Motorhistorisk Samråd tager hul på 2017

electronics

Vigtigheden af medlemsskab
Her lige før jul, kan jeg se tilbage på et vel overstået årsmøde, hvor vi fik tre nye medlemsklubber og to nye bestyrelsesmedlemmer samt en ny suppleant. Samrådet er hermed fuldtalligt på personalesiden, men med hensyn til medlemsklubber er der stadig plads til mange flere. For ligesom med en fagforening nyder de klubber, som endnu ikke er medlemmer, godt af de resultater Samrådet opnår, uagtet det er for de betalende medlemmers kontingent. Og jeg kan kun opfordre alle klubber, der endnu ikke er medlem af Motorhistorisk Samråd, til at blive medlem. Prisen pr. medlem i den enkelte klub er sølle 23 kr. hvilket svarer til ca. 2 liter benzin. Desværre er der ikke en billigere udgave af Motorhistorisk Samråd – vi er den eneste af slagsen, som overfor myndigheder m. fl. varetager veteranfolkets interesser.

Opfølgning på ministerkontakter
Og hvad er det så vi vil fokusere på i 2017? Først og fremmest vil vi fortsætte vores gode kontakter til myndighederne. Både transportministeren og kulturministeren blev skiftet ud ved regeringsrokaden, så der skal vi have kontakt til nye ansigter. Men skatteministeren blev heldigvis på sin post, og det er jo ham vi vil få en del at gøre med i det nye år. I første omgang sender vi en venlig påmindelse om den ”gode løsning” han lovede MhS, når hele spørgsmålet om veterankøretøjer skal behandles. Det drejer sig om registreringsafgifter og begrænsninger ved eksport, alt sammen noget rigtig mange veteranejere kommer i berøring med. Endvidere skal vi i gang med den arbejdsgruppe, den tidligere transportminister lovede at nedsætte med det formål at få implementeret de forskellige regler i EU i dansk lovgivning; først og fremmest reglen om at en veteran er et køretøj, der er mindst 30 år gammelt, og ikke som nu i Danmark 35 år. Kulturministeriet vil vi kontakte igen og bede om et møde, hvor vi vil argumentere for, at vores hobby ikke kun er for folk, der interesserer sig for biler og motorcykler mm., men rent faktisk bekoster en levende, kørende kulturarv.

Arbejdsgruppernes forslag
Og så vil vi ikke mindst nærlæse, kategorisere og prioritere alle de svar vi fik ved årsmødet. Der var omkring 16 arbejdsgrupper, som hver afleverede tre forslag til hvad MhS fremadrettet skulle fokusere på. Derud over efterlyste vi gode råd til, hvordan vi skal forsøge at dæmme op for den tiltagende medlemsafgang fra de traditionelle klubber. Dette analysearbejde pågår for indeværende, og det kommer der mere om i næste nyhedsbrev.

Møde med Færdselsstyrelsen
Tre dage efter Samrådets første bestyrelsesmøde nemlig den 15. december blev vi blevet inviteret til at drøfte Køretøjssikkerhedspakken med Færdselsstyrelsen i Ribe. Ud over ændring af årgangsgrænsen  ønsker vi også en mere rummelig definition af begrebet “original”, når talen er om køretøjer. Som det er nu er et køretøj originalt, hvis det fremstår, som da det forlod fabrikken. Men allerede om føje tid vil vi løbe ind i problemer.

Biler fra 70’erne og fremefter har en stadig stigende mængde elektronik indbygget, men meget af dette er ikke længere tilgængeligt og dokumentationen for disse elektriske komponenter er måske ikke eksisterende. Så der må fifles og laves kreative løsninger for måske overhovedet at få køretøjet til at køre. Men dermed er det jo ikke længere originalt efter definitionen. Det skal vi tage højde for, ellers risikerer vi at miste de fremtidige årgange af den levende kulturarv.

Af Steen Rode-Møller.

Nyt fra FIVA’s årsmøde
Den årlige FIVA generalforsamling blev i år afholdt i Paris, hvor FIVA for 50 år siden blev dannet af en række forskellige europæiske landes klubber og føderationer.
FIVA er i dag verdensomspændende, idet både lande som USA, Kina, Indien og Sydamerika også er medlem, så det samlede antal entusiaster er omkring 1,5 mill.
50 året blev i øvrigt særlig specielt, idet Unesco anerkendte, at de historiske køretøjer er en vigtig del af vores kulturarv og gjorde 2016 til Motorhistorisk År.

