Mellem to forstole

Den nye vicedirektør for Færdselstyrelsen, Benedicte Christoffersen og Jørgen Rasmussen, direktør for Motorstyrelsen, ledte de mange branchefolk gennem et møde vedrørende styrelsernes snitflader.

Den nye vicedirektør for Færdselstyrelsen, Benedicte Christoffersen og Jørgen Rasmussen, direktør for Motorstyrelsen, ledte de mange branchefolk gennem et møde vedrørende styrelsernes snitflader.

Mellem to forstole

For knapt et år siden havde Motorhistorisk Samråd den fornøjelse at blive inviteret til et fælles branchemøde Færdselsstyrelsen og Motorstyrelsen imellem, og nu har vi været af sted til en opfølgning på det første møde.

Essensen på første møde var at de mange aktører i branchen bød ind med et par punkter, der satte fingeren på det ømme punkt, hvor lovgivningen møder den praktiske hverdag, hvor vi som borgere eller virksomheder sætter os mellem styrelsernes to stole. Dette kalder styrelserne for snitflader.

Branchefolkene, der var inviteret til mødet, spændte fra motorcykelbranchen til traktorer og maskiner, fra nye biler til gamle veteraner, fra karrosseriopbyggere til forhandlere og transportbranchen. I alt var mere end 20 brancher repræsenteret, hvilket efterlod styrelserne med mellem 30 og 50 konkrete problemstillinger, de havde bragt med hjem til en nærmere analyse.

Flere af problemerne, der blev fremlagt ved dette møde, var af ren lavpraktisk karakter, medens andre var mere overordnede eller i hvert fald mere omfattende. Nogle af de lavpraktiske problemer var nærmest ufrivilligt komiske, eksempelvis at toldstedet i Padborg kun ville tage imod kontanter, når man skulle hente prøveplader til eksport. Det var der siden første møde fundet en løsning på, men det havde så bevirket, at indbetalingerne på kortterminalen nu blev sendt til Sverige.

Motorhistorisk Samråd havde budt ind med to punkter der var, og fortsat er, noget mere omfattende. Vi gjorde de to styrelser opmærksomme på at datakvaliteten i det Digitale Motorregister (DMR) langt fra var som ønsket. Vi var i øvrigt ikke de eneste med det punkt på dagsordenen. Vi fremlagde desuden at vi så problemer i at de to styrelser ikke brugte samme tekniske betegnelser til at beskrive de samme ting. Det bliver ikke nemmere at være forbruger, når man henvender sig til myndighederne med et problem, der er fælles for de to styrelser, og man så får et svar der ved første øjekast ikke omhandler det samme.

Der er nu nedsat seks arbejdsgrupper, med hvert sit fokusområde, de to styrelser imellem. Vi er glade for at notere os at man er i gang med at se på ”vores” problem med DMR. Det vil nok blive svært at håndtere de gamle fejl og mangler, men man arbejder lige nu på at finde måder at udnytte systemets begrænsede kapacitet på, således at data, der fremadrettet bliver indtastet, er mere korrekt.

Andre arbejdsgrupper omhandler såvel de interne processer som de eksterne, som eksempelvis det de kalder ”kunderejsen”. Det er den oplevelse, du som borger oplever, fra du møder op eller ringer første gang, til der er fundet en løsning på din henvendelse. I Motorhistorisk Samråd kunne vi notere os, at der var et fælles ønske fra brancherne til Færdselsstyrelsen om at de fulgte den åbenhed overfor brancherne, som vi alle oplever at Motorstyrelsen har gjort. Det kan kun bedre mulighederne for alle, når der skabes dialogmuligheder os og styrelserne imellem.

Mellem to forstole sidder gearstangen. Vi har nu koblet ind, men det er ikke os der bestemmer hastigheden. Vi er blot glade for at vi bevæger os, og at de to styrelser arbejder sammen og inddrager os.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Transport af en ikke indregistreret bil, kan blive endog meget dyr, hvis man ikke har forsikringen på plads inden

Transport af en ikke indregistreret bil, kan blive endog meget dyr, hvis man ikke har forsikringen på plads inden

Forsikringer, denne gang fra en anden vinkel

Motorhistorisk Samråd har tidligere gjort flere tiltag med hensyn til at belyse og klarlægge den meget snørklede og usigtbare vej ind i forsikringsdelen hvad angår veterankøretøjer. Vi delte undersøgelsen op i to dele: den første var at lave en sammenligning mellem de forskellige selskaber, som har veteran- og klassiske køretøjer i deres forsikringsportefølje, men det stødte ind i så mange forskelle i parametrene, at det viste sig umuligt. Der var stor forskel på om præmiens størrelse var afhængig af, om man også havde sin indboforsikring, livsforsikring og andre forsikringer samtidig, eller om det kun var selve køretøjet/køretøjerne.

Den anden del til selskaberne relaterer til spørgsmål om skaderne.

Dette spørgsmål kan indeholde spørgsmål, som selskabet måske ikke umiddelbart anser det for relevant at besvare. MhS anmoder dog om, at selskaberne for fuldstændighedens skyld forsøger at besvare spørgsmålene så udførligt som muligt.

a) Hvor mange forsikringskunder med en veterankøretøjsforsikring har selskabet?
b) Hvor meget indbetaler den gennemsnitlige veteranforsikrede?
c) Hvor stort et samlet skadesbeløb blev udbetalt i hhv. 2013 og 2014?
d) Hvor mange skader blev der udbetalt erstatning for? Hhv. ansvar og kasko.
e) Hvor mange skader blev afvist?
f) Hvad var de hyppigste årsager til at afvise en skade?
g) Var der et bestemt segment (køretøjstype – alder) som bærer hovedparten af skaderne?
h) Var der en bestemt aldersgruppe (ejere) som var ansvarlige for skaderne?

