Køresæsonen ruller for de historiske køretøjer

Motorhistorisk Køredag

Grundlovsdag den 5. juni er ud over også at være Fars dag, blevet til det vi kalder Motorhistorisk Køredag. Det er dagen hvor vi opfordrer alle med et historisk køretøj i garagen, til at bruge det og til at få kørt lidt kilometer i maskineriet.

Rundt om i landet foregår små og store arrangementer for veterankøretøjerne, som ejerne valfarter til i hobetal. Har man ikke mulighed for på den dag at tage en halv eller en hel dag ud af kalenderen til kvalitetstid med den gamle bil eller motorcykel, så bør man se om den ikke i stedet kan bruges i forbindelse med dagens andre gøremål. Måske kollegaerne på arbejdspladsen eller de andre handlende ved supermarkedet vil sikkert også sætte stor pris på at se dit gamle køretøj, og der er Motorhistorisk Køredag en aldeles fremragende lejlighed.

2017 markerer tolvte gang for den årlige landsdækkende begivenhed. Der er ingen eksakt formel for dagen, men landets klubber opfordres til at stå for arrangementer, der kan bringe deres medlemmers køretøjer ud i sommersolen. Samtidig opfordrer klubbernes paraplyorganisation, Motorhistorisk Samråd, så mange som muligt til at benytte de historiske køretøjer så meget som muligt på den dag, til glæde for alle dem der møder dem på deres vej.

På klubbernes hjemmesider og på Facebook, kan man finde oplysninger om dagens mange arrangementer landet over. Veteranpostens kalender http://www.veteranposten.dk/Kalender/ indeholder også en god oversigt over dagen. Rigtig god køretur.

Bestyrelsen
Motorhistorisk Samråd


Ændring af 1. Registreringsdato

Gennem SKATs Motorkontaktudvalg har vi stillet spørgsmål ved den automatiske datering der sker hvor et køretøj skal indregistreres i Danmark uden at det har en nøjagtig dato for første registrering. Det vil typisk sige import fra eksempelvis USA, her bruger man ikke en nøjagtig dato, men alene året for første registrering. I de tilfælde står der i registreringsbekendtgørelsen at SKAT skal indsætte den 31/12 det år, som første registreringsdato.

Motorhistorisk Samråd finder dog at den automatiske datering i stedet bør være den 1. januar i produktionsåret for at ramme mere korrekt, i forhold til hvilken årsmodel man står med. Vi ønsker endvidere at få tydeliggjort processen, for at få ændret den datering der allerede nu står på registreringsattesten, i de tilfælde hvor den er forkert.

Vi ser ofte at tidligere militærkøretøjer, ambassadebiler og andre køretøjer der har været brugt af det offentlige, kommer på markedet med en første registreringsdato flere år efter det reelle produktionsår. Har man viden om en mere korrekt datering, så ønsker vi at det bliver tydeligere hvordan man får dette ændret.

Den ønskede ændring af den automatiske datering fra 31/12 til 1/1 er nu en del af en høring der er ude nu. Den vil vi naturligvis svare positivt på, samtidig som vi vil bede om at få tydeliggjort hvordan dem der allerede er indregistreret eventuelt får ændret den nuværende datering.

Da høringen omhandler hele registreringsbekendtgørelsen, så har vi også et mindre ønske vedrørende de historiske plader. Her ønsker vi at lovliggøre den faktiske praksis hvor for eksempel Fiat, VW og Jaguar indregistreres med nummerplader fra efter 1966, så de kan få kvadratiske bagplader. SKAT benytter i dag selv den samme praksis, uagtet den ikke har hjemmel i bekendtgørelsen.
Høringen har deadline den 11. maj, og vores komplette svar vil som altid fremgå af hjemmesiden.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder for Motorhistorisk Samråd


Skrot godt

I et af vinterens høringssvar har Motorhistorisk Samråd overfor Miljøministeriet, svaret at ministeriet burde se på den indbetaling der foretages til skrotningsordningen af de historiske køretøjer. I høringssvaret har vi desuden slået til lyd for at MhS og Miljøstyrelsen sammen skulle se på en kampagne målrettet mod skrotning og miljørigtig opbevaring af historiske køretøjer.

