MhS forbereder eftersommeren


Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd

View this email in your browser

Nyhedsbrev til abonnenterne – August 2020
(næste nyhedsbrev udsendes 1. september 2020)

Vicedirektør Jesper Høgh Bach (yderst til højre) inviterede Motorhistorisk Samråd til en snak om veterankøretøjerne på Færdselsstyrelsens lokalitet i Ribe.

Varm velkomst hos Færdselsstyrelsen

Som kort omtalt i sidste nyhedsbrev blev Motorhistorisk Samråd kort før sommerferien inviteret til at mødes med Færdselsstyrelsen til en generel snak om veterankøretøjerne, navnlig i konteksten af en Europæisk typegodkendelsesforordning, man er i færd med at implementere nu også i Danmark.

Forordningen har været opdelt i flere høringer, hvor vi har svaret på dem alle. Men sagskomplekset er så kompliceret, at det ikke har været tydeligt om de historiske køretøjer i det hele taget er omfattet, og om de måske vil være det, hvis der sker ændringer på køretøjet i forhold til originaliteten.

Det var Færdselsstyrelsens vicedirektør Jesper Høgh Bach, der havde inviteret, og her fandt vi både lydhørhed og forståelse for de udfordringer der kan være ved at holde historiske køretøjer på vejene, når reglerne bliver for omstændige og besværlige, især da de i sagens natur primært retter sig mod daglige brugsmotorkøretøjer. Med til mødet som repræsentanter for Færdselsstyrelsen var Kontorchef Kristina Mortensen og Bilsagkyndig Frank Schack Rasmussen.

Færdselsstyrelsen kunne oplyse os om at Folketinget ved lovbehandlingen få dage før dette møde, havde besluttet at fjerne brugte importerede køretøjer og ibrugtagne køretøjer med konstruktive ændringer fra første oplæg til forordningen. Der vil nu blive arbejdet videre med den del hos Færdselsstyrelsen, som forventer at forordningen kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Motorhistorisk Samråd kom derpå med en fremstrakt hånd til videre dialog og samarbejde i forhold til netop denne del, som berører os. Vi er glade for at Færdselsstyrelsen gerne hører vores input, og gerne vil invitere os til yderligere møder når Styrelsen snart skal til at se på implementeringen af næste fase af forordningen fra EU.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Kommende Socio-økonomisk undersøgelse 2020

FIVA, den verdensomspændende interesseorganisation for historiske køretøjer, og som Motorhistorisk Samråd er en del af, laver i år en ny udgave af deres socio-økonomiske undersøgelse.

Denne gang bliver det den største undersøgelse af sin art nogensinde, da den kommer til at løbe i 71 lande på en gang, og vil være opdelt i spørgeskemaundersøgelser for følgende grupper:

  • Medlemmer eller enkeltpersoner
  • Klubber
  • Professionelle

Undersøgelsen vil være baseret på året 2019 og det er derfor uhyre vigtigt at få behandlet undersøgelsen i år, da en undersøgelse baseret på 2020, nok ikke rigtigt vil kunne bruges til noget.
Alle spørgeskemabesvarelserne vil være fuldt elektroniske, så der kommer ikke til at blive fældet skove på grund af denne undersøgelse. Den vil være tilgængelig på 15 sprog inklusive dansk, og svarperioden vil være otte uger.

Medlemsundersøgelsen vil blive opdelt i to sektioner, en let-udgave hvor man alene svarer overordnet på ting om ens historiske køretøjer, hvor mange man har og hvor langt man kører på et år, samt de omkostninger denne interesse har for den enkelte entusiast i form af udgifter til vedligehold, forsikring, arrangementer og garage. Del to af undersøgelsen er så alene en uddybning af emnerne i første del, så føler man ikke for den længere besvarelse, kan man stoppe efter den korte.

Det er vigtigt at gøre klart at disse undersøgelser ikke alene vedrører folk, der er medlem af klubber under FIVA paraplyen eller Motorhistorisk Samråd, men grundlæggende bør dække så bredt som muligt.

Ud over det samlede resultat af undersøgelsen på verdensplan, vil vi også få den nationale del tilsendt, så vi i Danmark vil kunne bruge dette specifikt til at fortælle beslutningstagere, hvilken påvirkning vores hobby har på det samlede danske samfund.

Som udgangspunkt vil man kunne få yderligere oplysninger på Motorhistorisk Samråds hjemside (www.motorhistorisk.dk) og derfra også direkte få adgang til spørgeskemaundersøgelsen, når den starter den 18. august 2020.

Vi håber at alle vil deltage og svare til vores fælles bedste.

Lars Genild
FIVA Vicepresident og formand for Legislation Comitee
Bestyrelsesmedlem
Motorhistorisk Samråd

Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp


SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...