Næsten forventeligt fik vi ikke svar på nogle af disse spørgsmål. Det kan selvfølgelig også være at betegne som nyfigent at spørge direkte eller indirekte, hvilket overskud veteranforsikringspræmier indbringer, men indirekte mundtlige svar tilkendegiver, at ingen selskaber har nogen form for tab på de samlede veteranforsikringer. En anden side af de (u)mulige svar ville have været at finde ud af om hvor mange veterankøretøjer, der blev totalskadet og dermed fik udbetalt skrotningspræmie.

Vi betaler jo alle 84 kr. om året i miljøbidrag. Når man tager i betragtning, at de allerfleste biler genopbygges eller lægges på hylden og gemmes som reservedele er det direkte uretfærdigt, at vi via vores forsikringspræmier skal betale til en ordning, der iflg. loven skulle hvile i sig selv.
Men det kunne vi desværre heller ikke få svar på.

Imidlertid er der noget vi alle skal være opmærksomme på; nemlig at nærlæse vores forsikringspolicer. Hvad dækker policen? Mange har desværre fundet ud af, at hvis du kører med din klassiske bil på en autotrailer, er der normalt ingen forsikringsdækning på det, du kører med. Trailer ja og bil, men ikke bilen på traileren. Dette dog kun, hvis bilen ikke er registreret og har en kaskoforsikring. Er det tilfældet, dækker kaskoforsikringen som sædvanligt. Derfor: hvis du skal køre med en ikke indregistreret klassisk, veteran eller blot almindelig bil skal du, for at være sikker på erstatning have en kaskoforsikring på autotraileren. Læs din forsikring godt igennem og hvis din forsikring ikke dækker uindregistrerede køretøjer på autotraileren, både din egen eller en du låner, så få det bragt det i orden. Tanken om hvilken skade en tabt bil kan gøre på andre, er totalt uoverskuelig.

Endvidere er det også muligt at få forsikret alle de dele (guld), du gemmer på hylderne i tilfælde af brand eller tyveri. Også de uindregistrerede køretøjer, du har, der står og venter på at du får tid til at gå i gang med en restaurering, kan forsikres.

Selvfølgelig gennemgår de fleste deres forsikringer for at sikre sig, at policen dækker det, vi tror den gør – men gør den ikke det, så er det vist på tide at sørge for, at både du og dit forsikringsselskab er helt enige om hvad der skal dækkes, hvis uheldet er ude. Og gerne her i den stille periode inden vi skal ud at køre igen.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Messingbøsninger til historiske nummerplader

Motorstyrelsen har i samarbejde med Motorhistorisk Samråd udsendt messingbøsninger og skiver til ejere af køretøjer, der har type 4 og 5 historiske nummerplader. Det drejer sig om køretøjer, der er indregistreret efter den 1. april 2021 og frem til april 2022, hvorefter bøsninger og skiver er blevet monteret fra fabrikken.
Med bøsninger og skiver fulgte en beskrivelse af montering og skulle der opstå problemer, henvistes til Motorhistorisk Samråds nummerpladeekspert, Michael Deichmann. Uheldigvis var det det forkerte telefonnummer, der blev opgivet. Det rigtige nummer er: 7170 3525.

Så hvis du skulle have problemer med monteringen eller andre spørgsmål mht. historiske nummerplader, så henvend dig trygt til Michael Deichmann på det ovennævnte nummer

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Nu er det ikke længere dit køretøjs originalitet staten vil bekymre sig om

Nu er det ikke længere dit køretøjs originalitet staten vil bekymre sig om

Slut med statens forvaltning af veterankøretøjers originalitet

Færdselsstyrelsen har netop udsendt samlemeddelelse 2036, hvilket er 32 opdateringer til den nugældende ’Vejledning om syn af køretøjer’. Et af disse er længe ventet i Motorhistorisk Samråd.

Siden Originalitetskravet blev afskaffet med den såkaldte Bilpakke 2021, har der været et hængeparti om veterankøretøjers originalitet i synsvejledningen Nu er det også afskaffet her.

Punktet har stået i forbindelse med det såkaldte Toldsyn, hvor det har skullet afgøres om køretøjet ”Fremstod som ved første registrering”, som det hed før originalitetskravet blev afskaffet. I synsvejledning har desuden stået en liste af småændringer, der godt kunne tillades inden for begrebet originalitet. Nu er det hele slettet.

Toldsynet foretages af synshallen på vegne af Motorstyrelsen, der bruger det i afgiftsberegningen, hvor det således ikke er relevant længere. Motorhistorisk Samråd har ved flere møder med Motorstyrelsen påpeget, at vi meget gerne så dette hængeparti afskaffet også.

Rent praktisk betyder det, at din lokale synsmand ikke længere skal tage hensyn til hvor original din veteranbil er, sådan som den fremstår på tidspunktet for toldsynet.

Du rådes dog til at være opmærksom på hvilke krav den veteranforsikring har, som du efterfølgende tegner. De fleste forsikringsselskaber benytter nemlig stadig ”original”, når der er tale om veterankøretøjer.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Nyhedsbrevet fra Motorhistorisk Samråd udsendes hver måned, omkring den 1. i måneden. Det er gratis at abonnere på det, hvor du modtager det direkte i din mailboks. Tilmelding på hjemmesidens forside.

Marts 2023

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...