Har du den eneste ene?

Til abonnenter på Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev

Nyhedsbrev til abonnenterne – Marts 2021 – Næste nyhedsbrev udsendes 1. april 2021


 I dag vil man nok ikke møde mere end én 1958 Oldsmobile cabriolet på turen, slet ikke i samme farve. På nettet kan du nørde i hvor mange der er registreret i Danmark.

I dag vil man nok ikke møde mere end én 1958 Oldsmobile cabriolet på turen, slet ikke i samme farve. På nettet kan du nørde i hvor mange der er registreret i Danmark.

Har du den eneste ene?

Her følger en lille guide til opslag i Motorregisterets data, og ved hjælp af siderne Bilrapport.dk og nrpla.de

Du ser et billede af en veteranbil på nettet eller i avisen og bliver nysgerrig – hvad er det for et køretøj?
Kan du se nummerpladen og er den dansk kan du slå den op på nettet

Motorstyrelsens Digitale Motorregister (DMR) – du kan faktisk benytte Motorstyrelsens Digitale Motorregister uden at logge på. Her kan du slå køretøjet op efter registreringsnummer eller chassisnummer. Herefter kan du se alt om køretøjet, undtagen personoplysninger (ejer og eventuelle brugere). Blandt oplysningerne er registreringsdata, tekniske data, tilladelse til veterankørsel, afgiftsforhold. DMR kan også til en hvis grad vise historiske data som tidligere registreringsnumre. Dog kan data slettes efter at et køretøj har været afmeldt i mere end 12 år.

Bilrapport.dk – denne side er lavet af et webudviklingsbureau i Herning – Kameli Aps – hvor du kan anføre registreringsnummeret direkte. Eksempel: bilrapport.dk/b444 for registreringsnummer B 444. Her kan du se nogenlunde de samme informationer som på DMR – men de modtager udtræk af opdateringer fra Motorstyrelsen hver mandag, så er et køretøj ændret tirsdag, vil det ikke slå igennem før næste mandag! Skal der nørdes igennem har Bilrapport en ”Avanceret søgning”. Sidder I ved kaffen og kommer til at diskutere hvor mange 1964 Chevrolet Corvette der er indregistreret, ja så finder man svaret ved Bilrapport.dk/soeg:

Efter at have valgt type (Personbil), mærke (Chevrolet), type (Corvette) og så datoerne 1-1-1964 til 31-1-1964 og trykket ”Søg” finder du svaret:

Med andre kriterier får man selvfølgelig flere data. Bilrapport.dk viser op til 200 resultater.
Trods navnet finder den selvfølgelig også motorcykler, traktorer, motorredskaber osv.

I Registreringsnummer eller Chassisnummer kan man anføre et mønster. Vil man for eksempel se de køretøjer som stadig kører rundt med bogstavkombinationen BP (Helsinge) og 5 cifre skriver man BP????? i Registreringsnummer. Desværre kan man ikke se om nummerpladen er original sort, historisk eller moderne hvid plade. BP blev brugt på nye hvide plader for et par år siden.

Man kan se de samme oplysninger som i DMR på nær historiske data. Til gengæld kan man se eventuel belåning i bilbogen. Pas på! Det er en tidsrøver.

Nrpla.de – trods endelsen .de er det en pæredansk hjemmeside, lavet af de samme folk som Bilrapport.dk. Den kan stort set det samme, men er der mere end 200 resultater kan man ved at klikke på en knap hente 200 mere. På den måde kan man få alle køretøjer listet ud når der er over 200. Nrpla.de viser de samme data som Bilrapport.dk.

Alle tre hjemmesider bruges rutinemæssigt i vores arbejde med de historiske nummerplader, f.eks. når vi kontrollerer om et nummer er ledigt, eller når vi skal se hvor mange ledige numre der er i vores reserverede nummerserier. God fornøjelse!

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd


Der manglede den gode kaffe og croissanterne, men vi er altid glade for at deltage i Motorstyrelsens møder desuagtet

Der manglede den gode kaffe og croissanterne, men vi er altid glade for at deltage i Motorstyrelsens møder desuagtet

Årets første møde med Motorstyrelsen

Den 29. januar var vi igen indkaldt til Motorstyrelsens branchemøde, der foregår i det såkaldte Motorkontaktudvalg. Ved afslutningen af det forrige møde i oktober måned, der havde vi nok alle håbet på, at det var slut med de virtuelle møder. Det var det så ikke, endnu en gang måtte vi både undvære styrelsens kaffe og croissanter, samt den gode mulighed for at gnubbe albuer med resten af branchen.

Direktør Jørgen Rasmussen lagde ud med en beskrivelse af hvordan det er at drive en virksomhed som Motorstyrelsen her under pandemien, og med de mange medarbejdere sendt på hjemmearbejde.

