Netværkspleje og gode statistikker


Nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd

View this email in your browser

Nyhedsbrev til abonnenter – Juli 2020
(Næste nyhedsbrev udsendes 3. august 2020)

Vicedirektør i Færdselsstyrelsen, Jesper Høgh Bach, har inviteret Motorhistorisk Samråd til møde i Ribe. På bordet ligger en lang række spørgsmål om hvordan historiske køretøjer håndteres i synshallerne.

Møde i Motorstyrelsen fører til møde i Færdselsstyrelsen

Den 26. maj havde Motorstyrelsen indkaldt til det halvårlige møde i Motorkontaktudvalget. Udvalget er en bred sammensætning af relevante repræsentanter fra de allerfleste aktører i motorbranchen, der iblandt Motorhistorisk Samråd. Normalt samles vi i Motorstyrelsens hovedkvarter i Aalborg, men grundet coronakrisen blev mødet denne gang afviklet via computere, hvor de enkelte mødedeltagere kunne melde ind i et chatroom hvis de havde noget på hjerte. (Man skulle bare huske at kontrollere, at mikrofonen var slået til!).

Denne gang var der ikke så meget, der havde direkte berøring med de gamle køretøjer, men der var to personer med fra Færdselsstyrelsen i Ribe, nemlig Kristina Mortensen og Jesper Høgh Bach, som gjorde det specielt interessant for os.  Kristina Mortensen er tovholder for “Typegodkendelsesforordningen” og Jesper Høeg Bach var med i sin egenskab af at være vicedirektør i Færdselsstyrelsen.

Jens Otto Størup benyttede lejligheden til at takke for godt samarbejde til alle involverede og understregede at hans nye stilling som direktør for DGI på ingen måde var et fravalg af Motorstyrelsen, men tværtimod et tilvalg til noget, der stod hans hjerte og private interesser meget nær.

Efter mødet fik jeg mulighed for at spørge Jesper Høgh Bach om vi kunne arrangere et møde med Færdselsstyrelsen, idet vi i MhS havde en del emner, vi meget gerne ville drøfte med dem.

Dagen efter kom et svar tilbage på mail, hvor vicedirektøren bad om de emner vi gerne ville diskutere. Så ville han finde de rette fagfolk, så vi kunne få en grundig drøftelse. Vi sendte et antal spørgsmål, hvoraf nogle kan ses herunder. Vi havde opdelt spørgsmålene i tre kategorier:

Spørgsmål om Typegodkendelseforordningen
Spørgsmålene var meget fokuseret på hvilken indvirkning de nye Tekniske Tjenester vil få på historiske køretøjer

Spørgsmål om Færdselsstyrelsen kontra Motorstyrelsen
Spørgsmålene i denne kategori drejede sig primært om de forskelligheder der er i de to tjenester hvad angår definitioner på originale historiske køretøjer.

Generelle spørgsmål
Om Færdselsstyrelsens dokumenterede erfaringer med hensyn til ulykker med veterankøretøjer, evt. en etablering af et brancheudvalg som Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg og om synshaller for historiske køretøjer.

Vicedirektøren gav udtryk for, at han gerne ville arrangere et møde allerede i juni måned, så i nyhedsbrevet for august kan vi forhåbentlig berette om nyt fra Færdselsstyrelsen.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd

En tak til Svend Draaby  for en livslang indsats 1937 – 2020

Svend Draaby 1937 – 2020

De gamle kæmper i ”Veteranskoven” – de der var med til at starte det i 1950’erne eller folkeliggøre det i 1960’erne og 1970’erne – begynder at falde fra, ja det har jo stået på de sidste dusin år eller mere.

Det er normalt deres respektive klubber der eventuelt rister en minderune i klubbladet, men der er nogle af kæmperne der ragede lidt højere op end de andre, og derfor vil blive mindet også af Motorhistorisk Samråd.

Svend Dråby var en af disse. I 11 år var han formand for Dansk Veteranbil Klub og fik i den periode i høj grad pillet det måske lidt ”aristokratiske” af denne landets største og en af de ældste veteranbilklubber i landet. Han var faktisk også i sin formandstid initiativtager til at skabe Motorhistorisk Samråd, men tiden var ikke moden til det. Det skete så noget tid efter.

Der hvor Svend har haft størst betydning for ikke bare DVK, men hele veterankøretøjsbevægelsen er de historiske nummerplader!

Da Justitsministeriet i 1976 indførte de nye hvide reflekterende nummerplader, var Svend allerede i gang med at starte et korstog for at bevare emaljepladerne til veterankøretøjer. Dette blev en 20 år lang kamp, først i DVK regi og siden i MhS regi for at krones med succes i 1997, hvor det blev muligt at få historiske nummerplader for køretøjer fra før 1. april 1958 (1-bogstavsnummerplader). Der var næppe mange, der i de tyve år der gik, der gav Svends projekt mange chancer, men Svend holdt fast og vandt til sidst. Andre kræfter tog senere over og fik ordningen udvidet til også at inkludere nummerplader med 2 bogstaver frem til 1. april 1976 og her senest blev paletten fyldt med de resterende emaljenummerplader, en udvikling Svend nåede at opleve og i høj grad bifaldt.

