Nyheder fra bestyrelsen

Årsmødet og bestyrelsens umiddelbart forestående arbejde

Kære alle

Tak for det stærke og engagerede fremmøde til MhS årsmøde 2009 som for bestyrelsen vil komme til at stå som en væsentlig begivenhed for fremtidens MhS.

For MhS fremtidige arbejde, at sikre bevarelsen af vores klassiske køretøjer i deres rette element, var det af væsentlig betydning, at vi fik årsmødets klare mandat til at kunne udvikle organisationen med yderligere medarbejder ressourcer, end vi på frivillighedens basis har klaret os med frem til nu. Tak for det. Vi er overbeviste om, at dette vil få positiv betydning for vores hobby i en tid hvor lovgivning på trafik og miljøområdet er i fokus.

Årsmødet gav en ordentlig diskussion om vores oplæg og årets resultater, og vi anerkender at der fremkom megen saglig og sober kritik som vi vil tage meget seriøst fremover.
Når vi vurderer vores arbejde frem til nu, har vi ikke haft den fokus på kommunikation som årsmødet tydeliggjorde, at mange medlemmer efterspurgte. Vi føler at alle i bestyrelsen har gjort en rigtig stor indsats inden for hvert deres speciale område i det forgangne år, men hvad hjælper det hvis vi ikke får dette kommunikeret ud på ordentlig vis. Det vil vi arbejde målrettet med, og vi er således alle opsatte på at fortsat udvikle MhS som en paraplyorganisation der holder et højt fagligt niveau og sigte, men med fornyet fokus på strategi, prioritering og proaktivt samarbejde med medlemmerne.
Første skridt er, at vi i den kommende uge afholder første bestyrelsesmøde, hvor vores dagsorden primært drejer sig om MhS fremtidige arbejde, hvilken strategi der skal sætte kursen og hvorledes vi vil prioritere vores indsats og ressourcer.
I relation til den forestående ansættelse af en medarbejder til MhS, vil vi på baggrund af årsmødets input ”vende bøtten på hovedet” endnu en gang, og igen lave en ny analyse og vurdering af arbejdsopgaver, ansvarsområder, kravprofil for denne medarbejder, når vores overordnede strategi arbejde for det fremtidige MhS er på plads.
Vi vil naturligvis nøje vurdere de forskellige muligheder i relation til omkostninger, da vi helt i tråd med årsmødet ønsker størst mulig afkast for vores midler.

Sideløbende med denne proces arbejder vi med de opgaver som vi altid har påtaget os. I den forgangne uge kom sagen om den ændrede fortolkning af told og moms ved import af køretøjer over 30 år op. Efter at have fået adgang til dokumenterne bag sagen, har vi allerede rettet henvendelse til Skatteministeriet for en præcisering. Det skal her bemærkes at der er tale om en præcisering af regler direkte fra EU-Kommissionen til de nationale myndigheder. De pågældende regler har sit afsæt i 2 domme afsagt af EF-Domstolen.

Vi ser frem til et tættere samarbejde om vores fælles opgaver i det kommende år, og i den forbindelse vil vi gerne indbyde alle til at deltage med input og gode forslag. Vi må erkende at en bestyrelse på 7 personer ikke alene kan skabe en slagkraftig paraplyorganisation. Det kræver også opbakning og indsats fra baglandet, og præcist som I med rette kan forvente noget af bestyrelsen, vil denne forventning ligeledes gå den anden vej.

Vi vil snarest muligt kommunikere resultatet af vores strategi og planlægningsproces til jer alle, men skulle I have input og gode ideer allerede nu, bedes I sende dem til Anders Nannerupanannerup@hotmail.com

På bestyrelsens vegne

Mads Thyregod

 

Den nye bestyrelse:

Formand:
Mads Thyregod, Hammerensgade 6, 2. sal, 1267 København K, tlf. 33 36 05 60
E-mail: mt@thyregodadvokater.dk
Advokat med møderet for landsret og medindehaver af Thyregod Advokater, der yder bistand inden for et bredt spektrum af det juridiske område. Har i mange år interesseret sig for historiske køretøjer og har en Jaguar MK II fra 1964. Medlem af Jaguar Club of Denmark.

