Køb og salg er motorhistoriske vilkår

Når du roder i kasserne, og finder de eftertragtede stumper, holder de så det som sælgeren lover dig? (Foto Jens Møller Nicholaisen - DVK)

Når du roder i kasserne, og finder de eftertragtede stumper, holder de så det som sælgeren lover dig? (Foto Jens Møller Nicholaisen – DVK)

Denne artikels forfatter er Johanne Berner Hansen, advokat og Juridisk Chef i Dansk Bilbrancheråd, og selv ejer af flere veterankøretøjer. Vi kender Johanne gennem vores fælles arbejde med reglerne omkring EU-Typegodkendelserne, som Færdselsstyrelsen er i færd med at udarbejde. Vi havde også den fornøjelse at have Johanne som oplægsholder ved vores seneste årsmøde. Da vi fra tid til anden får spørgsmål om køber og sælgers retsstilling, var det helt naturligt at bede Johanne om hjælp til at formulere købelovens regler. Dem som mange ofte tænker på, men som praktisk taget ingen private rigtigt kender i dybden.

Den private handel: Hvad kan man som køber kræve?
(Del 2 af 2)

Som man kunne læse i seneste nyhedsbrev, så er reglerne for køb og salg af veterankøretøjer ikke altid lige nemme – og i den tidligere artikel var vinklen primært lagt på sælgersiden – men hvad gør køber?

Vi starter lige med en lille gentagelse fra sidst: Udgangspunktet ved de såkaldte civilkøb, dvs. køb mellem to private parter, er, at købelovens regler finder anvendelse – med undtagelse af de særlige regler, der beskytter forbrugere, vel at mærke. Det betyder altså, at køber har en undersøgelsespligt, sælger har en oplysningspligt – og køber har 2 års reklamationsret, hvis ikke andet er aftalt. Og netop dette er helt afgørende for de fleste private handler; Det er muligt at fraskrive reklamationsretten.

Hvad kan man som køber kræve?
Hvis man er køber af i et civilkøb og enten ikke har fraskrevet sig reklamationsretten eller kan gennembryde en fraskrivelse, fordi sælger har tilsidesat sin loyale undersøgelsespligt, så kan man kræve, at handlen går tilbage eller kræve et afslag. Sælger kan derimod ikke kræve at få lov til at afhjælpe et forhold – det er kun i forbrugerkøb, at det er muligt.

Handlen kan kun hæves, hvis manglen er væsentlig – og der skal en del til. Det er køber, der skal bevise, at manglen er væsentlig. Er det tilfældet, så skal køretøjet og betalingen tilbageføres – og køber skal kunne tilbagelevere køretøjet i væsentlig samme stand. Er køretøjet eksempelvis skilt ad i forbindelse med renovering eller lignende, så kan det ikke lade sig gøre. Tilsvarende, hvis køber ikke har passet ordentligt på det. Almindelig brug afregnes derimod med en takst pr. kilometer – og der vil domstolene nok acceptere at gå lidt over det, der gælder for nyere biler. Den takst ligger for biler på 50 øre pr. kilometer pr. 100.000 kr., bilen har kostet. Sværere er det med motorcykler og knallerter, hvor taksterne fastsættes skønsmæssigt og helt umuligt bliver det med campingvogne og andet uden kilometertæller. Her bliver det en yderst konkret vurdering.

Er manglen ikke væsentlig – eller kan køber ikke tilbagelevere i væsentlig samme stand – så kan køber kræve et afslag. Det beregnes forholdsmæssigt ud fra, hvad køretøjet er værd uden manglen hhv. med – og bør teoretisk set kunne beregnes matematisk – men også det er ofte en yderst konkret vurdering.

Endelig kan køber i visse tilfælde kræve erstatning, men det kræver, at der er lidt et tab – og nej; løbende udgifter til forsikring og afgift m.v. er IKKE er sådant tab; det var jo udgifter, som køber under alle omstændigheder ville have haft. Heller ikke udgifter til opbevaring, finansiering eller andet kan kræves dækket.

 Historiske køretøjer er det modsatte af "brug og smid væk", de skal bevares for eftertiden. På et tidspunkt vil de blive genstand for en handel. Købeloven bliver derfor et vilkår ved ejerskabet.

Historiske køretøjer er det modsatte af “brug og smid væk”, de skal bevares for eftertiden. På et tidspunkt vil de blive genstand for en handel. Købeloven bliver derfor et vilkår ved ejerskabet.

Erstatningskrav kan i særlig grad udspringe at eventuelle værdistigninger (eller -fald) efter købet. Hvis der er sket ændringer i fx afgiftslovgivning eller andet, der har medført et fald i bilens værdi, så er det ikke et relevant erstatningskrav. Det skyldes, at ingen af parterne jo kunne forudse, at det ville ske. Tilsvarende vil køber heller ikke – hvis erstatningskravet fremsættes samtidig med krav om ophævelse af handlen – kunne kræve avancetab, hvis køretøjet i perioden mellem køb og ophævelse er steget i værdi som følge af udefrakommende omstændigheder (fx almindeligt udbud og efterspørgsel).

Det er køber, der har valgretten ifht. de forskellige misligholdelsesbeføjelser – og som beskrevet ovenfor, så kan der være årsager til, at det måske ikke giver mening at kræve ophævelse, selvom der er tale om en væsentlig mangel. Måske er køretøjet så sjældent, at det giver mening ”kun” at rejse krav om afslag. På samme måde skal man regne sin finansiering igennem, hvis der er anvendt dette – for det sker, at køber ender med et tab, hvis handlen hæves – og der skal betales et fradrag for brug.

For at køber overhoved kan påberåbe sig noget som helst, skal der dog reklameres – for uden reklamation ingen sag; ”ingen arme, ingen kage” – så at sige. Reklamation skal gives hurtigst muligt.

Kan køber og sælge ikke blive enige – så må køber sagsøge sælger ved de civile domstole – og det er sjældent helt billigt….

Anbefalingen!
At komme med en anbefaling er altid den vanskeligste del af opgaven, men det skal til.

Den bedste anbefaling til sælger er altid så loyalt som muligt at beskrive det køretøj, der er til salg – og skrive, hvis man er i tvivl om noget. Og omvendt bør køber altid undersøge køretøjet tilstrækkeligt – eventuelt alliere sig med en kender for den fysiske og/eller historiske del. En brugtbilsattest giver ikke altid et retvisende billede, for den vil ofte være en ”one size fits all” – gældende for både nye og brugte biler; og altså ikke særlig rammende for veterankøretøjer.

Nøgleordet er ”forventningsafstemning”.

Udarbejd også altid en slutseddel – gerne med udgangspunkt i FDM’s slutseddel til civilkøb – og få særligt beskrevet specifikke forhold under særlige aftaler.

Johanne Berner Hansen
Juridisk Chef
Dansk Bilbrancheråd

I gennem de seneste to nyhedsbreve, har vi nu sat luppen på sælger og købers vilkår. Vi håber I alle er blevet klogere på det hele, og ikke så nemt lader jer forføre af branchens heldigvis få brodne kar.

I gennem de seneste to nyhedsbreve, har vi nu sat luppen på sælger og købers vilkår. Vi håber I alle er blevet klogere på det hele, og ikke så nemt lader jer forføre af branchens heldigvis få brodne kar.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...