Svend døde i begyndelsen af april i år omgivet af den nærmeste familie.
Æret være dit minde, Svend!

Bestanden af tyske veterankøretøjer er vokset betragteligt de seneste 10 år. Der er faktisk kommet næsten 3 gange så mange til, som for 10 år siden, viser de nyeste statistikker.

Er der noget der statistikker dig?

Når man ser ud over det danske køretøjslandskab, kan det godt se ud som om der ganske langt imellem os med veterankøretøjer. Frygt dog ikke at fremtiden bliver ensom, vi gør jo bare ikke særligt meget væsen af os, men vi er her og vi ved hvem der er ven og hvem der er knapt så meget ven.

De gode venskaber omkring veterankøretøjerne, bredder sig også ud over landets grænser, og fra dem har vi på det seneste modtaget en del statistisk materiale der er værd at kigge ind i med veteranbrillerne på.

Stor stigning i antal tyske veterankøretøjer
ADAC har scannet den tyske bilpark for de såkaldte H-registrerede køretøjer. H står for historisk, og er altså det der svarer til den danske ”Registreret til veterankørsel”. De seneste 10 år har man der set næsten en tredobling af antal veterankøretøjer fra 210.000 i 2010 til 595.000 registreret i 2020. Det tal skal ses i sammenligning med at der er over 65 mio. køretøjer registreret i Tyskland i dag.

De danske tal er ikke de nyeste, men da de senest blev opdateret, var der 109.000 køretøjer ældre end 30 år, ud af godt 2,5 mio. registrerede køretøjer i alt.

De mest populære tyske veterankøretøjer er i gruppen mellem 30 og 34 år gamle, men skarpt efterfulgt af de også populære årsmodeller 1960 – 1970, der er godt 120.000 styk i hver gruppe. Interessant nok udgør H-registrerede veteranmotorcykler i Tyskland blot 2,7% af de samlede veterankøretøjer, hvor vi i Danmark har en 50-50 fordeling af veteranbiler og veteranmotorcykler.

Det samme som Sverige, men bagud på point
ACEA (European Automobile Manufactorers Association) har frigivet en statistik over den europæiske vognpark (både nye biler og veteraner), der også er interessant læsning. Vi kan blandt andet se at vi i Danmark har 449 personbiler per 1.000 indbyggere, hvilket er en del mindre end gennemsnittet i EU, men det samme som hvis man tæller Rusland og Tyrkiet med. Vi er ikke langt bagud i forhold til Sverige, som har 481 personbiler per 1.000 indbyggere. Men der ved vi jo, at de i vores broderland har mange flere registrerede veterankøretøjer end vi har her i landet, altså er ”veteran-tætheden” en del højere i Sverige, end her til lands.

Derudover fortæller ACEA os også, at motorkøretøjer årligt generer 428 milliarder euro i skatter i EU samlet, og har en nettoeksportværdi 84,4 milliarder euro i EU årligt.

Mon ikke en Corona undersøgelse fra UK, viser det samme som i DK?
Vores britiske søsterorganisation, Federation of British Historic Vehicle Clubs (FBHVC), har set på noget helt andet. Hvilken indflydelse har COVID-19 haft på afviklingen af arrangementerne i England, og på klublivet der generelt? Vi tænker at de engelske resultater nok i et vist omfang kan overføres til danske forhold 1:1.
Blandt andet kan vi læse at ca. 50% af de engelske klubber rammes økonomisk, hvilket kommer af at omkring 40% af klubberne oplever tilbagegang i medlemstallet, og at 69% har aflyst deres årlige arrangementer.

FBHVC’s undersøgelse kaster dog også lys over de mange gode tiltag man i stedet har fundet plads til, herunder flere nyhedsbreve, online Zoom-møder, podcasts og særlige tiltag for at holde ældre medlemmer opdateret.

Fremtiden synes dog også for englænderne at se lysere ud, hvor 50% planlægger at afholde alle aflyste 2020 arrangementer i 2021, og faktisk satser 61% af klubberne på at der stadig vil kunne afholdes events i år.

I Motorhistorisk Samråd er vi rigtigt glæde for vores udenlandske venskaber der bringer os de fine statistikker her. Dem kan vi lære meget af, blandt andet at vi ikke er alene om det hele.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp


 

SENESTE NYHEDSBREVE
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet
For enden af vejen, med ELV-direktivet i bagagerummet En af de høringer i EU, der i 2023 har haft størst ...