Kø ved Motorstyrelsens regnemaskiner

Til abonnenter på Motorhistorisk Samråds nyhedsbrev

Nyhedsbrev til abonnenterne – Maj 2021 – Næste nyhedsbrev udsendes 1. juni 2021

Der må nok forventes kø hos Motorstyrelsen, når de nye registreringsafgifter træder i kraft den 1. juni

Der må nok forventes kø hos Motorstyrelsen, når de nye registreringsafgifter træder i kraft den 1. juni

Kø ved Motorstyrelsens regnemaskiner

Motorstyrelsen har udgivet en række beregningsskemaer i forbindelse med de omfattende ændringer af registreringsafgiftsloven, der blev søsat med fremsættelsen i Folketinget den 18. december 2020, og som træder i kraft den 1. juni 2021.

Som det nok vil være de fleste bekendt, så betyder ændringerne af lovgivningen, at den registreringsafgift, der skal betales blandt andet ved import af veterankøretøjer, bliver en hel del enklere og i de fleste tilfælde også billigere.

Den hidtidige lovgivning var ganske kompleks og uigennemskuelig, ikke mindst grundet det særlige brændstoftillæg. Det hele erstattes nu af en simpel beregningsformel med blot tre såkaldte skalaknæk og uden diverse tillæg yderligere.

Princippet for beregning af registreringsafgift på en veteranbil eller veteranmotorcykel, er at tage udgangspunkt i køretøjets oprindelige pris som nyt, uden afgift, men inklusive daværende moms- eller omssatser. Det beløb reduceres nu til 75%. Det næste der skal ske, er at man med de tre skalaknæk beregner selve afgiften af det grundbeløb man var kommet frem til. Første skalaknæk siger at man betaler 25% i afgift af de første kr. 65.000. Næste skalaknæk siger at man betaler 85% af den del af beløbet der er mellem 65.000 og 202.200. Tredje skalaknæk siger at man skal betale 150% af det beløb der er over 202.200.

For nogle veterankøretøjer skal man dog være opmærksom på det der kaldes handelsværdien, hvilket er den aktuelle markedspris på køretøjet. Hvis den er lavere end de nævnte 75% af nypris (u/afgift), så er det mere fordelagtigt at beregne afgift af den værdi. Ændringerne for veteranmotorcyklerne får den konsekvens i forhold til tidligere, at de vil stige fra typisk 0 kr. i afgift til nogle få tusinde. For de populære veteran-pick-ups og andre varevogne, der betyder den nye lovgivning at de til gengæld typisk vil ende på en afgift på 0 kr, hvor der altså ikke længere kommer yderligere tillæg til.

Lige nu er vi alle i limbo med hensyn til registreringsafgifterne. I princippet er lovgivningen trådt i kraft ved fremsættelsen i december, men Motorstyrelsen har fået frem til denne sommer til at få tilrettet deres systemer og det Digitale Motor Register (DMR). Det betyder at har man betalt afgift i perioden fra december til ca. 1. juni, så vil der ske en genberegning efterfølgende, hvor man så vil få en ekstra opkrævning eller penge tilbage, alt afhængigt af den nye beregning.

Det er til den situation at Motorstyrelsen har iværksat arbejdet med at udfærdige de nævnte regnemaskiner. Med dem kan man altså selv kontrollere hvordan det vil gå, når Motorstyrelsen går i gang med deres genberegninger. Du vil med dem altså kunne få svar på om du får penge tilbage, eller du kan forvente en ekstra bon. Man indtaster blot de oplysninger man har fået i sin afgørelse fra Motorstyrelsen, og så vil man med et tryk på knappen kunne se den nye afgift.

Der er for så vidt ikke noget problem i at man kan bruge regneskemaerne til at ”gætte” på en ca. afgift på den drømme-import man går med, men det kræver at man kender nypris, handelspris og den oprindelige pris uden afgift, hvilket de færreste har adgang til. Der findes visse metoder, hvormed man målt i rigelige træskolængder kan regne baglæns fra nyprisen hos forhandleren til en nuværende cirka afgiftspligtig værdi. Den bruger Motorhistorisk Samråd ofte, i forbindelse med diverse forespørgsler. Vi har også brugt denne metode, da vi tidligere udgav en artikel specifikt om det emne.

Har man lyst til at give sig i kast med skemaerne så har Motorstyrelsen samlet diverse information om dem, og en mulighed for download på denne side: https://www.motorst.dk/bilaftale-2021/beregningsskemaer-til-registreringsafgift/ Der bliver fortsat arbejdet på, fra Motorstyrelsens side, at optimere informationerne til brugerne. Informationer der forhåbentlig skal gøre det lidt tydeligere hvad der skal tastes ind hvor.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Man kan godt have hus, børnebørn, og det halve liv i Danmark, men ikke en veteranbil, hvis ikke også adressen er her (Foto: Danica Chloe - danicachloe.dk)

Man kan godt have hus, børnebørn, og det halve liv i Danmark, men ikke en veteranbil, hvis ikke også adressen er her (Foto: Danica Chloe – danicachloe.dk)

Hjemløse veterankøretøjer

I et nyt høringssvar opfordres Skatteministeriet til at se på en dispensationsmulighed for kravet om en fast bopælsadresse når man vil registrere et veterankøretøj. Opfordringen kommer ud af en helt anden sag, der handler om hjemløses muligheder for at eje en bil eller andet køretøj, som så igen har fået en helt anden beslægtet indgangsvinkel til en lovændring, den handler om autocampere.

