Museumsbesøg og miljøzoneforbud

På de danske motormuseer kan man opleve mangt og meget for hele familien. Især i skolernes sommerferie er der ofte daglige åbningstider og mange aktiviteter. (Billede med tak til Panzermuseum East)

På de danske motormuseer kan man opleve mangt og meget for hele familien. Især i skolernes sommerferie er der ofte daglige åbningstider og mange aktiviteter. (Billede med tak til Panzermuseum East)

Tag på køretur til fortiden

Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en tur ud i Europa, eller måske endnu længere væk. Bliver du og familien her hjemme i Danmark, så vil vi gerne med dette nyhedsbrev dele en anbefaling: I bør alle besøge et af vores mange imponerende tekniske museer.

På Motorhistorisk Samråds hjemmeside kan du finde en liste med mere end 70 danske museer med fokus på den tekniske kulturarv. Nogle er statsanerkendte museer, andre er private museer, der holder sommeråbent, og atter andre er private samlinger, hvor der er mulighed for at kigge forbi, hvis det er aftalt i forvejen.

En ting har de dog alle tilfælles, den dedikation og entusiasme, for ikke helt at sige nørderi, som man mødes med i døren. Unge som gamle vil glædes over det tilbageblik museerne kan levere for en ganske beskeden indgangspris.

Et kig på listen viser også et meget bredt spekter af særinteresser blandt museerne. Nogle er dedikeret forsvar, politi og brandvæsen, andre har et fokus på motorer og teknikken alene, andre igen fortæller om hele vores fælles historiske kulturarv.

De danske museer, der fortæller og forvalter den historien, kan man finde spredt ud over hele landet. På deres respektive hjemmesider kan du se hvilke aktiviteter man har lagt sig i selen for at præsentere for sommergæsterne. Der er rigtig mange oplevelser ude i museumsdanmark.

I Motorhistorisk Samråd vil vi anbefale at I tager en ferietur tilbage i tiden sammen med jeres børn eller børnebørn. De vil blive overrasket over udviklingen, og hvor hurtigt vi er nået dertil, hvor vi er i dag. God tur.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

På museerne kan man træde langt tilbage i tiden. Man fascineres nemt over hvordan verden så ud en gang, hvordan teknikken har forandret sig… og os! (Billede med tak til Haaning Collection)

På museerne kan man træde langt tilbage i tiden. Man fascineres nemt over hvordan verden så ud en gang, hvordan teknikken har forandret sig… og os! (Billede med tak til Haaning Collection)


De historiske køretøjer er ikke velsete i de kommende nye bynære miljøzoner. De skal kun være for dem, der ikke støjer eller møger. (Billede med tak til: Pom / Flickr)

De historiske køretøjer er ikke velsete i de kommende nye bynære miljøzoner. De skal kun være for dem, der ikke støjer eller møger. (Billede med tak til: Pom / Flickr)

Miljøzonerne udvides, også for veteranerne

Motorhistorisk Samråd har netop afgivet høringssvar til Miljøministeriet, i en væsentlig høring der skal udvide de eksisterende miljøzoner, til at omfatte flere områder og flere køretøjer.

Veteranbiler skal også forbydes adgang
I dag er de danske miljøzoner det man kalder lavemissionszoner. De gælder alle typer dieselkøretøjer, og er gældende i centrale områder af København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg. Det lovforslag Miljøministeriet arbejder med aktuelt, er det der hedder nulemissionszoner. Der ligger i forslaget at det potentielt vil give alle landets kommuner mulighed for at oprette de nye miljøzoner. Disse zoner vil, som navnet indikerer, kun give adgang for køretøjer, der ikke udleder partikler, Co2 og støj.

I de nuværende lavemissionszoner, er der indarbejdet en undtagelse for de historiske køretøjer, såfremt disse er registreret til veterankørsel. I de nye nulemissionszoner vil der ikke være en generel undtagelse, men kun ved lejlighedsvis ansøgning om dispensation, kan der (måske) gives tilladelse til kørsel. I sagens natur vides endnu ikke hvilke kommuner der vil tage de kommende muligheder til sig, men I Københavns Kommune har Borgerrepræsentationen udtrykt, at de vil se på en udvidelse af det eksisterende. Det samme arbejder man angiveligt på i Aarhus Kommune.

Hvad har Motorhistorisk Samråd sagt til forslaget?
Som udgangspunkt er Motorhistorisk Samråd ikke imod miljøzoner, vi har forståelse for at udvidelsen sker af hensyn til klimaet og Co2 udledningerne generelt. Derfor har vi i høringssvaret taget hensyn til de historiske køretøjers anseelse i den bredere befolkning, og ikke anbefalet ministeriet en generel undtagelse.

Vi mener dog at den rullende kulturarv, og de historiske køretøjer, ikke kan erstattes af moderne el-biler, og er derfor opmærksom på at den eneste måde at opretholde adgangen til de centrale byområder, vil være de lejlighedsvise dispensationsmuligheder, der heldigvis i forvejen er indbygget i forslaget.

Loven er med andre ord ikke ideel for de historiske køretøjers vedkommende, og vil potentielt kunne begrænse brugen af dem.

Høringssvar med forslag til ændringer
For at afbøde forslagets konsekvenser mest muligt, har vi bedt Miljøministeriet se på to konkrete ændringsforslag. Vi har opfordret til at ansøgningen om en mulig dispensation, sker ud fra et fælles oplyst grundlag, og en fælles enkel ansøgningsproces. Det kan være at ansøgningen behandles centralt af Miljøstyrelsen, eller i det mindste at de lokale kommunale myndigheder har ensartede rammer udfærdiget af styrelsen at give dispensationen ud fra.

Vi har tillige opfordret til at udvidelserne sker i en gennemskuelig samlet national proces. Det vil give organisationer som Motorhistorisk Samråd, og andre interesserede, et overblik over hvor der planlægges de nye nulemissionszoner. Det vil være ønskeligt at have mulighed for, at afgive kommentarer til kommende høringer om specifikke områder, i en central høringsproces.

Ser man ud over Europa, er de mange miljøzoner kendetegnet ved meget stor forskellighed. Det kan være alt fra hvilke tidspunkter på døgnet miljøzonerne gælder, til hvilke køretøjer der må benyttes i zonerne, og hvornår. I dag er de Europæiske miljøzoner nærmest et kaos at hitte rede i. Det behøver Danmark ikke at bidrage til, for de historiske køretøjers vedkommende.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder

 

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...