Lave registreringsnumre

Denne Jowett Jupiters første ejer var en stor busvognmand i Hørsholm, der formentlig havde en vogn allerede med nummeret B 55. Da han købte denne vogn blev nummeret flyttet over så det blev dens første registreringsnummer. Ved indregisreringen med historiske nummerplader kunne ejeren dokumentere at den havde haft B 55 som første nummer.

Det sker regelmæssigt, når vi modtager bestillinger på erklæringer vedrørende historiske plader, at bestilleren giver udtryk for et ønske om 1, 2 eller 3 cifrede numre.

Er det et køretøj fra ”de rigtige” adresser og fra før 1920 vil dette ønske som hovedregel kunne opfyldes, men er køretøjet for eksempel en Harley-Davidson motorcykel fra 1948 eller en Chevrolet fra 1957 skal det kunne dokumenteres at køretøjet har haft dette lave nummer som første nummer eller senere.

Vi er opmærksomme på, at ordningen tidligere har været forvaltet mere liberalt på dette område, og det er da også historisk korrekt at den omtalte Harley-Davidson kunne have haft et 2 cifret nummer som første eller senere registreringsnummer, men det er ikke historisk korrekt at alle Harley-Davidson motorcykler fra efter anden verdenskrig havde 2 cifrede numre!

Der er kun ni 1 cifrede numre i hvert bogstav og 89 2 cifrede, så vi er nødt til at rationere dem til de tidlige årgange eller de der kan dokumentere at køretøjet har haft det lave nummer. Denne praksis er aftalt med Motorstyrelsen, således at den gælder, hvad enten man bestiller historisk nummerplade med eller uden erklæring fra Motorhistorisk Samråd.

Før centralregisteret førte politiet registre i hver politikreds over de køretøjer der var hjemmehørende i kredsen og justitsministeriet tildelte de enkelte kredse nummerserier, som så kunne fordeles yderligere på 2 eller 3 motorkontorer i politikredsen. På nette findes der sider hvor man kan se hvilke nummerserier der tildeltes hvilke politikredse og registreringsområder. Her kan man så se at for eksempel B1 – B99 var tildelt motorkontoret i Hørsholm, mens f.eks. nabobyen Helsingør købstad fik B500 – B599. Det betyder, at hvis Teknisk Museum nu ville vælge at indregistrere Hammelbilen, så selv om den er meget ældre end 1903, hvor man begyndte med nummerplader, så ville den ikke få B1, for det er et Hørsholmnummer, men B500, som er det laveste nummer i Helsingør. Så skal man følge hovedreglen om at nummeret tildeles efter nuværende ejers adresse, så vil udfaldet blive som nævnt for Hammelbilen. Så ud over den rigtige adresse skal køretøjet være fra før 1910 for at få et 1 cifret nummer og før 1920 for 2 cifret. 3 cifrede nummerserier har jo været i brug fra dag 1 i 1903 jævnfør ovenfor, men når de første 100 numre var brugt (husk man kunne genbruge nummerpladen når man fik et nyt køretøj) fik nogle af motorkontorerne nye serier med 3 cifre, men snart blev de 4 cifrede nummerserier. Stærkt afhængig af hvor i landet det drejer sig om klingede de 3 cifrede numre ud i løber af 1920’erne. De 4 cifrede numre levede til gengæld på grund af genbrug helt op i 1950’erne. Der ses masser af billeder fra tiden i 1950’erne med 4 cifrede numre, selv om nye plader var 5 cifrede og i området omkring København 6 cifrede i årene efter 1956.

USA biler og danske nummerplader
Mange importerede US biler har problemer med de danske nummerplader. For type 5 (1950 – 1958) er problemet for så vidt løst, da vi fik rettet en fejl i de oprindelige tegninger, hvor de 4 cifrede type 5 plader var anført til at være 34,5 cm, men bl.a. en kontrolopmåling på originale 4 cifrede type 5 plader i magasinet på Teknisk Museum og Politimuseet viste, at den korrekte størrelse er 32 cm. Sådan har disse plader været produceret de sidste 2-3 år. En US nummerplade er 30 cm (12”) så en 4 cifret type 5 plade bør kunne klemmes ind på nummerpladepladsen.