Ganske kort så er lovændringen kommet på plads, efter et ønske fremsat af Kristian Pihl Lorentzen (V) fra ejere af autocampere der ønsker, i deres pensionisttilværelse, at afhænde deres ejendom, og drage verden rundt i autocamper. Problemet hermed, er beskrevet i registreringsbekendtgørelsen, der står at man skal have fast bopælsadresse her i landet for at kunne registrere et køretøj her.

Sammenfaldne med dette har der været en udvalgsbehandling i Skatteudvalget, omkring de såkaldte hjemløse, der ønsker at eje et køretøj, på trods af at de ingen fast bopælsadresse har. De to, på sin vis sammenfaldende, interesser har fået Skatteministeren til at fremsætte et lovforslag, der skal give Motorstyrelsen dispensationsmulighed ”til hjemløse og andre”.

Det var lige hvad vi behøvede for at huske på nogle henvendelser, vi har tidligere modtaget med spørgsmål til lignende problemstillinger. De henvendelser, vi har fået, har drejet sig om danskere med midlertidig eller længerevarende adresse i udlandet, men hvor de så typisk har ønsket at placere deres veteranbil i deres danske sommerhus, så den kunne bruges, når de ferierede her.

Den mulighed har der ikke været i registreringsbekendtgørelsen tidligere, men nu åbnes der altså for at danskere, der på den ene eller den anden måde er ”adresseløse”, nu skal kunne søge en dispensation for de regler.

Typisk har der været tale om køretøjer, der har været i familiens eje i rigtig mange år, og derfor ikke ønskes afhændes. Der har også været køretøjer med oprindelige emaljenummerplader, blandt andet hos en mand der nu bor i Malmø, og som nu har været nødt til at omregistrere den i et familiemedlems navn, for at omgås reglerne og bevare nummerpladen.

Hos Motorhistorisk Samråd bruger vi nu vores taleret, gennem høringssvaret, til at gøre opmærksom på at under ”hjemløse og andre” altså også fra tid til anden kan være en udenlandsdansker med et registreret veterankøretøj.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Motorhistorisk Samråd bidrager med kommentarer til genåbningen af det kulturelle Danmark

Motorhistorisk Samråd bidrager med kommentarer til genåbningen af det kulturelle Danmark

Dialogmøder med Kulturministeren

Siden starten på Corona Pandemien her i Danmark, har Motorhistorisk Samråd medvirket i et sektorpartnerskab under Kulturministeriet. Sektorpartnerskabet består af en meget lang række af organisationer på området, fra sportens verden, over de udøvende kunstnere, til kulturinstitutioner af alle mulige slags.

Siden marts 2020 har vi jævnligt været indkaldt til møder online, med embedsfolkene i ministeriet med ansvaret for at viderekommunikere nedlukning, og nu genåbning, på ministerens ressortområde. For ganske nyligt var det Kulturminister Joy Mogensen der deltog, og vores formand Steen Rode-Møller var således også inviteret.

I Motorhistorisk Samråd er vi glade for denne direkte indgang, og mulighed for at give vores besyv med. Vi kender jo godt præmissen, at det vi kommer med nok, ikke rykker ret meget, om noget i det hele taget. Men vi bidrager meget gerne, på vegne af alle de veteranfolk vi ved der også meget gerne vil have normaliteten tilbage, når der skal arrangeres og organiseres ude i klubberne.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Annonce

To flotte plakater til dit værksted eller din garage
Motorhistorisk Samråd har udgivet et sæt virkelig flotte plakater, der vil pynte på hvert et værksted, og i hver en garage. På denne side vil du kunne købe og bestille dem til levering.

I forbindelse med, at ordningen med historiske nummerplader blev udvidet i april 2020, og en lang række småfejl i samme omgang blev rettet på de eksisterende emaljenummerplader, så har vi lagt de gamle nummerpladeplakater på hylden, og taget et nyt smukt plakatdesign frem.

De nye nummerpladeplakater kommer som et sæt, den ene beskriver ordningen og mulighederne, og den anden viser de mange flotte typer af nummerplader der er tilgængelige i dag til alle køretøjer

Læs mere, og bestil de flotte plakater HER!


 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af

Tilmeld dig den månedlige udgivelse af nyhedsbreve fra Motorhistorisk Samråd. Find link til tilmelding på forsiden www.motorhistorisk.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...