Som udløber af høringssvaret havde vi inviteret os selv til en samtale hos Miljøstyrelsen, aftalen var her at se på den fælles forståelse omkring veterankøretøjerne i skrotningsordningen, og om de nærmere muligheder i en eventuel informationskampagne.

Vi havde et godt konstruktivt møde, hvor vi kunne fortælle Miljøstyrelsens repræsentant mere specifikt om vores viden om skrottede veterankøretøjer. I dag betaler vi alle kr. 101 gennem forsikringen til miljøordningen. De indbetalte midler bruges til at udbetale en skrotningsgodtgørelse, når man indleverer en bil til ophug. Der generes et stort overskud i skrotningsordningen, hvor det er ønskeligt at ordningen hviler i sig selv. Da veterankøretøjer almindeligvis ikke ophugges, er vi altså med til at skabe det store overskud. Selskabet ’Miljøordning for biler’, der administrerer ordningen, oplyser at der ophugges 500 veterankøretøjer om året, hvilket skal ses i sammenhæng med de 45.000 der indbetaler til ordningen. Det betyder at for de historiske køretøjers vedkommende skabes der et overskud på næsten 4 mio. kroner om året.

Det er ikke fordi der ikke skrottes veterankøretøjer, det foregår bare ikke gennem en ophugger. I stedet bruges de gamle biler til reservedele og som donorbiler, af ejere af tilsvarende historiske køretøjer. Der er naturligvis visse miljøkrav der skal overholdes i den forbindelse hvor et veterankøretøj skrottes. De miljøkrav der stilles af myndighederne, har vi tidligere gennem diverse informationsmateriale fortalt nærmere om. Publikationerne vi har udgivet har efterhånden nogle år på bagen, og trænger til en opdatering i forhold til nugældende krav. Da styrelsen sidder på nogle midler til information om korrekt skrotning, er det vores tanke at Miljøstyrelsen og Motorhistorisk Samråd går sammen om en informationskampagne der er målrettet specifikt de historiske køretøjer.

Efter mødet er vi nu gået i gang med at overveje hvordan en sådan kampagne kan skrues sammen, og hvilke omkostninger der kan være i den forbindelse, som Miljøstyrelsen kan hjælpe os med at løfte. Det er tanken at en eventuel kampagne kan løbe af stablen sidst i dette år.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder for Motorhistorisk Samråd


Veteranlauget i Den Gamle By i Aarhus


Som det vil være mange bekendt, er Aarhus europæisk kulturhovedstad i 2017.
Bl.a. derfor forventes der ekstra mange besøgende til netop Den Gamle By, og her har der gennem flere år været en institution kaldet “Veteranlauget”. Lederen af lauget, Jann Olesen, bestyrer en tilmeldingsliste for interesserede, der har køretøjer fra perioden 1950 til 1976. Den Gamle By har nemlig en 1974-bydel med en gadestrækning, Havnegade, hvor der kan stå 8 biler og også motorcykler. Hvis man er interesseret i at deltage (fra kl. 11 – 16) og udstille sit køretøj, får man som belønning to fribilletter og to madpakker, som man kan nyde i Den Gamle By. En af de mere spændende oplevelser ved at udstille her er, at man møder et andet klientel af tilskuere. De er ikke kommet for at se på køretøjer, men når de så opdager de historiske biler, motorcykler eller knallerter, får man altid en god og interessant snak.
Kommer du til sommer i nærheden af Aarhus så gå ind på www.veteranlauget.dk og tilmeld dig til en af de ledige dage. Det vil du ikke fortryde!
Men hen over sommeren sker der andre spændende ting. Lørdag, den 17. og søndag, den 18. juni afholdes der håndværkerweekend med fokus på metal og teknik. I den forbindelse vil Veteranlauget meget gerne have Havnegade fyldt med køretøjer.
Og i august måned hhv. den 19. – 20. og 26. – 27. afholdes der “Dage med fart på”. Den første weekend er med køretøjer fra før 1940, og den efterfølgende er med køretøjer fra 1940 – 1978. I forbindelse med den første weekend vil det blive muligt at se det nyindrettede værkstedskompleks fra ca. 1927 med masser af spændende værktøj, maskiner, motorcykler og biler. I begge weekender fyldes alle gader med tidstypiske historiske køretøjer. Så skal du til smilets by i sommer, så snyd ikke dig selv for en spændende oplevelse!

Steen Rode-Møller
Formand for Motorhistorisk Samråd

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...