Nyheder fra bestyrelsen

FIVAs definition af historiske køretøjer – en kortfattet brugsanvisning

Hvorfor har FIVA lavet en definition?
En væsentlig del af FIVAs arbejde består i at overbevise embedsmænd og politikere i EU om, at historiske motorkøretøjer fortsat skal have lov at køre på offentlig vej. FIVAs forhandlere blev hele tiden mødt med spørgsmålet: ”Hvad er det helt præcist for køretøjer, I taler om?” Derfor var det nødvendigt med en definition. Definitionen er intet andet end en formulering af de holdninger som FIVA altid har haft; der er intet nyt andet end 30-årsgrænsen.

De enkelte punkter:

1. Et mekanisk drevet køretøj som er mindst 30 år gammelt
30-årsgrænsen er valgt, fordi det stod klart, at den ville myndighederne i EU acceptere. 25 eller 20 år ville ikke blive accepteret.

2. Bevaret og vedligeholdt i en historisk korrekt stand
Dette skal forstås ud fra den motorhistoriske bevægelses traditioner. Det vil sige, at det ikke kræves, at alt er fuldstændig, som da køretøjet var nyt. Nyere laktyper, ledninger, elpærer og gummiblandinger osv. er i orden. Man skal blot bestræbe sig på at restaurere og vedligeholde så tæt på det oprindelige som muligt. Det har veteranbil- og motorcykelfolk altid gjort. Her er intet nyt. Man vil undgå bevidste, nye ombygninger med f.eks. mere moderne bremser eller hjulophæng. Ombygninger der blev foretaget, dengang køretøjet var i normal, daglig brug er i orden.

3. Ikke bruges til daglig transport
De fleste kender i forvejen denne regel. Det er den der gælder for køretøjer, der er indregistreret som veterankøretøj. Man må ikke køre på arbejde hver dag, men gerne i ny og næ f.eks. for at vise sine kolleger køretøjet. Derudover må man køre ”lejlighedsvis”, defineret som ”når man har lyst” incl. ferieture. Det at der kun køres lejlighedsvis, er årsagen til at de historiske køretøjer kun bidrager med 0,07 % til det samlede antal kørte kilometer om året i Europa, og derfor heller ikke udgør noget miljøproblem.

4. En del af vor tekniske og kulturelle arv
Dette punkt hænger nøje sammen med punkt 2. Ombyggede og moderniserede køretøjer er ikke en del af vor kulturelle arv, før de er 30 år gamle. Henvisningen til den tekniske og kulturelle arv er det vigtigste argument overfor myndighederne i arbejdet for stadig at få lov at køre.

Niels Jonassen

 

Status for ” Historisk Korrekte Nummerplader ”

Det er nu ca. 1½ år siden opgaven med udstedelse af nummerplader overgik fra politiet til SKAT, og det gælder også for de Historisk Korrekte Nummerplader.

Det er dog stadigt Motor Historisk Samråd (MhS), der i praksis forestår tildeling af numre og sikring af de rigtige nummerpladetyper.

Da SKAT overtog opgaven, var man forpligtet til at udbyde fabrikationen af nummerpladerne i et EU-udbud, og opgaven blev vundet af en ny leverandør.

Når en sådan opgave skifter hænder, vil der uundgåeligt opstå enkelte fejl, og i starten var der også længere ekspeditionstid, men ved meget velvillig indsats fra de involverede parter er der nu gennemsnitlig den samme leveringstid som tidligere, nemlig 6 – 8 uger fra bestillingsdatoen.

En ting der har medvirket til at tingene kom til at fungere hurtigt, var at personalet på Centralregisteret for Motorkøretøjer heldigvis fulgte med over til SKAT, så ekspertisen var til stede fra starten.

En praktisk oplysning er, at man ikke behøver at afvente, at køretøjet er blevet synet og godkendt, før man bestiller Historisk Korrekte Nummerplader. De kan ordres i god til, og kan henligge hos SKAT i maksimalt 6 måneder, hvorefter de destrueres. De kan selvfølgelig først udleveres til ejeren, når køretøjet er godkendt.

Man kan altså sikre sig, at man kan komme ud at køre ved at ordre pladerne i god tid.

Der har også været enkelt tilfælde af nummerplader med fejl, men de er hurtigt blevet rettet, når MhS er blevet gjort opmærksomme på det, og både SKAT og fabrikanten har været hurtige til at få fejlene rettet. Alt i alt er der et udmærket samarbejde imellem de involverede parter, og nu venter vi så bare på at få lov til at udstede to-bogstavs nummerpladerne, der var gældende fra 1958 til 1976. Det sker forhåbentligt pr. 1. april 2011, men der foreligger endnu ikke et endeligt tilsagn.

Er der spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte undertegnede.

Erik Mieth
MhS

SENESTE NYHEDSBREVE
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Museumsbesøg og miljøzoneforbud
Når dette nyhedsbrev udkommer, står det meste af Danmark på kanten til årets sommerferie. Mange vil benytte friugerne til en ...
Tænk på traktorfolket
Tænk på traktorfolket
Tænk på Traktorfolket Danmark er et landbrugsland, blandt så meget andet. Landbruget er et stolt erhverv med en hundredeårig lang ...
Eksempel: Brugsværdien på de sidste årgange af den smukke Ford Capri vil være omkring 60.000 kr. På den første årgang vil brugsværdien i dag være omkring 12.000. Før lovændringerne var de tal 33.000 kr. og 6.000 kr.
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen
Stor stigning i veteranafgiftskroner til statskassen Efter 3 år med de mange markante ændringer til Registreringsafgiftsloven, har vi været meget ...