Type 6 med 2 bogstaver er en anden historie. De er alle 40,5 cm brede nu og dengang. Der er kun dertil at sige, at det kunne man løse dengang, så det må man også kunne løse nu. Fat i afbildninger af US biler fra 1960’erne og se hvordan nummerpladerne blev monteret. Så det fjollet ud? Tja, men så er det jo det der er det historisk korrekte. For biler efter 1966-68, hvor den kvadratiske bagplade kom, kan de være løsningen bag på bilen, men ikke foran. Dengang tilbød man ikke 2 kvadratiske nummerplader og det gør vi heller ikke med historiske nummerplader.

Motorcykler
Her er begrundelsen også ofte, at den mindre nummerplade (1 – 3 cifre) passer bedre på et US nummerpladebeslag, men hertil er blot at sige – at så må man fremstille et dansk nummerpladebeslag der kan bære den tungere danske nummerplade. Både ved 4 og 5 cifret eller med 2 bogstaver er nummerpladen 20 x 23 cm ”kvadratisk”.

Grosserer A.C. Illum fik bil i 1903 og fik nummeret K 5. Dette nummer beholdt han indtil 2 bogstavsnumrene i 1958 satte en stopper for det. Således havde hans BMW 503 i 1950’erne K 5 på en ”vanteplade” der tydeligvis derfor er overført fra et tidligere køretøj.

Michael Deichmann
Bestyrelsesmedlem, Ansvarlig for historiske nummerplader
Motorhistorisk Samråd


Genimport kan måske blive dyrt

Tidligere eksporterede køretøjer bør man tjekke for afgift i DMR, da eksporterede biler kan være dyrere i afgift, end andre der importeres på almindelige vilkår

For nogle år siden vedtog man en meget lille ændring af registreringsafgiftsloven. Ændringen betød at man indsatte ordet ”mindst” i den paragraf der omhandler eksportgodtgørelse.

Ændringen betyder at hvis man vil genimportere en bil der tidligere har været eksporteret ud af landet, og hvor der i den forbindelse er udbetalt en forholdsmæssig del af registreringsafgiften, så vil den nye afgift ved genimport, altid være mindst det som blev udbetalt ved eksport.

Fra et samfundsmæssigt synspunkt kan der være god fornuft i at man ikke kan eksportere et køretøj, og derpå få en stor sum penge udbetalt, for derefter at genimportere den samme til en lavere brugtbilsafgift. Uvist af hvilken grund har man besluttet at der ikke er nogen eksportgodtgørelse på køretøjer ældre end 35 år. Derimod kan det jo sagtens tænkes at et køretøj eksporteres som nyere bil, for så at blive opkøbt i udlandet flere år efter og genimporteret til Danmark som veteranbil.

Bliver eksempelvis en 10 år gammel Mercedes eksporteret, og der bliver udbetalt mange hundrede tusinde kroner i eksportgodtgørelse, så vil afgiften på præcis den Mercedes blive mindst den samme, hvis den bliver importeret 25 år senere. Det vil nok være en sjælden hændelse, men vi har dog set eksempler på dette.

Vi har derfor bedt Motorstyrelsen at se på hvordan man i DMR (Digitale Motor Register) kan få oplyst om et veterankøretøj man påtænker at købe i udlandet, tidligere har været eksporteret fra Danmark. Det er der nu adgang til gennem Motorstyrelsens database på siden motorregister.skat.dk

I menupunktet ”Registreringsafgifter”, går man til ”Vis køretøjsvurderinger” og der kan man så indtaste det aktuelle stelnummer man ønsker undersøgt. Hvis der er et resultat, altså at køretøjet har været eksporteret fra Danmark, så vil man direkte kunne se hvor meget der er udbetalt ved eksport og dermed hvor meget afgiften i givet fald mindst vil være ved genimport.

Det mest rimelige vil være, at der sker en afskrivning af værdien over årene, men sådan er reglerne ikke. I dag skal du ved genimport af en veteranbil der blev eksporteret før veteranalderen, altså betale mindst det samme som blev udbetalt ved eksporten. Dette er en faldgrube man bør være opmærksom på ved import af et veterankøretøj.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...