Nyheder fra bestyrelsen

Ny adresse for MhS

Bestyrelsen for Motorhistorisk Samråd har på det seneste bestyrelsesmøde valgt at flytte MhS-sekretariatet væk fra det indre København til Frederikssund (40 km. fra København). Da Sekretariatet blev etableret den 1. marts 2010 var det vigtigt for bestyrelsen, at sekretariatet i første omgang blev placeret centralt i København tæt på beslutningstagerne og sådan, at bestyrelsen kunne være tæt på sekretariatet i opstartsfasen. Efter tre måneder mener bestyrelsen, at sekretariatet er lige så godt placeret hos sekretariatsleder Ole Pedersen i Frederikssund (her er 10 min. S-togsdrift til København), som i det væsentligt dyre indre København.

Sekretariatet er hovedsagelig flyttet for at minimere administrationsomkostningerne uden at give køb på mulighed for indflydelse overfor politikere og embedsmænd i København.

Adressen er fremover:

Motorhistorisk Samråd
c/o Ole Pedersen
Dyrlægegårds Allé 57
3600 Frederikssund
mhs@motorhistorisk.dk
tlf. 23 47 63 01

 

Møderække med politikere

I forbindelse med MhS’s nye informations- og oplysningsstrategi har vi i foråret holdt en række personlige møder med Folketingsmedlemmerne. I første omgang har vi koncentreret indsatsen (lobbyarbejdet) omkring medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg.

Møderne har været særdeles positive. Politikerne er lydhøre overfor vores hobby, og er mange gange forbavset over, hvor omfattende den egentlig er. De fleste har kun et sporadisk kendskab til motorhistoriske køretøjer og er glade for at komme i personlig dialog med MhS, ligesom MhS selvfølgelig heller ikke lægger skjul på, at vi mødes med politikerne for at aflevere vores vigtigste budskab: Gårsdagens køretøjer på morgendagens veje. Umiddelbart ser det ud til, at der virkelig er alvor bag ordene, når politikerne i foråret i Folketinget var enige om, at motorhistoriske køretøjer er en vigtig del af den danske kulturarv.

Resultaterne af møderne er ikke umiddelbare håndgribelige, men politikerne har sagt, at de personlige møder er vigtige for at få båret budskaber gennem både det politiske system og gennem embedsmandsværket.

Møderækken med politikerne fortsætter efter sommerferien.

 

Nyt logo og hjemmeside

MhS’s nye logo og hjemmeside er lige på trapperne. Vi regner med at have det hele klart inden den 1. august. Herefter vil der ikke blive sendt nyhedsbreve ud til klubberne / nyhedsbrevsmodtagere. I stedet vil I modtage et link per mail om, at der på hjemmesiden er kommet nye informationer. I forbindelse med den nye hjemmeside vil der også være en klubliste med forskellige oplysninger. Til den tid vil vi bede jer om at kontrollere oplysningerne og evt. maile rettelser til sekretariatet.

Vores plan er også, at der på den nye hjemmeside kommer en arrangementskalender, hvor klubberne selv rapporterer til sekretariatet om offentlige arrangementer. Planen er at denne kalender desuden skal koordineres med de andre nordiske landes kalendere. Med nyt logo, hjemmeside og informationsstrategi føler vi os nu rustet til at lave en offensiv kampagne overfor de motorhistoriske klubber, som ikke er medlem af MhS. En kampagne som bliver gennemført inden Årsmødet i november.

 

Beslutningsforslag b 142 i Trafikudvalget

Beslutningsforslag b 142 (forslag til folketingsbeslutning om veterankøretøjer) har som tidligere meddelt været til behandling i Trafikudvalget. Vigtigste forslag var nok, at der skulle indføres et originalitetsbevis for veterankøretøjer i Danmark. MhS har tidligere orienteret om, at vi ikke mente, at det var en god idé, da vi jo allerede har et sådan bevis med vores registreringsattest – og skulle originalitetsbeviset endelig indføres, mener MhS, at det er naturligt at følge / bruge FIVAs retningslinjer.

Spørgsmålet om originalitetsbeviset er imidlertid blevet skudt til hjørnespark. Trafikudvalget mener ikke, at det skal tage sig af originalitetsbeviset, men ”det skal der arbejdes videre med på anden vis, og i samarbejde med relevante aktører”. De øvrige elementer i b 142 er sendt til høring i forskellige ministerier – eksempelvis kun syn ved ejerskifte, hel- i stedet for halvårlig opkrævning af vægtafgift, og endelig afgiftsbehandling ved import af veterankøretøjer i forhold til benzinafgiften. Hvorvidt disse forslag vil blive gennemført er stadig meget uvist.

MhS er løbende i kontakt med embedsmandsværket og her er der efter regeringens genopretningsplan kommet en klar melding: Der bliver ikke lavet noget om, hvis det koster penge, ressourcer eller på nogen måde kræver ekstra indsats. Vi må afvente det videre forløb, men det har nok lange udsigter.

Interesserede kan læse hele sagen under www.ft.dk og taste b 142.

 

Historiske nummerplader

MhS har haft møde med SKAT om historiske nummerplader for perioden 1. april 1958 til 1. april 1976. Der indføres højst sandsynlig et nyt nummersystem i Danmark fra 1. oktober 2011. I den forbindelse har det været vigtigt for MhS, at vi har kunnet sikre os adgang til historisk korrekte nummerplader.
Den foreløbige aftale går på, at veterankøretøjer (registreret første gang fra 1.april 1958 til 1.april 1976) i en given periode i foråret 2010 vil få mulighed for at forhåndsreservere præcis det nummer de ønsker (medmindre at det selvfølgelig allerede er i brug). Efter fritlejde-perioden har MhS sikret låsning af 150.000 numre til veterankøretøjer (100.000 til biler og 50.000 til motorcykler).
Vi vender tilbage til de historiske nummerplader, når den endelige aftale er på plads efter
sommerferien.

 

Ingen ændring for veterankøretøjer i miljøzoner

Den 1. juli blev der i Danmark indført skærpede miljøzone-regler, hvor diseldrevne lastbiler og busser over 3,5 tons skal overholde særligt skrappe krav til udslip af partikler i de byer, som har indført miljøzoner for busser og lastbiler.
Køretøjer, som er registreret i Danmark som veterankøretøj, er undtaget for disse regler, ligesom udenlandske køretøjer er undtaget, hvis registreringsbeviset viser, at køretøjet er mere end 30 år gammelt. Altså ingen ændring i forhold til tidligere regler.

 

Økonomi og klubber i sekretariatet

MhS’s økonomi- og klubadministration har hidtil været varetaget af frivillige kræfter i bestyrelsen. Bestyrelsen har nu besluttet, at økonomi- og klubadministration foreløbig bliver placeret i MhS-sekretariatet i Frederikssund.
Sekretariatsleder Ole Pedersen, 13 juli. 2010

SENESTE NYHEDSBREVE
MhS bygger broer
MhS bygger broer
Fire museer på Samsø optages i Motorhistorisk Samråd. Kommende møder med Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen skal sætte retniing. Oplysning om brugen ...
Køb og salg er motorhistoriske vilkår
Køb og salg er motorhistoriske vilkår
Reglerne for køb og salg af veterankøretøjer er ikke altid lige nemme – i en tidligere artikel var vinklen primært ...
Køb af salg af veterankøretøjer – hvilke regler gælder?
Køb af salg af veterankøretøjer – hvilke regler gælder?
Denne artikels forfatter er Johanne Berner Hansen, advokat og Juridisk Chef i Dansk Bilbrancheråd, og selv ejer af flere veterankøretøjer ...