Motorhistorisk Samråd: Modernisering skal skabe gennemslagskraft

Paraplyorganisationen for 65 motorhistoriske klubber i Danmark, Motorhistorisk Samråd, vil have større gennemslagskraft og indflydelse og er nu trukket i arbejdstøjet efter tre måneder ved tegnebordet.

Motorhistorisk Samråd fik på det seneste Årsmøde i november klare signaler om, at organisationen skal være mere synlig og øve større indflydelse overfor beslutningstagerne. Et krav om modernisering, som vi har taget til os, og som vi nu helt konkret er klar til at tage fat på, siger Motorhistorisk Samråds formand, Mads Thyregod, som understreger, at startskuddet allerede blev givet med ansættelse af en sekretariatsleder.

For det første har vi lavet en ny kommunikationsstrategi, hvor vi kommer i langt tættere og mere kontinuerlig kontakt med politikere, beslutningstagere og presse. Blandt andet ved at arrangere personlige møder, så vores budskab trænger igennem. Udover aktuelle pressemeddelelser vil vi også fremover være i tættere dialog med klubberne, så de forstår, hvad vi egentlig arbejder for, siger Mads Thyregod, som understreger, at de historiske køretøjer desværre oftere og oftere bliver glemt – ikke af ond vilje men af uvidenhed.

Derfor er det så vigtigt, at Motorhistorisk Samråd for alvor kommer på banen. De historiske køretøjer er jo også en vigtig del af den danske kulturarv. Vi skal ikke kun være genstande på et museum men et levende indslag på vejene, lyder det fra Mads Thyregod.

Motorhistorisk Samråds 65 tilknyttede klubber har ca. 32.000 medlemmer, men man regner med, at omkring 100.000 danskere har motorhistoriske køretøjer som hobby.

Vi er også i fuld gang med at udarbejde forskellige værktøjer, så vi alle indenfor denne interesse i højere grad kommer til at fremstå som en samlet helhed, forklarer sekretariatsleder Ole Pedersen, som håber på, at moderniseringen af Motorhistorisk Samråd på sigt kommer til at betyde en fordobling i antallet af medlemsklubber.

Motorhistorisk Samråds modernisering omfatter også en helt ny designlinje, ny og innovativ hjemmeside, hvervekampagne overfor de klubber, som ikke er knyttet til Motorhistorisk Samråd, og et tættere samarbejde med de cirka 25 danske museer, som har historiske køretøjer stående.

Jeg håber på, at de grove træk i moderniseringsprocessen er gennemført inden sommer, siger Ole Pedersen.

Motorhistorisk Samråd optræder i forhold til lovforslag inden for samrådets interessefelt som høringsberettiget og er Danmarks repræsentant i den internationale organisation for gamle køretøjer, FIVA, som har 36 medlemslande i hele verden.

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...