sig for historiske køretøjer. Den ene via vores medlemskab af FIVA og den anden i tæt samarbejde med de andre aktører på markedet for historiske køretøjer. For alle, der er medlemmer af en klub, som er medlem af Motorhistorisk Samråd er der grund til at kippe med flaget og sige: Se, atter er mine 23 kr. om året med til at vi takket være MhS’ arbejde, har flyttet os endnu et skridt mere i den rigtige retning.

Men samtidig burde man nok også tænke: Hvor langt mon MhS kunne komme, såfremt alle klubber i hele landet var medlem af MhS? Vi ved jo alle, at det koster penge at drive en forening, at have en ansat, at holde møder, at rejse for uden alt dette ville der simpelthen ingen resultater komme på bordet. Jeg vil derfor opfordre alle, der ejer et historisk køretøj, til at melde sig ind i en klub, der er medlem af MhS – eller opfordre til at din klub bliver medlem såfremt den endnu ikke er det.  Vort givtige samarbejde med de andre organisationer viser, at jo flere vi er sammen, jo stærkere står vi.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...