Nyheder fra bestyrelsen

Den nationale køredag for historiske motorkøretøjer

De sidste par år har de motorhistoriske klubber med stort held afholdt en national køredag.

I år gentages succesen, og vi vil opfordre alle klubberne i MhS til at arrangere en køretur eller et træf Grundlovsdag, den 5. juni. Vi ved at flere klubber allerede er godt i gang med forberedelserne, og vi opfordrer alle til at vise flaget den dag.

Husk at fortælle pressen, lokalradio, lokal-tv og de landsdækkende medier hvad der skal ske, sådan at publikum ved hvor og hvornår, der er noget at se på.

Giv også MhS besked om Jeres arrangement på mail: hekseringen@mail.dk, så vil det blive lagt på MhS’ hjemmeside.

Lisa Mikkelsen

 

De ”gamle” biler

I Nyhedsbrevet fra november 2008 kommenterede jeg en række udsagn, direktør Arne Willerslev-Legrand, direktør i synsvirksomheden Applus+ var fremkommet med offentligt om den ældre bilpark.

Arne Willerslev-Legrand har i en mail af 24. april 2009 anført, at hans synspunkter ikke var møntet på veterankøretøjerne. Mailen er gengivet i sin fulde ordlyd nedenfor, og jeg kan med tilfredshed konstatere, at der herefter er enighed om, at veterankøretøjerne ikke udgør et problem.

Mads Thyregod

 

Mailen har følgende ordlyd:
Kære Mads Thyregod

Jeg har nu efterhånden fået en del henvendelser fra folk som har læst dine nyhedsbreve, specifikt de sidste fra 2008, og har refereret til mine ”meninger” om veterankøretøjer.

Jeg er selv veteran entusiast – og selvom husholdningen i øjeblikket kun tæller en Nimbus, var det faktisk interessen fra gamle køretøjer der fik mig ind i bilbranchen som mekanikerlærling for mange år siden. Denne interesse har jeg bevaret gennem årene – og den er uformindsket i dag, hvor jeg er chef for Applus Bilsyn.

Hos Applus sætter vi en ære i, at køretøjer skal være i orden – sikkerhedsmæssigt og forureningsmæssigt. Netop dét er vores eksistensberettigelse og det har jeg aldrig følt var i konflikt med min interesse for historiske motorkøretøjer. At vi i Danmark så beviseligt har en problemstilling med mange ældre biler, som, når de fremstilles til syn, forurener meget mere end de må – er jo en anden sag. Det vi taler om her, er den del af bilparken (typisk 10-25 år), som er i daglig brug.
Ikke alene skal disse biler kun overholde særdeles lempelige krav, men 20 % fejler endog disse på forureningsområdet – og langt over 50 % på sikkerhedsområdet. Dette skyldes ganske enkelt sjusk og manglende vedligeholdelse og jeg synes ikke man kan gøre sig til talsmand for, at dette niveau er acceptabelt. Logisk set skal disse biler altså enten bringes i orden eller tages ud af brug.

Sjovt nok er veteran køretøjer i langt bedre stand når de kommer til syn. Det skyldes jo dels, at de bliver vedligeholdt af folk der gider passe på dem, dels at de ikke kører ret meget. Derfor er de forskellige dispensationsordninger for veterankøretøjer helt fornuftige og hvis vi en gang får miljøzoner eller hyppigere kontrol af ældre biler, bør disse dispensationsordninger naturligvis fortsætte.

Sikkeheds- og miljømæssigt kan vi opnå betydelige forbedringer i den kørende bilpark ved at stramme lovgivningen op på samme niveau som i de lande der omgiver os. I dette lovgivningsarbejde bør man tage udgangspunkt i problemerne, ikke i undtagelserne, som veterankøretøjerne udgør.

Når jeg læser dine nyhedsbreve kan jeg ikke undgå at få det indtryk, at jeg skulle forfægte det modsatte synspunkt. Det er jeg ikke tilfreds med og jeg ønsker derfor, at du dementerer dette på samrådets hjemmeside.

Til sammenligning kan jeg oplyse, at Veteranpostens Jørgen Kjær var kommet frem til samme fortolkning af mine meninger som dig og trykte mit dementi i et af de forrige numre af bladet.

Du er meget velkommen til at ringe for en yderligere snak om dette.

Med venlig hilsen
Arne

Arne Willerslev-Legrand

SENESTE NYHEDSBREVE
Historiske nummerplader – lidt baggrund
Historiske nummerplader – lidt baggrund
I 2026 er det 50 år siden vi fik de reflekterende nummerplader og det er snart 30 år siden vi ...
Historiske køretøjer på mødebordet
Historiske køretøjer på mødebordet
I oktober måned havde Motorhistorisk Samråd en hel del vigtige møder i kalenderen. Først møde med Færdselsstyrelsen, siden et møde ...
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer
Kulturarven lider på Statens Museer Statens museer er alle underlagt museumsloven. Heri er beskrevet hvordan deres primære opgave er, at ...