Nu kommer FIVA til din klub, og til din mekaniker

Månedligt nyhedsbrev fra Motorhistorisk Samråd
Nyhedsbrev til abonnenterne – December 2020 (Næste nyhedsbrev udkommer 5. januar 2021)

Ud over FIVA godt vil høre hvordan det går i klubberne, så er man også spændt på at høre fra de virksomheder der i større eller mindre grad lever af vores entusiasme for de gamle køretøjer

Ud over FIVA godt vil høre hvordan det går i klubberne, så er man også spændt på at høre fra de virksomheder der i større eller mindre grad lever af vores entusiasme for de gamle køretøjer

Nu kommer FIVA til din klub, og til din mekaniker

FIVA’s verdensomspændende 2020 undersøgelse om Historiske Køretøjer, er i fuld gang. Mere end 36.000 har svaret på den individuelle personlige undersøgelse verden over, inden den officielt blev afsluttet den 31. oktober.
Men lige nu udestår yderligere to dele af undersøgelsen, en der er rettet mod klubberne, og en der er rettet mod det store erhvervsliv der er tilknyttet til hobbyen, og som i større eller mindre grad finder deres omsætning og arbejdspladser i området.

200+ klubber er inviteret
Den 3. november udsendte vi en invitation til at deltage, til næsten 300 danske motorklubber. Som det fremgår, altså også til mange flere end blot de klubber der i dag er medlem af Motorhistorisk Samråd, og af FIVA. Det har vi valgt at gøre fordi det er så vigtigt for de data der bliver indberettet, at de inkluderer så mange som muligt.

FIVA repræsenterer millioner af ejere af historiske køretøjer over hele verden. Denne undersøgelse er deres mulighed for at blive hørt, og for organisationerne over hele verden til at opbygge en stor og vigtig informations- og videns database.

Det er derfor vores håb at alle de her klubber vil være behjælpelig med besvarelsen. Vi har nogle spørgsmål til jer som klub, hvor man starter med med nogle generelle spørgsmål om klubben og dens medlemskaber. Dernæst spørger vi om de serviceydelser klubben tilbyder, om de måske har en særlig ungdomsafdeling, og endelig hvilken slags arrangementer der organiseres. Der er desuden nogle enkelte spørgsmål omkring økonomi og hvilke trends man i klubberne ser for fremtiden.

Man må meget gerne spørge sin bestyrelse, om de nu også har svaret på undersøgelsen. Forlyder det at den ikke er modtaget, så send os gerne en beskeds, så er den straks på vej.

Vi kommer også ud til erhvervslivet
Senest midt i november vil vi desuden henvende os til forhandlere, værksteder, autolakere, reservedelsforhandlere og mange flere, der har veteranejerne i deres kundeklientel. Vores liste over relaterede erhvervsvirksomheder er oppe på langt over 400. Vi håber meget at se deres respons i undersøgelsen, da deres bidrag er nok så vigtigt.

Er du virksomhedsejer, og ikke har modtaget et link til undersøgelsen midt i november, så kontakt os gerne hvis du vil hjælpe.

Lars Genild
Vice-president i FIVA og formand for FIVAs Legislation Commission, samt medlem af Motorhistorisk Samråds bestyrelse.


Som et nordisk møde ser ud i skyggen af Coronaen i 2020.

Som et nordisk møde ser ud i skyggen af Coronaen i 2020.

Nordisk møde hjemme hos os selv

Hvert år mødes de nordiske landes paraplyorganisationer. Her har vi en samtale om vores fællesskab, og om de udfordringer vi ser vil komme til os alle. Vi bruger også lidt tid på at lytte til landenes individuelle indberetninger om hvilke forhold der har præget de enkelte lande. De seneste par år er det i rapporten fra Danmark, originalitetskravet der har fyldt mest.

Onsdag den 4. november var det tid igen til et nordisk møde, men ulig de andre år har vi i år måtte blive hjemme på eget kontor og med hjælp fra en god internetforbindelse skabt den nødvendige dialog.

På mødet gennemgik man den snarlige generalforsamling i FIVA. Den skulle ellers i år have været afholdt i Sofia i Bulgarien, men er også den nu forrykket til at foregå via internettet. Et af de mest interresant ting i år, er det persongalleri der skal tegne FIVA de kommende år. Der er 48 pladser i de forskellige komiteer som FIVA arbejder med, deraf er der i år 6 pladser som kræver et valg af generalforsamlingen, de resterende kræver alene en nominering.
Det er ikke fordi der mangler frivillig arbejdskraft til det store arbejde, da der i år faktisk er 74 personer der meget gerne vil bidrage til arbejdet.