Bedste, originale, urestaurerede køretøj
Dette blev bl.a. markeret gennem hele sommeren ved adskillige begivenheder, hvor en dommergruppe udpegede et køretøj som bedst præserveret, eller bevaret, oftest original urestaureret.
Vinderne fra hver begivenhed blev inviteret til en finale i Paris, hvor den endelige vinder blev udpeget.
I den forbindelse har FIVA besluttet at fortsætte dette tema på mere end én måde i 2017. Således står det hvert medlemsland frit at udpege deres respektive “Præservet, Ikke restaureret” køretøjer, som kan indgå i en bog.
Derudover er prisen ikke kun forbeholdt historiske køretøjer, men kan også være historiske bygningsværk, gruppe eller person der har en motor-historisk relation og har ydet en særlig indsats for vores motorkulturhistorie.

Tilbagemelding fra de forskellige Commissions
Technical Commission er stort set færdig med at digitalisere og arkivere de mange gamle kopier af FIVA Pas, som i sin tid var strandet hos vores nu afdøde medlem, Peter Løvstrøm Sørensen.
Interessant nok, har digitaliseringen afsløret op til 4 køretøjer med samme chassis nummer, noget som fremover vil blive opfanget i starten af processen med at udstede de nye FIVA Pas.

Motorcycle Commission arbejder på en manual, som skal hjælpe lande og klubber, der skal arrangere et Rally for første gang.

Legislation Commission havde et stort program:
* Vi skal forvente flere ændringer (love, m.v) indenfor de næste 10 år, end hvad vi har set de foregående 50
* Teknologiske fremskridt i nye køretøjer betyder en trend imod vores hobby
* Historiske køretøjer passer mindre ind i moderne mobilitet
* Vi skal gøre politikkerne opmærksom på den omsætning vores hobby genererer
* Vi er en del af landskabet og skal derfor passe ind i det.
* Der skal pointeres, at der er forskel på gamle køretøjer og historiske

Brugbart eksempel:
Tilskuerne til en mindre fodboldkamp udleder mere CO2 end samtlige køretøjer i et veteran løb. Eller én persons motor plæneklipper forurener lige så meget/lidt som en veteranbil køretur, der triller en ugentlig tur på en times tid.
Man har ikke tænkt sig at forbyde hverken fodboldkampe eller græsslåning.

Der udarbejdes en ny Drivers Code, da den gamle ikke længere er tidssvarende, da den fortrinsvis havde de allerældste køretøjer som eksempel, modsat nu om dage, hvor det er 60’er og 70’er køretøjer.

Events Commission kunne berette om en svag tilbagegang i arrangementer, rally og concours i 2016. Således blev der afholdt 21 internationale og 69 nationale arrangementer i 26 lande.
I 2017 er FIVA World Rally i UK.

Større nordisk indflydelse i General Commission
De nordiske lande havde i fællesskab 2 forslag til afstemning. Det ene var, at kommissionsmedlemmer skulle betales “efter regning” dog max. EUR400 pr. møde. Dette blev vedtaget og i øvrigt støttet af General Committee.
Til gengæld var det op ad bakke, at vi foreslog, at hovedsproget frem over skal være engelsk.
Af legale franske regler, skal hovedsproget være fransk. Vi burde have foreslået, at adressen flyttes til et ikke fransk talende land. Det er i øvrigt kun en “Messing plade adresse”, idet vores kontor er i Bryssel. I øvrigt tåbeligt at vi valgte at komme med dette forslag netop i Paris.

Igen i år blev der budt velkommen til adskillige nye lande, lige som der er flere på vej, hvor det kun er formaliteter der mangler, for at gøre ansøgningerne færdig.

Af personer på valg, blev vores gode svenske ven Peter Edqvist valgt som vicepresident til General Commission, så nu har vi nok endnu lettere adgang til General Commission.
Lars Genild blev genvalgt til Legislation Commission
Henning Thomsen blev valgt ind i Events Commission.

Ændringer til FIVA’s love og vedtægter
Efter den ordinære generalforsamling var der en ekstraordinær, hvis eneste formål var at ratificere en række forslag til ændringer i FIVA’s love og vedtægter.
En lille gruppe havde haft til opgave at kigge på disse og underligt nok var samtlige deltagere i gruppen også medlem af Legislation Commission.
Vores Lars Genild havde opgaven med at præsentere ændringerne punkt for punkt, hvilket han efter bedste evne prøvede at gøre på en let spiselig måde. Ikke alle forslag blev vedtaget, faktisk faldt samtlige forslag der blev stemt om, da en ændring kræver mere en 2/3 af stemmerne.

Den nye FIVA Årsbog i anledning af 50-året udkom i forbindelse med mødet. Vi har et eksemplar med hjem til MhS’s arkiv.

Af Lars Genild og Henning Thomsen

Legislation Commission 2017. Danmarks mand er Lars Genild, nr. 3 fra højre i første række.

Legislation Commission 2017. Danmarks mand er Lars Genild, nr. 3 fra højre i første række.

 

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...