Sekretær:
Ole Willumsen, Bentzonsvej 2, 4. tv., 2000 Frederiksberg, tlf. 30 66 39 05
E-mail: mhs@olew.dk
Stiftende medlem af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening i 1995 (www.dmkf.dk). Desuden medlem af Dansk Veteranbil Klub og Traction Avant Danmark, samt flere udenlandske klubber. Har haft adskillige militærkøretøjer siden 1988, deriblandt den meget avancerede Austin FV1801 “Champ” samt Condor/Ducati A350 motorcykel og Saurer 2DM lastbil. Nuværende køretøj er en schweizisk MOWAG GW-3500 1 ton Mannschaftswagen fra 1955. Har speciel interesse for lastbiler og busser, – især fra Schweiz. Til dagligt produktkoordinator hos Eniro Danmark A/S

Kasserer:
Knud Degnbol, Nørregade 14, 6000 Kolding. tlf. 75 52 83 78
E-mail: knud.degnbol@gmail.com
Maskinarbejder og mekaniker; nu på efterløn. Har siden ungdommen været interesseret i veterankøretøjer i almindelighed, og har nu fået tid til at tage interessen op for alvor. Medlem af Arielklubben, Ariel Owners Motor Cycle Club, Danmarks Veteran Motorcykleklub, Dansk Veteranbil Klub. Redigerer Arielklubbens klubblad “Ariel Nyt”. Kører Ariel Square Four 1937.

Anders Nannerup, Kastrup, Tlf 28 44 33 50
E-mail: anannerup@hotmail.com
Direktør og partner i Stanton Chase International med speciale i Executive Search. Mangeårig interesse for klassiske køretøjer, især amerikanske, og har gennem årene været den lykkelige ejer og bruger af biler som Chevrolet Corvette, Dodge Challenger, Shelby GT350, Pontiac GTO og Mustanger af alle typer. Tidligere var der bedre tid og mulighed for selv at forestå restaurering af bilerne, hvor det i dag primært bliver til udøvelsen af hobbyen inden for Historisk Motorsport under MHS i en original 1965 Mustang A-sedan racer, eller en stille tur i det gode vejr i biler så forskellige som en 29 Ford ”real Henry steel” hot rod roadster og en 1965 Mustang convertible. Formand for Mustang Club of Denmark.

Niels Jonassen, Boserupvej 510, 3050 Humlebæk, tlf. 49 19 11 29
E-mail: aurelia@webspeed.dk
Uddannet historiker fra Københavns Universitet. Har hele sit liv beskæftiget sig med bil- og motorcykelteknik og har skrevet flere bøger, bl.a. Danskernes veje, Fra legetøj til transport og Amerikanske 30’er biler. Medlem af redaktionen af Klassisk Bil & MC. Har været formand for Dansk Veteranbil Klub, Dansk Automobil Sports Unions historiske udvalg og for Historisk Motorsport og er i dag formand for Dansk Lancia Register samt formand for Dansk Veteranbil Klubs Biblioteksudvalg.

Erik Mieth, Ellesvinget 137, 2950 Vedbæk, tlf. 45 89 13 35, mobil 22 34 61 95
E-mail: mieth@mail.tele.dk
Medlem af DVK. Automekaniker og serviceingeniør. Har været medlem af flere nationale og internationale udvalg f.eks. International Roadtransportation Union, Den Danske Vedligeholdsforening, Trafikministeriets Risk Management Udvalg og Vejdirektoratets Nordiske udvalg for biler. Endvidere ydet konsulenttjeneste for Danske Vognmænd og herunder udført lastbilsprøvekørsler.

Henning Thomsen, Bogyden 14, 5610 Assens,,Tlf.64 71 47 99, mobil 29 62 62 32
E-mail: rosenparken@hotmail.com
Har ejet veteranbiler siden 1959. Medlem af Dansk Veteranbil Klub og andre udenlandske mærkeklubber. Ejer af bl.a. 1957 Porsche 356 Speedster, Austin Healey 100 og 3000, 1951 Jaguar XK120, 1935 Lagonda m.v. Tidligere medlem i udenlandske sports associationer og federationer samt styregruppe til Miljøstyrelsen. Deltaget i The Colorado Grand 3 gange. Til daglig beskæftiget med udvikling indenfor spildevandsrensning.

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...