Ved gennemgang af indrapporteringen og status fra landene, der kunne Danmark fortælle om vores langvarige succesfulde arbejde med de historiske nummerplader. Der var tillige spørgsmål til Norge angående en frygtelig ulykke, hvor 5 mennesker omkom i Cadillac fra 1959, hvor bremserne svigtede ved nedkørsel fra et bjerg.
LMK i Norge har sammen med AMCAR ført en god og konstruktiv dialog med det norske Vegvesen. Heldigvis har ulykken ikke ført til stramninger for veterankøretøjerne, da man ikke på nogen måde ser ulykken som typisk for brugen af de historiske køretøjer.

Sluttelig kunne vi byde Rein Veldi velkommen i fællesskabet. Han repræsenterer Estland, der nu officielt anmoder om optagelse i FIVA.

Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd


Motorhistorisk Samråd 30-års jubilæum 

Under oprydning i en af mine papirbunker faldt jeg over denne gamle artikel

 

Et længe næret ønske fra danske motorhistoriske foreninger om samarbejde og fælles optræden overfor myndighederne, inden- og udenlandske organisationer endelig blevet virkelighed.  

Under navnet Motorhistorisk Samråd blev dette en realitet ved en stiftende generalforsamling i slutningen af 1990. Motorhistorisk Samråd blev stiftet af følgende motorhistoriske foreninger: Danmarks Nimbus Touring – Danmarks Veteranmotorcykel Klub – Dansk Bogward Klub – Dansk DKW Club – Dansk Veteranbil Klub – Dansk Vintage Motor Club – Københavns Ford A Klub – Traction Avant Danmark – Norjysk Vintage Motor Klub – Vestjysk Motorveteran.  
 
Motorhistorisk Samråd repræsenterer hermed de klubber, som tegner sig for størstedelen af motorhistorisk interesserede i Danmark, med sammenlagt over 6.500 medlemmer.   Det er Motorhistorisk Samråds at virke til fremme af bevarelsen og fortsat anvendelse af køretøjer m.v. af motorhistorisk interesse. Formålet er også at virke som bindeled mellem klubberne og tilskynde til ensartet optræden og udbygning af samarbejdet mellem Motorhistorisk Samråds medlemmer.  
 
Motorhistorisk Samråd har ingen myndighed over de enkelte klubber, men varetager klubbernes fælles interesser overfor myndigheder og inden- og udenlandske organisationer.   Motorhistorisk Samråd kan indsamle og uddele informationer om klubaktiviteter og ture/løbsarrangementer rundt om i landet.  
 
Som medlemmer kan optages danske motorhistoriske foreninger og klubber, som mindst kan opfylde følgende krav: Vedtægter, lovlig valgt bestyrelse, forhandlingsprotokol, revideret regnskab og àjour ført medlemsfortegnelse. Motorhistorisk Samråd ledes af et forretningsudvalg på tre medlemmer, valgt på generalforsamlingen for et år ad gangen. Formand: Fritz Knudsen, Odense (Dansk Veteranbil Klub), Sekretær: Jørgen Kjær, Hadsten (Traction Avant Danmark), Kasserer: Henrik Thostrup, Bagsværd (Københavns Ford A Klub).  

Og man må sige, at de vise stiftere dengang havde et klarsyn, som har holdt sin værdi. Fra starten den gang med 10 klubber og 6.500 medlemmer, er vi i dag 119 klubber og 33.000 medlemmer. Og bestyrelsen og sekretariatet fortsætter ufortrødent ad det spor, der blev lagt ud i 1990.

Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd


Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af


Tilmeld dig den månedlige udgivelse af nyhedsbreve fra Motorhistorisk Samråd. Find link til tilmelding på forsiden www.motorhistorisk.dk

SENESTE NYHEDSBREVE
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn
2023 blev et godt begynderår for vejsidesyn Færdselsstyrelsens nye tiltag med vejsidesyn af motorcykler, og ministerens fokus på de mest ...
Kreativ montering af sideblink, som illustreret her på en 1927 Amilcar CCGS tilhørende Henning Thomsen, burde ikke være nødvendig. (Foto: Søren Ditlev Jensen, Strøjer Samlingen)
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn
Detailforskrifterne har været til serviceeftersyn I slutningen af januar kunne Motorhistorisk Samråd, og en lang række andre, aflevere et omfattende ...