Har din toldkvittering et liv i skyen?

Har du importeret en ældre bil eller motorcykel, så kan din kvittering for betalt told og moms, være et meget væsentligt dokument. Toldstyrelsen kan være behjælpelig med at finde din kvittering, hvis den er blevet borte

 

På foranledning af en forespørgsel i Motorhistorisk Samråds sekretariat, har vi været i dialog med den nye toldstyrelse. Spørgsmålet handler om hvad man gør hvis den oprindelige toldkvittering er bortkommet.

Told og moms skal betales straks ved import af et køretøj til EU, men registreringsafgifter skal først betales når køretøjet skal indregistreres i Danmark. Det betyder at der kan gå rigtig mange år, fra import og til registrering. Køretøjet skal måske først restaureres, eller ejeren har købt det kun som investering og til opbevaring i et museum, der kan være mange grunde. I perioden fra importen og frem til registreringen, kan væsentlige dokumenter blive borte.

Ved Motorstyrelsens beregning af registreringsafgift skal man stille med en kvittering på at der er betalt told og moms ved import, og så har man et problem uden en toldkvittering, der ofte er afregnet med shippingfirmaet og ikke direkte med myndigheden.

På foranledning af en forespørgsel i Motorhistorisk Samråds sekretariat, har vi været i dialog med den nye toldstyrelse. Spørgsmålet handler om hvad man gør hvis den oprindelige toldkvittering er bortkommet, og hvor man har behov for at dokumentere at der er betalt alt ved importen.

Toldstyrelsen oplyser at de gerne vil være behjælpelig med at finde fortoldning på køretøjer. Den afdeling der kaldes Told Vejledning kan lave udsøgninger i deres system. Ved bortkommet toldkvittering bedes der derfor rettes henvendelse til Told Vejledning på tlf. 72 22 12 12.

Man skal her være opmærksom på at der kan oprindeligt værre betalt told og moms i et andet EU-land, selv om køretøjet befinder sig i Danmark. Der er ikke told og moms mellem EU-lande. Er køretøjet taget til Europa gennem eksempelvis Holland, så vil det være der toldkvitteringen findes. Hvis ikke shippingfirmaet kan finde kvitteringen, er det altså i udlandet man skal lede efter kvitteringen.

Her skal man også være opmærksomme på at ved import fra EØS-lande som Norge og Schweitz, skal der også betales told og moms, og her behøver der ikke være tale om shipping, men at et shippingfirma ofte har ordnet papirarbejdet og betaling ved import.

Det er derfor Motorhistorisk Samråds opfordring at passe rigtig godt på de papirer der er tilknyttet et køretøj. Scan gerne papirerne ind, og gem dem digitalt ”i skyen”. Det kan blive til god gavn, også for kommende ejere.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Motorhistorisk Samråd oplyser om Årsmøde 2019

Ifølge Motorhistorisk Samråds vedtægter skal vi oplyse vores medlemsklubber om dato og sted for det kommende årsmøde, senest 4 måneder før afholdelse.

Det er derfor med stor glæde at vi kan oplyse at Årsmøde 2019 afholdes som de sidste år, igen på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.

Årsmødet afholdes i år lørdag den 23. november, fra kl. 10. Der vil sædvanen tro være kaffe og morgenbrød fra kl. 9.00 i området foran mødelokalet.
Dagsorden og tidsplan for mødet vil blive udsendt i henhold til vedtægterne, senest fredag den 25. oktober. Der venter de delegerede en spændende dag, hvor vi allerede nu arbejder på at byde et par nye foreninger velkommen i samrådet, og vi har også fundet en spændende taler der skal give de delegerede et oplæg og en mulighed for at spørge ind til et område med stor berøring til vores hobby. Mere information kommer også senere. Håber vi ses i Middelfart den 23/11 – 2019, kl. 9.00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Motorhistorisk Samråd


Stuttgart fastholder fri kørsel for historiske dieselbiler

Gamle biler og storbyernes miljøzoner er ikke nogen god cocktail, ikke med mindre bilerne er ældre end 30 år, og dermed historiske

Med baggrund i en domstolsafgørelse fra Februar 2018, har man i Stuttgart indført markante kørselsbegrænsninger for dieselbiler, men besluttet at historiske køretøjer fortsat skal undtages.

Ser man ensidigt på nyheden i overskriften til denne artikel, så kan man fristes til at tænke det nok er en god nyhed, men ikke noget der berører en selv voldsomt meget. Det er dog sådan at Stuttgart er den første by i Tyskland med et omfattende forbud for kørsel med dieselbiler, noget der også kan få betydning for ferierende danskere.

I et interview med Baden-Württembergs minister for transport, Winfried Hermann, siger han til det tyske blad Motor Klassik, at forbuddet ikke vil gælde historiske køretøjer, heller ikke hvis det er dieselbiler. Beslutning er derfor vigtig i den henseende at man trods et omfattende forbud baseret på en retsafgørelse fra februar 2018, godt vil undtage de historiske køretøjer for kørsel i byens miljøzone.

FIVAs Legislation Commision, i hvilken Danmark har sæde ved vores bestyrelsesmedlem Lars Genild, har stort fokus på udrulningen af den tyske domstolsafgørelse, og hvilken betydning det vil få, ikke bare i tyske byer men i forhold til andre europæiske storbyer.

Den tyske Transportministers argument for at undtage de historiske køretøjer fra forbuddet er ifølge hans egne ord ”Historiske køretøjer er vel vedligeholdte, og bliver kun brugt sjældent, takket været deres høje værdi, og at de ikke bliver brugt til daglig transport”

Transportministeren noterer sig tillige at undtagelsen for kørselsforbuddet også gælder udenlandske historiske køretøjer, når de opfylder de tyske krav. Rent praktisk betyder det at også udenlandske køretøjer der er ældre end 30 år, er velkommen i Stuttgarts miljøzoner. Således er det en god nyhed, med langtrækkende positive muligheder.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


BREAKING NEWS

Motorstyrelsen gennemførte en omfattende kontrolaktion i uge 30. Her blev en række veterankøretøjer tjekket for originalitet og afgiftsforhold.

Bestyrelsen har et særligt fokus på aktionen, der kommer midt i en tid hvor Motorstyrelsen har lovet ændringer til systemerne, og hvor en indgået politisk aftale skal gøre op med originalitetskravet som vi kender det i dag. Motorstyrelsens indsatsenheds timing er derfor alt andet end rimelig.

Trods Folketingets medlemmer stadig er på ferie, så har Motorhistorisk Samråd nu allerede haft kontakt til flere politikere der vil se på aktionen. Vi vil snarest få klarlagt omfanget og tilrettelagt en plan for det videre arbejde med originalitetskravet og Motorstyrelsens arbejde med det.

Har du specifikke spørgsmål til aktionen så er sekretariatet behjælpelig efter endt sommerferie den 5. august.

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...