Dernæst kunne han præsentere den nyansatte underdirektør, Claus Holm. Claus Holm kunne derpå præsentere os for Motorstyrelsens kommende vejlednings- og kontrolplan, og Motorstyrelsens juridiske afdeling fortalte nærmere om de ændringer der er lagt frem til Registreringsafgiftsloven i lovforslag L129.

Vi håber at det næste møde bliver i Aalborg, i Motorstyrelsens velkendte rammer.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Et helt almindeligt syn foran en forhandler i 70'erne. I dag er de alle borte, og nu er det tanken at vi skal ned til forhandleren igen, for at kigge på den nyeste Simca!

Et helt almindeligt syn foran en forhandler i 70’erne. I dag er de alle borte, og nu er det tanken at vi skal ned til forhandleren igen, for at kigge på den nyeste Simca!

Adfærdsændring? Nok ikke!

Lige før jul sidste år fremsatte regeringen og deres forligspartnere et lovforslag om ændrede løbende brændstofafgifter mv. Motorhistorisk Samråd, med mange flere, blev inviteret til at komme med deres forslag til ændringer i et såkaldt høringssvar.

Et af ændringsforslagene i den nye lov, L129, omfattede en forhøjelse af vægtafgiften i hvert af årene 2022 til 2026 med følgende satser: 2022 3%, 2023 6,5%, 2024 6,5%, 2025 6,5% og 2026 10%. Sammenlagt giver det 32,5% altså med næsten 1/3. Men sådan skal man ikke regne. Der årlige stigning skal nyberegnes med det nye års %-andel ud fra de foregående års, hvilket betyder at hvis vægtafgiften i 2021 er 100 kr. vil den i 2026 være 137 kr. – altså en forøgelse med næsten 37%.

I et paragraf 20 spørgsmål, stillet af Kristian Pihl Lorentzen (V), der har Skatteministeren oplyst, at det samlede årlige provenu vedrørende vægtafgift af køretøjer, der er mere end 35 år gamle alene, udgør i størrelsesordenen ca. 70 mio. kr., heraf vedrører ca. 80 pct. personbiler. Da de oplyste tal er efter de nuværende bestemmelser. så vil provenuet altså stige med knapt 26 mio., når vi kommer frem til 2026.

Baggrunden for disse forhøjelser skulle være for at gennemføre en adfærdsændring hos bilister, der kører biler drevet af fossilt brændstof. Altså animere borgerne til at købe en el- eller hybridbil. Men det er så her at logikken svigter totalt, i hvert fald for veteranfolket. For hvem af os med de gamle, historiske kulturarvsklenodier er interesserede i at droppe vore prægtige køretøjer til fordel for en elbil? Nej vel? Motorhistorisk Samråd har derfor i vores høringssvar på det kraftigste opfordret ministeriet til at undtage køretøjer ældre end 35 år fra denne absurde regel. Vi har samtidig henvendt os til de relevante politikere på Christiansborg, og i detaljer forklaret dem om dette fejlskud. Igen håber vi på deres støtte og positive påvirkning under de videre behandlinger af lovforslaget.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


BREAKING NEWS – BREAKING NEWS – BREAKING NEWS – 

Du kan fortryde en afgiftsbetaling

På vegne af et medlem, har vi forespurgt Motorstyrelsen om muligheden fortsat eksisterer, at man kan fortryde indbetaling af registreringsafgift. Svaret er entydigt at det kan man godt, hvis ikke køretøjet har været indregistreret endnu.

Sagen er, at nogle måske har betalt registreringsafgift inden forslaget om de nye registreringsafgifter blev fremsat den 18. december, men hvor det så efterfølgende viser sig at det ville have været mere fordelagtigt at vente. Der er der så den mulighed, hvis man kun har betalt beløbet, men ikke fået nummerplader på den endnu, at man kan fortryde og så få det indbetalte beløb tilbage. Vær dog opmærksom på at der gælder det krav om indregistreringen.

I det her specifikke tilfælde drejer det sig om en ældre amerikanerbil, der er betalt afgift på midt i december. I følge de gamle regler blev afgiften ca. 25.000 kr. Beløbet blev betalt og der blev bestilt historiske nummerplader til den, som det tager lidt tid at få frem. Det viser sig efterfølgende, at de nye afgifter betyder at denne bil bliver godt 10.000 billigere i afgift, og det er jo også værd at tage med.

Med dagens friske melding fra Motorstyrelsen, kan han altså nu skrive til dem og anmode om så at sige “at lade handlen gå tilbage”. Når han derefter spørger igen til registreringsafgiften, vil den så istedet blive beregnet efter de nye og billigere afgiftsmodeller. Er du i samme situation, så opfordres du til at tage kontakt direkte til Motorstyrelsen, der vil kunne hjælpe dig videre.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af

Tilmeld dig den månedlige udgivelse af nyhedsbreve fra Motorhistorisk Samråd. Find link til tilmelding på forsiden www.motorhistorisk.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...